Dezvoltare durabilă, Editoriale, Interviuri — septembrie 8, 2018 at 14:29

Viorel Ivanciu:  Municipiul Călărași are o problemă spinoasă, care trenează de mulți ani

by

 

 

Municipiul Călărași are o problemă spinoasă, care trenează de mulți ani și pe care sunt hotărât să o abordez frontal:  indisciplina  urbanistică și construcțiile ilegale, a declarat pentru Argument  Viorel Ivanciu, Viceprimarul municipiului Călărași.

Cu impac direct asupra dezvoltării și aspectului orașului construcțiile ilegale sunt o problemă care sfidează etica și echitatea în comunitatea noastră.Vrem să fim corecți și drepți în același timp cu toți cetățenii.Respectarea normelor de conviețuire socială în comunitate este un principiul liberal dar care a devenit unanim acceptat. Respectarea normelor de conviețuire socială este un principiu pe care sunt hotărât să-l aplicăm pentru  desființarea construcțiilor ilegale și realizarea disciplinei spațiului urban în municipiul Călărași.

 

Construcțiile ilegale ,aș vrea să mă refer la două aspecte:amplasarea ilegală a garajelor și  alte tipuri de construcții ilegale

Cândva o modă garajele amplasate pe spațiul public au devenit anacronice. Pe de altă parte celelate construcții ilegale afectează eforturile noastre de a avea un oraș mai civilizat.

Invoc aici numai câteva prevederi legale:

Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilor Art. 33

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din oficiu de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului.

Detalii: https://legeaz.net/legea-50-1991/art-33

 

Dezvoltarea orașului este importantă și trebuie să se desfășoare armonios, legal și ținându-se cont de nevoile și limitele zonei în care se construiește, dar și de modul în care noile clădiri afectează locuitorii din respectivele zone, a spus Ivanciu.

Cladiri nedorite se construiesc peste tot, în spații supraaglomerate, distrugând parcuri și spații verzi, fără consultarea comunității și fără a respecta prevederile legale menite să asigure un trai decent locuitorilor: evitarea supraaglomerarii, menținerea unui grad optim de însorire, păstrarea distanței de intimitate conform Codului Civil, siguranța clădirilor din jur etc.). În plus, sănătatea cetățenilor este afectată prin pierderea în mod sistematic a spațiilor verzi și scăderea gradului de lumină și confort.

 Nu vom tolera atitudinea  cetățenilor care tratatează cu pasivitate sesizările asupra ilegalităților în construcție, neacționând cu fermitate și pasând responsabilitatea de la o instituție la alta spune viceprimarul.

Cât privește garajele amplaste ilegal am reușit inventariere și am luat legătura cu proprietarii lor reușind prin înțelegere și dialog să se încadreze în limite acceptabile urmând ca odată cu lucrările de urbanizare să le ridice de poe spațiul public.

Pentru  garajele a căror propietari nu am reușit să-i indentificăm și pentru celelate tipuri de construcții ilegale am stabilit un set de măsuri pe care vreau să le facem cunoscute locuitorilor, pentru că împreună cu cetățenii vom face un oraș mai civilizat și  în care se trăiește mai bine:

 1. Verificarea și revocarea tuturor autorizațiilor emise pentru  construcțiile ce nu respectă prevederile legale.
 2. Verificarea temeinică a documentelor, a loturilor pentru care se solicită autorizația de  construirea și a prevederilor legale ce reglementează lotul respectiv înainte de a aviza o construcție.
 3. Neautorizarea  ori nerecepționarea  construcțiilor care nu respectă prevederile legale.
 4. Controale sistematice și nepărtitnitoare pe șantiere pentru a verifica respectarea autorizației de construire și a regulior de construire.
 5. Demolarea tuturor clădirilor ce au fost declarate ca fiind construite ilegal de către instanțele de judecată.
 6. Demararea unor consultări reale cu cetățenii în vederea autorizării construcțiilor.
 7. Păstrarea unei legaturi permanente cu cetațenii si organizațiile lor civice, precum și cu reprezentanții mass-media.
 8. Informarea permanentă și corectă a cetățenilor asupra tuturor măsurilor luate în domeniul urbanismului.
 9. Acces neîngradit la toate documentele care au stat la baza acordării autorizațiilor de construire, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 și Legii 50/1991.
 10. Primaria Călărași va creea un cadru propice pentru responsabilizarea funcționarilor cu funcții de decizie în analizarea și aprobarea tuturor documentelor ce stau la baza autorizațiilor de construire.
 11. Soluții concrete și coerente cu privire la spațiile verzi) pentru protejarea acestor zone verzi și redare acestora accesului public.
 12. Verificarea și revocarea tuturor autorizațiilor emise pentru  construcțiile ce nu respectă prevederile legale.
 13. Verificarea temeinică a documentelor, a loturilor pentru care se solicită autorizația de  construirea și a prevederilor legale ce reglementează lotul respectiv înainte de a aviza o construcție.
 14. Neautorizarea  ori nerecepționarea  construcțiilor care nu respectă prevederile legale.
 15. Controale sistematice și nepărtitnitoare pe șantiere pentru a verifica respectarea autorizației de construire și a regulior de construire.
 16. Soluții concrete și coerente cu privire la spațiile verzi retrocedate  pentru protejarea acestor zone verzi și redare acestora accesului public.

 

Ne-am propus ca într-o perioadă rezonabilă de timp să  disciplinăm spațiul urban ,să desființăm construcțiile ilegale,treptat aplicând legea și dialogul cu cetățenii.

 

Idei în confruntare Viceprimarul Viorel Ivanciu

într-o discuție cu Nelu Bălașa

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page