Editoriale, Interviuri — noiembrie 8, 2019 at 12:00

Viorel Ivanciu: Preşedintele României este în dialog cu mediul de afaceri

by

 

Economia țării are nevoie de predictibilitate, încredere, sustenabilitate pe termen lung și climat favorabil mediului de afaceri. 

România are nevoie de politici economice responsabile și echilibre sănătoase, care să consolideze stabilitatea macroeconomică, indispensabilă pentru dezvoltarea noastră. 

Susținem aceste direcții ca parte a proiectului de țară al Președintelui Klaus Iohanis, a declarat Viorel Ivanciu pentru Argument.

Dezvoltăm aceste idei ca o sinteză a consultărilor Președintelui Klaus Iohanis cu mediul de afaceri

 

1.Stabilitate și predictibilitate economică în atragerea investițiilor

Oamenii de afaceri au insistat asupra faptului că, pentru consolidarea performanţei economice, este esențial ca întreprinzătorii să poată gândi și decide asupra proiectelor de investiții pe termen lung. Predictibilitatea măsurilor de politică economică este cel mai bun factor de stimulare a investiţiilor, atât pentru atragerea de noi investiţii străine, care să creeze locuri de muncă bine plătite, cât şi pentru dezvoltarea antreprenoriatului românesc şi a investiţiilor autohtone. România are nevoie să construiască un parcurs al predictibilității și transparenței politicilor economice și să consolideze stabilitatea macroeconomică. De asemenea, oamenii de afaceri au subliniat nevoia de a formula măsurile de politică economică în deplina cunoștință a efectelor pe termen lung ale acestora, nu doar a impactului pe termen scurt, precum și nevoia de a evita contrapunerea sectorului privat celui public, cu realizarea unei complementarități unde rolul principal poate fi jucat de investițiile publice. Reprezentanţii mediului de afaceri au afirmat că un posibil indicator pentru eficienţa unei guvernări, în special în privinţa predictibilităţii, ar putea fi dinamica investiţiilor străine.

  1. Consolidarea capitalului autohton prin dezvoltarea lanțurilor valorice ale producției

Antreprenoriatul românesc se consolidează cu atât mai bine cu cât cooperarea cu investitorii străini va fi mai strânsă şi integrarea mai bună în lanţurile de valoare adăugată internaționale. Este însă nevoie de politici care să încurajeze integrarea în economia națională a lanțurilor valorice de producție. Reprezentanţii companiilor capitalului autohton au făcut un apel către instituţiile statului de a elabora politici publice de calitate, în momentul de faţă întreprinzătorii români având nevoie de politici de sprijin, astfel încât produsele inovative româneşti să fie puse pe piaţă, fără a mai întâmpina restricţii biroctratice.

 

3.Importanța infrastructurii pentru dezvoltarea industrială Infrastructura din România este o problemă majoră pentru oamenii de afaceri, indiferent de sector.

De exemplu, investitorii din domeniul industriei auto au susţinut importanţa deosebită a infrastructurii de transport, care să conecteze mai eficient producţia locală la piaţa externă. Dezbaterile au evidenţiat că dezvoltarea industrială internă nu poate performa la potențialul maxim în absenţa unei infrastructuri corespunzător dezvoltate. O rețea strategică de autostrăzi ar reduce timpul de deplasare, sporind mobilitatea în rândul forței de muncă, competitivitatea exporturilor, și ar răspunde obiectivului central de încurajare a afacerilor în orice zonă a ţării. În lipsa unei infrastructuri de transport adecvate, economia României riscă să piardă din competitivitate.

  1. Forța de muncă, piața muncii și educația În cadrul dezbaterii, aproape toţi reprezentanţii mediului de afaceri au atins una din temele cheie, şi anume lipsa forţei de muncă calificate, lipsa competenţelor profesionale reprezentând o problemă gravă în România, conform unora dintre vorbitori chiar principala barieră care împiedică dezvoltarea României.

A fost scoasă în evidenţă educația ca factor esențial, cu impact direct asupra economiei, prin rolul determinant pe care îl are în pregătirea forței de muncă în raport cu cerințele actuale ale pieței. Unul dintre cele mai importante obiective este chiar reducerea distanței dintre cerere și ofertă, prin crearea cadrului legislativ și normativ optim pentru învățământul profesional dual.

  1. Consolidarea antreprenoriatului românesc prin deschidere către exterior

Întreprinzătorii participanţi consideră că internaţionalizarea afacerilor este un pas natural al economiei de piață moderne, al libertății economice. Probabil că acesta este cel mai elocvent pas al consacrării unei afaceri în plan regional și internațional. În Europa suntem ţara cu cea mai mare emigraţie, ceea ce înseamnă că România are un tezaur în afara ţării. Oamenii de afaceri au precizat necesitatea de a oferi oportunităţi diasporei prin crearea de motivații, pentru relocarea a cel puţin un million de români din cei patru milioane plecaţi din ţară.

  1. Direcţii competitive în dezvoltarea României

Finalul dezbaterii a fost rezervat unor discuţii sectoriale care să prefigureze domeniile cheie de competitivitate economică a României. În cadrul acestei discuţii au fost prezentate puncte de vedere referitoare la implicarea industriei IT, industrie în creştere, necesarul de absolvenţi calificaţi fiind însă dublu decât ceea ce oferă piaţa. În prezent în România nu există o piaţă locală de IT, astfel 60% din acest business se livrează în afara ţării, o realitate bazată pe o lipsă de acces la educaţie tehnologică. Construirea unui Proiect de țară pentru România europeană în viitorul apropiat înseamnă să putem privi în viitorul mai îndepărtat, astfel încât țintele economice ale modernizării României să fie investițiile și creșterea valorii adăugate.

 

Teme și  idei din dezbaterea -etapă de consultare şi dezbatere publică în cadrul Proiectului de ţară

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page