Editoriale, People-Passion-Performance — iunie 17, 2013 at 09:00

Un nou concept privind finanțarea sistemului de sănătate

by

robescu 1Uniunea Jud. Sanitas Călărași  propune spre studiu, un nou concept privind finanțarea sistemului de sănătate.

Premergător încheierii contractului cu CJAS, managerul unei unități sanitare calculează cât reprezintă cheltuielile de personal, cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare și cât reprezintă suma necesară acoperirii cheltuielilor de întreținere. În funcție de suma rezultată, va „negocia”, numărul de servicii care să acopere cheltuielile.

Pe de altă parte, personalul angajat în unitățile sanitare, este plătit după o lege a bugetarilor. Asta însemnă că venitul lor nu trebuie să fie afectat de încasările spitalului. Ceea ce nu se întâmplă în realitate. Pentru a-și acoperi cheltuielile, managerul unei unități sanitare, solicită efectuarea internărilor, de multe ori nejustificate, tocmai pentru acoperirea sumelor necesare cheltuielilor de personal, medicamente, etc.

De aceea, propunem ca suma alocată cheltuielilor de personal să fie de la bugetul de stat (astfel are sens și legislația privind salarizarea personalului din sănătate). Sumele necesare bugetului de stat ar fi asigurate de contribuția datorată de angajator.

Plata serviciilor medicale ar fi asigurată prin decontarea acestora de către CJAS în baza unui contract încheiat între acesta și unitățile sanitare. Astfel, Casele de Asigurări de Sănătate și-ar îndeplini scopul pentru care au fost înființate – acela de a plăti servicii medicale (și nu cum se întâmplă acum când se decontează toate tipurile de facturi transmise de spital spre decontare). Sursa de finanțare a CJAS pentru aceste servicii medicale ar fi contribuția asiguratului.

Plata utilităților, în concepția noastră, pentru unitățile sanitare, ar trebui achitate de administratorul unității (Consiliul județean sau Consiliul Local).

În aceste condiții, ca prim efect, considerăm că internările în unitățile sanitare ar scădea simțitor, deoarece nu va mai fi acea presiune de a acumula servicii pentr plata, mai ales, a cheltuielilor de personal. Internările s-ar face strict pentru cei care au nevoie de îngrijiri medicale spitalicești iar capacitățile managerului s-ar concentra spre creșterea performanțelor unității sanitare.

Valentin Robescu
Președinte Uniune Jud. Sanitas Călărași

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page