Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — mai 12, 2014 at 13:40

Termenul pentru depunerea declaraţiilor anuale de venit se prelungeşte

by

Termenul pentru depunerea declaratiilor anuale de venit pentru se prelungeste cu o zi, pana luni, 26 mai, deoarece termenul prevazut in Codul Fiscal – 25 mai – cade intr-o zi nelucratoare (duminica).

declaratii-fiscale-Persoanele fizice care obtin venituri supuse declararii trebuie sa depuna  pana pe 26 mai declaratiile anuale privind veniturile realizate pe anul anterior (formular 200 pentru venituri realizate in Romania, respectiv formular 201 pentru venituri realizate din strainatate), potrivit calendarului obligatiilor fiscale pentru luna mai 2014, publicat pe site-ul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov.

Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale se sanctioneaza, conform legii, cu amenzi de pana la 14.000 de lei.

De asemenea, persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, care in anul anterior au realizat pierderi/ care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal/ cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior, trebuie sa depuna odata cu declaratia privind venitul realizat si declaratia privind venitul estimat/ norma de venit (formular 220 pentru cei care desfasoara activitate individual, respectiv formular 223 pentru asocieri).

Trebuie sa depuna depuna declaratia 221 pentru anul in curs si persoanele fizice care obtin venituri din activitati agricole
iar persoanele fizice care au realizat in anul 2013 venituri din salarii si asimilate salariilor pot depune formularul 230 ‘Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ’.

Suma de 2% poate fi directionata catre o singura entitate nonprofitsau unitate de cult (pe formular se completeaza obligatoriu denumirea, codul fiscal si contul IBAN al entitatii). Salariatii pot deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate intre 1 ianuarie 2013 — 5 august 2013 (data abrogarii din Codul fiscal) pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Persoanele juridice (societatile comerciale, societatile/ companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate) au obligatia depunerii situatiilor financiare anuale aferente anului incheiat, pana la data de 30 mai.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, precum si subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European trebuie sa depuna raportarea contabila anuala la 31 decembrie a anului anterior.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.