Post Tagged with: "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice"

A fost semnat contractul de execuție lucrări pentru Blocul de locuințe sociale 15 A+B, situat pe strada Dumbravei

A fost semnat contractul de execuție lucrări pentru Blocul de locuințe sociale 15 A+B, situat pe strada Dumbravei

Joi, 13 iulie, a fost semnat contractul de execuție lucrări de construcții și montaj pentru Blocul 15 (E26) tronson A+B, cu 44 de apartamente locuințe sociale din Ansamblul Mircea Vodă Sud  3, între Primăria Municipiului Călărași, prin Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond  Locativ, și SC Confort SA, în calitate de antreprenor general. Valoarea lucrărilor construcții și montaj este de 7.734.607 lei cu TVA inclusiv și are ca sursă de finanțare bugetul local și bugetul de stat, Blocul 15 […]

Read more ›
Strategia de dezvoltare teritorială a României pentru următoarele două decenii, aprobată de Guvern

Strategia de dezvoltare teritorială a României pentru următoarele două decenii, aprobată de Guvern

Strategia de dezvoltare teritorială a României, documentul-cadru care relaționează în profil teritorial strategiile sectoriale naționale, precum și orientările strategice pe termen lung, fundamentând planurile pe termen scurt și mediu (ex: exerciţiile bugetare ale UE), a fost aprobată astăzi de Guvern, printr-un proiect de lege. Strategia include toate aspectele dezvoltării, problemele, tendințele, potențialul de dezvoltare și riscurile, asigură suportul pentru evaluarea ex-ante a impactului teritorial al implementării exercițiilor bugetare național și al UE. Potrivit documentului elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației […]

Read more ›
Sprijin pentru investițiile în cogenerarea de înaltă eficiență

Sprijin pentru investițiile în cogenerarea de înaltă eficiență

Investițiile în cogenerare de înaltă eficiență vor fi sprijinite printr-o schemă de ajutor de stat, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința din 12 aprilie 2017. Susținerea se adresează întreprinderilor mari, mijlocii și mici (inclusiv microîntreprinderi), pentru capacitățile nou instalate sau renovate. Schema de ajutor se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni: Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 Mwe) pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor; Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă […]

Read more ›
Guvernul României: Transferul de competențe de la nivel central la autoritățile locale  se va face pe baza unor analize de impact

Guvernul României: Transferul de competențe de la nivel central la autoritățile locale se va face pe baza unor analize de impact

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, Strategia generală de descentralizare, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Strategia vizează oportunitatea transferării de noi competenţe de la nivel central la nivelul autorităţilor locale, în șapte domenii: agricultură, cultură, turism, mediu, sănătate, educație – activități extrașcolare, tineret și sport. Strategia este însoțită de un plan de acțiuni pentru pregătirea descentralizării și unul pentru implementarea ei efectivă, cu termenele în care autoritățile administrației publice responsabile vor pune în aplicare măsurile/acțiunile […]

Read more ›
Apel de proiecte POCA: 40 de milioane de lei disponibili pentru creșterea transparenței, eticii și integrității în sistemul public

Apel de proiecte POCA: 40 de milioane de lei disponibili pentru creșterea transparenței, eticii și integrității în sistemul public

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 40.000.000 lei. Este vroba despre Axa prioritară 2 a programului – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Cererea de proiecte nr. IP7/2017 – Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție și măsuri privind remedierea lacunelor legislative […]

Read more ›
Guvernul României: Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și educație, pentru atragerea specialiștilor și pentru stimularea încadrării în muncă a șomerilor

Guvernul României: Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și educație, pentru atragerea specialiștilor și pentru stimularea încadrării în muncă a șomerilor

Noi măsuri pentru realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice în educație și sănătate, o serie de facilități pentru atragerea specialiștilor în aceste domenii și în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, precum și pentru a încuraja încadrarea în muncă a șomerilor, au fost luate ieri,18 ianuarie, de Guvern, printr-o Ordonanță de urgență. Actul normativ adoptat pune în aplicare măsuri asumate prin Programul de Guvernare, urmând să fie incluse la finanțare în bugetul pentru acest an. Programul național de dezvoltare […]

Read more ›
POR 2014-2020: 97,35 mil euro pentru investiții în infrastructura de turism (PI 7.1)

POR 2014-2020: 97,35 mil euro pentru investiții în infrastructura de turism (PI 7.1)

Proiectele destinate mediului urban pot fi depuse spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în perioada 01 iunie, ora 12:00 – 02 decembrie 2016, ora 12:00. Proiectele se depun în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea […]

Read more ›
100 de milioane €uro pentru finanțarea IMM-urilor, din Fondul UE pentru Dezvoltare Regională

100 de milioane €uro pentru finanțarea IMM-urilor, din Fondul UE pentru Dezvoltare Regională

În data de 29 martie 2016, Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri” 2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici și mijlocii din România. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de autoritate de management. Valoarea investiției oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), sub formă de garanții, este de așteptat să crească de patru ori – până la 400 de milioane de euro sau mai mult – […]

Read more ›
POR: Noi locuri de muncă create prin finanţarea europeană a microîntreprinderilor

POR: Noi locuri de muncă create prin finanţarea europeană a microîntreprinderilor

Rezultatele primei evaluari de impact realizat cu metoda contrafactuala derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au fost prezentate in cadrul reuniunii de inchidere a proiectului ce vizeaza Domeniul Major de Interventie 4.3. “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”. Principalele constatari rezultate in urma evaluarii indica faptul ca finantarea prin POR a contribuit la crearea si mentinerea locurilor de munca la nivelul microintreprinderilor. Astfel, beneficiarii proiectelor finalizate dupa primul apel de finantare au creat cu 3 locuri de munca mai mult comparativ […]

Read more ›
Primăria municipiului Călărași a semnat cu MDRAP două noi contracte

Primăria municipiului Călărași a semnat cu MDRAP două noi contracte

Săptămâna aceasta, Primăria municipiului Călărași a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice două noi contracte. Este vorba de Actul adițional la contractul de finanțare al proiectului ”Execuție strada I.L. Caragiale din municipiul Călărași”, a cărui valoare se ridică la suma de 2.376.425 lei, bani necesari finalizării infrastructurii rutiere și pietonale a arterei de circulație, dar și despre Contractul de finanțare pentru Programul construcțiilor de locuințe conform Legii locuinței nr. 114/1996, ce implică alocarea sumei de 500.000 de lei […]

Read more ›
You cannot copy content of this page