Horoscop, Lifestyle — aprilie 30, 2013 at 11:14

Zodiac bărbaţi şi… lecţia iubirii (gemeni şi rac)

by

3. Barbatul Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Generalitati: Iubirile hoinare 

gemeni

Gemenii analizeaza emoţiile, le tempereaza prin jocul spiritului şi se apără prin ironie de dominaţia amorului. Un asemenea tip este sigur instabil si ezitant. Nu simte în el destulă maturitate ca să treacă la o alegere unica si definitiva, drept pentru care prefera să se refugieze in relatii trecătoare, provizorii. Aceasta ascunde, de fapt, o fugă din faţa angajării in dragoste, o neputinţa de a iubi. În schimb, ii este uşor să se adapteze la situaţiile amoroase. Indrăgostitul din zodia Gemenilor se arată inţelegător, tolerant, ingăduitor, este expert in modul de a aborda persoana iubită, in declaraţii, in cuvinte dulci, in inflorituri şi mai ales in arta de a-şi lăsa o portiţă de ieşire. Adoptă atitudini de circumstanţă şi e plin de resurse ca să te oblige să-i ierţi greşelile.
La el predomină diplomaţia amoroasă.
Principala resursă de care dispune tipul Gemeni este să dea relaţiilor sale o turnură frăţească. Este o fiinţă agreabilă, se adaptează ritmului celuilalt, ii adoptă gusturile, pasiunile, intră cu totul in viaţa sa, devenindu-i dublul. Mai mult chiar, imbogăţeşte adesea această relaţie, dându-i un caracter intelectual.

BÃRBATUL:
Bărbatul din zodia Gemenilor se simte, chiar când e angajat in relaţie, intr-o relativă disponibilitate afectivă. Partenera sa trebuie să-l ajute să-şi găsească unitatea, să-şi asigure stabilitatea existenţei, ca să fie in mod autentic el insuşi şi nu un simplu reflex exterior al persoanei sale,

Un anumit tip al acestei zodii face pe vagabondul sentimental care stă la pânda emoţiilor şi a senzaţiilor noi, in căutarea a numeroase peripeţii. Acest libertin voluptos îşi dăruieşte inima, violentă şi uşoară ca să şi-o ia repede înapoi. Ceea ce contează pentru el este un prezent amoros intens şi încântător, cel pe care îl dă tocmai noutatea întâlnirii, a cuceririi si a cunoasterii necunoscutei. Cum acest emotiv are o anume putere de seducţie, i se întâmplă să facă în mod involuntar rău celor care îl iubesc, chiar în clipa în care se ataşează de el. Acest tip de Gemeni are un gust foarte pronunţat de a flirta. Adevăratul său joc constă în a se prinde şi a se desprinde. Acest amorez nervos trăieste într-un univers de emotii vii, nenumărate, variate. Vibrează intens în descoperirea lumii cuceririlor; are nevoie de excitaţii continue. În ceea ce priveşte celălalt tip de Gemeni, el pluteşte, nu datorită mobilităţii sentimentelor sale, ci fiindcă dorinţa sa sexuală este autonomă şi desprinsă de sensibilitate; in extremis s-ar putea spune că este un cap şi un sex. In plus, se apără de iubire ridiculizând-o; ironia, îndoiala şi scepticismul sunt zidurile în spatele cărora se adăposteşte. Cel mult simte o formă de iubire amicală.

LECŢIA IUBIRII: Lecţia sa implică să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este cunoastere, iar el trebuie să învete de la ceilalti că iubirea este sentiment.

 

4. Barbatul Rac (22 iunie – 21 iulie)

Generalitati: Vrajile noptii 
rac

Se ştie că racul reprezintă semnul lunar feminin care reprezintă viata de familie, mama, căminul natal.
Ca un copil, pretinde o dragoste pe care să nu o împartă cu nimeni. O dragoste care înţelege, iartă, susţine, o dragoste dincolo de toate contingenţele, o dragoste inefabilă în care să poată revărsa, fără teama de a fi respins şi strivit, comorile de tandreţe care i se îngrămădesc in suflet. Astfel e inima unui nativ din rac, copleşită de sensibitate romantică. O inimă care nu este decât un vis de iubire în care imaginaţia brodează o mie de arabescuri în căutarea dăruirii totale.

Într-adevăr, ne putem aştepta ca acesta să fie destinul sentimental al Racului rămas copil. Cu cât idealul său e mai frumos, cu atât mai mult riscă să se năruie fragilele imagini amoroase pe care le adună în inimă în faţa repetatelor lovituri ale realităţii zilnice şi distanţa faţă de celălalt. Atunci caută singurătatea ca să se înfăşoare în coconul de mătase ţesut de propriul suflet. 

BÃRBATUL:
Racul are nevoie să-si întemeieze un cămin, altfel este lovit in însăsi izvorul fiinţei sale. Iar în dragoste va fi copil sau mamă.

Există două tipuri opuse de bărbaţi Raci. Unul e paşnic, simplu şi calm; sufletul îi este legat de locul de baştină, de casă, de mobilier, de obiectele preţioase adunate din familie şi din copilărie. Trăieşte fidel şi stabil pentru căminul lui şi are nevoie de un cadru intim, de o ambianţă călduroasă ca să se odihnească seara când revine de la lucru.

Celălalt Rac, lunar cu alchimii secrete, este nervos, capricios, bizar, chinuit; inima sa este un muzeu imaginar ale cărui broaşte le-a încurcat, aruncând şi cheile. Această făptură care nu-şi aparţine este o adevărată enigmă pentru sine şi pentru ceilalţi. Posedat de trăznăi, de o imaginaţie de lunatic, locuit de un demon interior, rând pe rând încîntător şi odios. Dă impresia copilului răsfăţat care a refuzat să crească, insuportabil în orele de exaltare şi de pretenţii egoiste, veşnic în căutarea unor bucurii morale care îl obsedează şi-şi iau zborul din faţa lui ca nişte păsări de vis. Incapabil să iubească femeia, pentru că nu a trecut pragul de la mamă la soţie, îşi exprimă neputinţa de a iubi schimbând veşnic nesatisfăcut, iubita după iubită. De aceea, este mereu in căutarea unui chip, a unei siluete, a unui parfum, a unei voci…la fel de neastâmpărat ca un licurici. Acest lunatic este un neliniştit; noaptea este ambianţa lui, noaptea cu lumea ei fantomatică, cu umbrele, visele, deformările, coşmarurile, vrăjile ei. Şi totuşi, intr-o bună zi se poate atasa de o femeie mai în vârstă sau mai matură care să-l cristalizeze dându-i siguranţă, făcând ca inconsistenţa lui noctună să accepte soliditatea, sentimentul de securitate pe care îl dă lumina răspândindu-se asupra lucrurilor, contactul concret cu fiinţele, viziunea rezonabilă asupra evenimentelor vieţii. In schimb, acest Rac ştie să invăluie totul într-un parfum de poezie, de miraculos. Dar acest vrăjitor, acest dăruitor de iluzii inspiră uneori pasiunea fatală.

LECŢIA IUBIRII: Lecţia sa este să-i înveţe pe ceilaţi că iubirea este devotament, iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este libertate.

[button link=”https://www.argumentpress.ro/zodiac-barbati-si-lectia-iubirii-leu-si-fecioara/” bg_color=”#992899″ window=”yes”]leu şi fecioara[/button]

1 Comment

    Leave a Comment

    You must be logged in to post a comment.

    You cannot copy content of this page