Politica, Politică regională — martie 22, 2016 at 22:51

Tudor Nicolae (Nicu Garaj) cea  mai bună soluţie pentru primăria comunei Dor -Mărunt,candidează din partea ALDE

by

IMG_6193 - CopyTudor Nicolae (Nicu Garaj): O comună poate să arate bine și să fie îngrijită doar prin strânsa legătură între autoritățile locale și comunitate.

 Tudor Nicolae (Nicu Garaj), este intreprinzător particular, fost viceprimar al comunei Dor Mărunt

Tudor Nicolae este un cetăţean cinstit, cu experiența în conducerea oamenilor şi conducerea administrativă. Nicoale Tudor este perseverent, are competența necesară pentru a rezolva problemele comunei. Îl defineşte tenacitatea, spiritul de bun gospodar, empatia față de necazurile oamenilor din comună, dar mai ales onestitatea și bătălia permanentă pentru adevăr și dreptate.

Proiectele lui Nicu Garaj pentru comuna Dor Mărunt, răspund solicitărilor cetăţenilor şi au fost conturate în urma discuţiilor purtate în ultima perioadă cu localnicii, la care a participat împreună cu echipa sa de consilieri.

” Pentru mine, funcția de primar, reprezintă o datorie pe care consider că o am atât față de familia mea, cât și față de cetățeni. Îmi propun foarte clar să reașez comuna Dor-Mărunt pe linia progresului şi dezvoltării, și cred că Dor Mărunt poate deveni o comună europeană cu infrastructură de bază de calitate, cu servicii medicale moderne, cu învățământ la standarde europene, cu parcuri și spații verzi”, a declarat Tudor Nicolae

Pentru aceasta este nevoie să elaborăm o nouă strategie pe zece ani pentru dezvoltarea comunei, care să pornească de la nevoile de dezvoltare rurală durabilă şi să folosească resursele locale şi finaţările europene.

O strategie, care va însemna posibilitatea de a transforma în bine viața comunității noastre, prin cunoașterea nevoilor cetățenilor și gestionarea corectă a resursele pe care le are la dispoziție.

Strategia trebuie să aibă la bază parteneriatul între administrație și cetățeni. Este esențial, iar pentru ca acesta să funcționeze este nevoie de o comunicare eficientă. Eu îmi doresc un parteneriat cu cetățenii, bazat pe responsabilitate, respect și determinare, dăruire pentru cetățeni și dorința de a realiza lucrurile în beneficul comunității.

1.Vom pune pe primul plan dezvoltarea economică,creșterea veniturilor fermierilor și tuturor cetățenilor, ca bază pentru satisfacerea nevoilor social -culturale și sportive.

  • promovarea antreprenoriatului rural şi dezvoltarea activităţilor non-agricole
  • Înființarea zonei industriale a comunei Dor-Mărunt.Dezvoltarea activităților non-agricole, iniţierea unui incubator de afaceri pentru firme mici și mijlocii în măsură să ducă la creșterea numărului locurilor de muncă.
  • Înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale. Politici de stimulare a angajărilor din rândul categoriilor sociale vulnerabile (femei, rromi, șomeri peste 45 de ani, șomeri pe termen lung, absolvenți, persoane cu handicap, foști delincvenți)

O comună poate să arate bine și să fie îngrijită doar prin strânsa legătură între autoritățile locale și comunitate.

2.Dezvoltare capacitatății de a accesa şi implementa proiecte, îmbunătăţirea accesului la finanţare şi la servicii de calitate – fie că e vorba de infrastructură, dezvoltare rurală, educaţie sau asistenţă medicală.

3.Dezvoltarea capacității administrative  a serviciilor primăriei pentru modernizarea și eficientizarea serviciilor oferite populaţiei, cultivarea atenţiei şi a responsabilităţii pentru nevoile comunităţii, creşterea transparenţei în luarea deciziilor prin implicarea cetăţenilor.

4.Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii satelor din comuna Dor-Mărunt

 -Extinderea rețelei de apă curentă și canalizare și a rețelei de gaze în satul Dor Mărunt 

 -înființarea rețelei de apă curentă și canalizare  în satul Dîlga

 -înființarea  rețelei de gaze în satul Dîlga

 -Asfaltarea a 15 km de drumuri principale în satul Dor Mărunt

 -Asfaltarea drumului comunal spre satul Pelinu și modernizarea drumului Pelinu-Dîlga

 -Asfaltarea drumul județean Dor Mărunt-Radu Vodă

 -Înființarea de liziere în zona de nord a satelor

 -Amenajarea de trotuare moderne în toate satele comunei Dor Mărunt

5.Satisfacerea nevoilor social-culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber

  crearea unei  structuri funcționale care să administreze domeniul public al comunei, spațiile verzi, locurile de joacă

-Emiterea de acte de proprietate, cu ajutorul consiliului local, pentru locuitorii care nu au.

 -Atribuirea de locuri de casă și înfiinţarea unui nou cartier în Dîlga Gară

 -Alcătuirera  unui plan local de acțiune privind incluziunea a rromilor 2016-2020.

 -Amenajarea cimitirelor și asigurarea pazei acestora.

-Înființarea  în satul Înfrățirea a unui dispensar obiectiv prioritar

-Înființarea unei linii de transport gratuit între Înfrățirea și Dor Mărunt de două ori pe zi

 -Paza satului și completarea iluminatului public

 -Amenajarea unui parc de joacă pentru copii în satul Înfrăţirea

 -Împrejmuirea cimitirului din satul Înfrățirea

 -Continuarea proiectului pentru construirea unui cămin cultural în Dîlga (proiect din 2012)

 -Căminul cultural din satul Dor-Mărunt  va căpăta o față europeană, cu spectacole și vizionări de filme, cel puțin o data pe săptămână

 -Vom lua toate măsurile că școală și grădinița din Înfrățirea să funcționeze

 -Dotarea cu pubele de gunoi și organizarea serviciului de strângere a gunoiului în Înfrățirea

Consultant politic,

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page