Evenimente — martie 31, 2018 at 07:09

Ziua Mondială a Apei sărbătorită de Ecoaqua Călărași prin lansarea unui nou proiect

by

De câtiva ani, România se numară şi ea printre tările care sărbatoresc aceasta festivitate subliniind importanța apei pentru consumatorii români. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

La Călărași, în data de 22 Martie 2018, cu prilejul acestei sărbători, Ecoaqua Călărași sub deviza ”Răspunsul este în Natură!”, a inclus în agenda evenimentului realizat în parteneriat cu ADI Ecoaqua Călărași, Consiliul Județean Călărași, Primăria Călărași, Centrul Cultural Județean ”Barbu Știrbei”, Muzeul Municipal Călărași, Muzeul Județean ”Dunărea de Jos” Călărași, Biblioteca Județeană Călărași, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – filiala Călărași, precum și școli și licee din orașul Călărași, Conferința de lansare a  Proiectului : „Sprijin  pentru  pregătirea  aplicației de  finanțare  si a  documentațiilor de atribuire  pentru  proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată   pentru  aria  de operare a operatorului  regional  în județele  Călărași  și  Ialomița, în perioada  2014-2020”.

Astfel la acest eveniment amplu a fost subliniată în primul rând importanţa reală a Apei, pentru că apa este una din resursele indispensabile pentru viaţa omenirii.

Pentru a sublinia importanța acestei sărbători la Muzeul Municipal Călărași, Muzeul Județean ”Dunărea de Jos” Călărași și Biblioteca Județeană Călărași au fost organizate expoziții tematice. De asemenea, în cadrul evenimentului s-au desfășurat o serie de alte activități pe tema apei :

  • În foaierul Centrului Cultural Județean ”Barbu Ştirbei” a avut loc o expoziție de desene, colaje și machete.
  • Activităti interactive ale elevilor și studenților în limba engleză având ca temă apă (debate, speech, etc) – Eseuri si prezentări ale elevilor și studenților în limba franceză având ca temă apa
  • Concursuri și dezbateri ale elevilor și studenților în limba română, engleză și franceză
  • Întâlnire liceeni – studenţi Universitatea de Management în Agricultură Călăraşi, inclusiv prezentare referate, .ppt pe tema „Soluţii de pompare pentru irigaţii” – sustinut de SC GRUNDFOS POMPE Romania – Colegiul Ştefan Bănulescu, Colegiul Economic, Liceul Dan Mateescu, Universitatea de Management in Agricultură Călăraşi
  • Premierea caştigătorilor concursurilor în cadrul Conferinţei

Bineînțeles că și furnizorii de echipamente și tehnologii din domeniul apei potabile,canalizării și epurării au prezentat și au prezentat la stand-urile din ”Expoziţia furnizorilor de produse și soluţii tehnologice de interes” din holul Sălii de Conferințe a Consiliului Județean Călărași : KEMCRISTAL, ROWATER, GRUNDFOS, VESTRA, WILO, IRIDEX, PIPE LIFE, ENVIROTRONIC, EDAS Exim, HACH LANGHE, VALROM, AMIANTIT PIPE SYSTEMS, TITAN.

În cadrul conferinței “Resurse naturale pentru apă” după deschiderea evenimentului și alocuțiunile ing Neagu Cezar – directorului Ecoaqua,Marian Dinulescu –vicepreședinte Consiliul Județean Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin – primarul municipiului Călărași,  Biblioteca Judeţeană si Muzeul Judeţean “Dunărea de Jos” prin intermediul elevilor și studenților au prezentat o Scurtă istorie a apei – “APA si poveştile ei”.

De asemenea în cadrul conferinței au fost prezenți somități din mediul academic care au avut prelegeri foarte aplicate și interesante pe tema apei. Aici menționăm dl. Profesor dr. Bica Ioan Universitatea Tehnică Constructii Bucureşti cu prezentarea “Infrastructura verde – soluţie pentru reducerea inundaţiilor urbane”  și dl. Conf.dr. Păvăloiu Bujorel Universitatea Politehnică Bucureşti cu prezentarea “Folosirea datelor inteligente pentru managementul apelor”.

Conferinta lansare proiect „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Călărasi si Ialomiţa, în perioada 2014-2020”  a fost susținută de ROMAIR CONSULTING( Liderul asocierii  ROMAIR CONSULTING SRL & COMPLEX DESIGN SRL & TOP RAM PROJECT SRL).

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, pentru  proiectul  Sprijin   pentru  pregătirea  aplicației   de   finanțare și a  documentațiilor de atribuire  pentru  proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată   pentru  aria  de operare a operatorului  regional  în județele  Călărași și Ialomița, în perioada  2014-2020”, Cod SMIS  2014+ 108040, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional  Infrastructură Mare, prin conferința de lansare a proiectului a vizat prezentarea obiectivelor de modernizare a infrastructurii de apă și de canalizare din aria de operare, obiective cuprinse în studiul de fezabilitate prezentat de ROMAIR CONSULTING.

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru județele Călărași și Ialomița în zonele urbane și rurale și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Unitățile Administrativ Teritoriale vizate de proiect sunt:

Călărași          Chirnogi         Frumușani          Platărești   Coșereni        Fundulea        Nicolae Bălcescu

Oltenița          Chiselet           Independența    Şoldanu      Gârbovi         Manasia         Tămădău Mare

Lehliu-Gară   Crivăț               Lehliu-Sat         Spanțov      Grindu          Alexeni            Ileana

Budești           Dor Mărunt     Luica                  Ulmu           Ion Roată     Belciugatele

Urziceni         Dorobanțu        Nana                 Vasilați        Reviga           Lupșanu

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page