Post Tagged with: "locuri de munca vacante calarasi"

ECOAQUA SA CALARASI anunță concurs pentru ocuparea locurilor de muncă vacante

ECOAQUA SA CALARASI anunță concurs pentru ocuparea locurilor de muncă vacante

ECOAQUA SA CALARASI  operator regional servicii apa si canalizare –epurare in judetele Calarasi si Ialomita, anunta scoaterea la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:         – Inginer instalații pentru construcții (Cod COR 214203) – 1 post vacant          – Programator (Cod COR 251202)-  2 posturi vacante La concurs pot participa persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: -Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; -Cunoaşte […]

Read more ›
Primăria Călăraşi : Anunț concurs recrutare în vederea ocupării funcției  publice de execuție vacantă de consilier

Primăria Călăraşi : Anunț concurs recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcției  publice de execuție vacantă de  consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Registratură, Arhivă și Servicii Interne  – Direcția Juridică  și Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal  – Compartimentul Registratură, Arhivă și Servicii Interne – Direcția Juridică și Administrație Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași […]

Read more ›
Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacantă

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacantă

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție vacantă de consilier principal la Compartimentul Strategii și Programe de Dezvoltare – Direcția Programe și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași. Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal  la Compartimentul Strategii și Programe de Dezvoltare – Direcția Programe si Dezvoltare Locala din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sa îndeplinească condițiile […]

Read more ›
Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Călărași organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție  vacant de  consilier, clasa I, grad profesional  asistent

Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Călărași organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție  vacant de  consilier, clasa I, grad profesional  asistent – la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași Condiții  cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Compartimentul Dezvoltare Urbană și Protejarea Monumentelor și consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția Urbanism  din cadrul Primăriei […]

Read more ›
Primăria Călăraşi organizeaza concurs în vederea ocupării a 3 posturi în funcțiile publice de execuție vacante de consilier asistent și consilier superior

Primăria Călăraşi organizeaza concurs în vederea ocupării a 3 posturi în funcțiile publice de execuție vacante de consilier asistent și consilier superior

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier asistent și consilier superior 3 posturi – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului – Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sa îndeplinească  condițiile art. […]

Read more ›
Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție vacante de consilier superior

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier superior

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție vacante de consilier superior – Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari  la Direcția Programe și Dezvoltare Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași. Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari la Direcția Programe și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sa îndeplinească condițiile […]

Read more ›
Primăria Călărași organizează concurs în vederea ocupării funcțiilor  publice de execuție vacante

Primăria Călărași organizează concurs în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor  publice de execuție vacante  de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios, consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Registratură, Arhivă și Servicii Interne, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartimentul Relații Publice și Minorități, referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Registru Agricol, Fond Funciar și Cadastru  – Direcția Juridică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași Condiții […]

Read more ›
Primăria Călăraşi : Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție  vacante

Primăria Călăraşi : Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local, , consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achiziții, consilier,  clasaI, grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice,  consilier, clasa I, grad profesional asistent […]

Read more ›
Primăria Călăraşi: Direcția Economică  din cadrul Primăriei Călărași organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante

Primăria Călăraşi: Direcția Economică din cadrul Primăriei Călărași organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil,  referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice și Persoane Juridice și Amenzi, 2 posturi  consilier superior – Compartimentul Urmărire Persoane Fizice și Persoane Juridice, 2 posturi de  consilier, clasa I,grad principal Compartimentul Executare Persoane Fizice și Persoane Juridice – Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași. Condiții cumulative  pentru […]

Read more ›
Primăria Cuza-Vodă organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

Primăria Cuza-Vodă organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

Conform art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, Primaria comunei Cuza-Voda, judetul Calarasi face public următorul anunţ: Primăria Cuza-Vodă organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu contract individual […]

Read more ›