Comunicate de presă, Ultimile Știri — octombrie 8, 2015 at 13:34

Târgul Județean al Locurilor de Muncă Călărași: 15 -16 octombrie 2015

by

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Centru de Garanții pentru TINEri Călărași, are deosebita plăcere de a vă invita să participați la TÂRGUL JUDEȚEAN al LOCURILOR DE MUNCĂ , organizat în cadrul proiectului pilot “Garanții pentru TINEri!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Acțiunea va avea loc timp de două zile, 15-16 octombrie 2015, între orele 10:00 – 16:00, în Călărași, Centrul Cultural Județean Călărași, str 1 Decembrie 1918, nr.1.

centru1 copyParteneri locali: Primăria Municipiului Călărași, Inspectoratul Școlar Județean Călărași Casa Corpului Didactic Călărași, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași, Consiliul Local al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Călărași.

Târgul Județean al Locurilor de Muncă, împreună cu toate celelalte activități derulate în cadrul acestui proiect, se adresează tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă și are drept scop inserția profesională a șomerilor tineri și a persoanelor inactive sau de sprijinire a acestora în dezvoltarea unei afaceri corespunzătoare abilităților proprii, cu accent pe persoanele care nu au absolvit examenul de bacalaureat.

Agenda târgului cuprinde pe lângă standurile angajatorilor și următoarele evenimente:

15 octombrie 2015

10.00 -11.0012.00–14.00 

 

 

 

 

 

Conferință de presăSeminar cu tema – ”Abilități și cunoștințe dobândite din școală sau din cursuri de calificare profesionale  Versus realitatea pieței muncii”Vorbitori:- Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)

– Reprezentanții Centrului de Garanții pentru Tineri

– Reprezentanți ai instituțiilor locale interesate

– Reprezentanți ai firmelor prezente la eveniment

16 octombrie 2015

11.00-12.00 Seminar cu o tematică propusă de liceele participante la eveniment

Proiectul „Garanţii pentru TINEri!” – Informații generale

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Parteneri naţionali:

Partener 1: Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
Partener 2: Asociaţia Patronatul Tinerilor întreprinzători din România
Partener 3: Blocul Naţional Sindical

Cofinanţat din: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Regiuni de implementare: Sud Est Dobrogea, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia și Bucureşti-Ilfov

Durata proiectului: 18 luni

Perioada de implementare: decembrie 2013 – iunie 2015

Valoarea totală: 18.655.122,97 lei, din care contribuţie parteneri: 1.678.961,07 lei şi cofinanţare din FSE prin POSDRU: 16.976.161,90 lei

Obiectivul general al proiectului îl constituie operaţionalizarea unei Scheme de Garanţii pentru tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi care nu deţin un loc de muncă, din regiunile de dezvoltare vizate, în vederea facilitării accesului acestora pe piaţa muncii.

Proiectul contribuie la promovarea şi implementarea unor măsuri active de ocupare pentru tinerii fără un loc de muncă şi se încadrează în obiectivele Axei Prioritare 5: “Promovarea măsurilor active de ocupare” şi domeniului major de intervenţie 5.1.: “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” .

Grupul ţintă este compus din 2552 de persoane din mediul urban şi rural din regiunile vizate, cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani, care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi care nu participă la nici un program de formare şi care nu sunt integraţi pe piaţa muncii.

Activităţile proiectului au fost planificate astfel încât să asigure o îmbinare între factorul de informare/sensibilizare şi pachetul complex de servicii oferit în cadrul celor 22 centre de Garanţii pentru tineri ce vor fi înfiinţate la nivelul fiecărui judeţ din cele patru regiuni de dezvoltare.

Principalul indicator aferent proiectului este reprezentat de competenţele dobândite de către cei 2552 de tineri în cadrul serviciilor oferite în cele 22 de Centre de Garanţii pentru tineri ce vor fi înfiinţate în procesul de implementare, atât persoanele care îşi vor găsi un loc de muncă, cât şi beneficiarii stagiilor de ucenicie care vor acumula experienţă profesională astfel încât debutul în carieră să se realizeze într-un nivel calitativ optim şi eficient.

La atingerea acestui indicator contribuie și Târgul județean al locurilor de muncă, organizat la Călărași în perioada 15 – 16 octombrie 2015, la Centrul Cultural Județean Călărași.

Centru de Garanții pentru Tineri Călărași
Adresa: str. Flacăra, nr. 10, bl. C1, parter, Călărași, județul Călărași
Tel.: 0730255161, E-mail: garantii.calarasi@gmail.com

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page