Cultură şi Educaţie, Educaţie — octombrie 4, 2017 at 13:27

Ziua Mondială a Profesorilor – 5 octombrie 2017: Predarea în libertate, împuternicirea profesorilor

by

Ziua Mondială a Profesorilor este ținută anual la 5 octombrie, încă din 1994 și comemorează aniversarea semnării în 1966 a recomandărilor UNESCO/ILO privind statutul profesorilor. Din 1966 recomandarea a constituit principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și competențelor profesorilor, dar și a responsabilităților la scară globală.  Aceasta oferă îndrumări guvernelor, conducătorilor școlilor și profesorilor și sindicatelor, pentru a aborda statutul și condițiile de muncă ale profesorilor, pe de o parte, dar și eficiența educației lor pe de altă parte, ca factori indisociabili și interdependenți. Sunt acoperiți absolut toți profesorii, de la orice nivel școlar, de la cel preșcolar până la cel secundar, în toate instituțiile publice sau private, indiferent că oferă educație academică, tehnică, profesională sau artistică.

ziua educatiei 2017De Ziua Mondială a Profesorilor din 2017, de asemenea se comemorează cea de-a 20-a aniversare a conferinței din 1997, Recomandarea UNESCO privind statutul cadrelor didactice din învățământul superior. Recomandarea din 1997 completează Recomandarea din 1966 și acoperă toate cadrele didactice ale învățământul superior, personal didactic și de cercetare. Cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior sunt deseori trecute cu vederea în discuțiile privind statutul profesorilor. Ca și profesori la învățământul preșcolar, primar și nivelurile secundare, predarea în învățământul superior este o profesie care necesită cunoștințe de specialitate, abilități specializate și competență pedagogică.

Anul acesta, Ziua Mondială a Profesorilor se sărbătorește sub sloganul “Predarea în libertate, Împuternicirea Profesorilor”, fiind de fapt ecoul temei Zilei Mondiale a Profesorilor din 2015, urmare a adoptării noilor Obiective de Dezvoltare Durabilă (SGD) din septembrie 2015, când a fost reafirmată autoritatea și  puterea profesorilor ca o prioritate de vârf în toate strategiile de educație și dezvoltare.

ziua educatiei1Ziua Mondială a Profesorilor este sărbătorită anual în întreaga lume și reunește guverne, organizații multilaterale și bilaterale, ONG-uri, sectoare private, profesori și experți în domeniul predării. Odată cu adoptarea SDG 4 privind educația și obiectivul specializat 4.c care recunoaște profesorii drept cheie pentru realizarea agendei educaționale din 2030, a devenit ocazia de a marca realizările și de a reflecta asupra modalităților de a face față provocărilor pentru promovarea profesiei de profesor, ca și lipsa acută de profesori. Într-adevăr, potrivit Institutului de Statistică al UNESCO, lumea are nevoie de 69 de milioane de cadre didactice pentru a ajunge la educația primară și secundară universală până în 2030.

Declarația adoptată la Forumul Mondial al Educației 2015, spune: ”Să se ne asigurăm că profesorii și educatorii sunt împuterniciți, recrutați în mod corespunzător, bine instruiți, calificați profesional, motivați și susținuți în cadrul unor resurse bine finanțate, eficiente și în sisteme reglementate efectiv.” Profesorii, fie că predau la nivel școlar sau în învățământul superior, sunt cheia pentru asigurarea realizării cu succes a SDG 4 privind educația incluzivă și de calitate pentru toți și pentru a crea societăți bazate pe cunoaștere, valori și etică. Ele sunt lucrătorii frontali fără de a căror predare de calitate, învățarea nu poate fi realizată.

Ca și colegii lor la celelalte niveluri de educație, cadrele didactice din învățământul superior ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi și libertăți precum securitatea locului de muncă, oportunitățile de dezvoltare a carierei și echitatea la locul de muncă. Personalul didactic și de cercetare din învățământul superior ar trebui să se bucure de libertatea academică de a preda, realiza, disemina și publica cercetări științifice fără amestec sau cenzură; iar instituțiile de învățământ superior ar trebui să beneficieze de autonomie instituțională pentru a avea aceste libertăți.

Totuși, recent, libertatea personalului didactic și de cercetare din învățământul superior a fost contestată și expertiza lor pusă la îndoială de către politică sau ideologie rezultând, de exemplu, tăieri din buget la cercetarea controversată (de exemplu, cercetarea genetică) sau dezbateri în jurul integrității științifice despre dovezi acumulate (de exemplu, schimbările climatice produse de om).

Predarea în învățământul superior și personalul de cercetare contribuie la progresul economic și cultural al societăților și la dezvoltarea umană prin urmărirea, avansarea și transferul de cunoștințe. Fără aceste libertăți, scopul viitorului sustenabil este în pericol. Cu toate acestea, autonomia instituțională și libertatea academică vin responsabilități, cum ar fi stabilirea curriculei, acordarea de calificări și furnizarea de învățământ de calitate.

Guvernele trebuie să echilibreze autonomia instituțională și libertatea academică, pe de o parte și asigure calitatea învățământului superior pe de altă parte.

Sursa:unesco

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page