Tinerii fermieri primesc 400 de milioane de euro în cadrul PNDR 2014-2020

by

tinerifermieriTinerii fermieri primesc 400 de milioane de euro în cadrul PNDR 2014-2020 fata de 200 milioane de euro in perioada 2007- 2013

Sprijinul pentru măsura “Instalarea tinerilor fermieri” a fost suplimentat până la nivelul de 400,355 milioane de euro, dublu fata de perioada 2007 – 2013.

Tinerii fermieri pot primi până la 50.000 de euro, sprijin nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

 Potrivit proiectului Programului National de Dezvoltare Rrurala (PNDR) publicat pe site-ul MADR, măsura va da posibilitatea tinerilor fermieri, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători de exploatație agricola.

Prin aceasta sub-măsura se urmăreşte și preluarea exploataţiilor agricole în mod integral de la fermierii în vârstă, creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.

Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației pe care are o va conduce. Intervenția prin această sub-masură, va creşte numărul de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă şi care vor fi încurajați să realizeze investiţii in mediul rural.

Instalarea reprezintă înregistrarea pentru prima dată cu o exploatație de dimensiune între 12.000 euro și 50.000 euro – valoarea producţiei standard, în baza de date APIA respectiv in sistemul de identificare al animalelor din cadrul ANSVSA).

Proiectele in cardul acestei masuri se vor putea depune in maximum 12 luni de la instalarea pentru prima data ca fermier.

Condiţiile de acordare a primei de instalare

Sprijinul prin această măsura se acordă pentru instalarea tinerilor ca șefi de exploatație şi demararea unei activităţi agricole. Sprijinul va fi acordat sub formă de primă  pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ national. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

Condiţii de eligibilitate:
– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
– Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard);
– Solicitantul deține sau dobândește compețențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului;
– Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală;
– Solicitantul are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
– Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
– Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim 20 % din valoarea primei tranșe de plată.

Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.

Sprijin public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani si este de minimum 15.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 12.000 euro (valoare Producţie Standard), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare va creşte proporţional cu dimensiunea exploataţiei, dar nu va putea depăşi 50.000 de Euro/ exploataţie.

Prima pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
– 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

•Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;

•Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;

•Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (suine, taurine, păsări, ovine și caprine) și vegetal (legumicultură, pepiniere și plantații de viță de vie pentru struguri de masă);

•Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potential determinate în baza studiilor de specialitate

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page