Post Tagged with: "accesare fonduri"

Obstacolele întâmpinate de IMM-uri în accesarea fondurilor structurale

Obstacolele întâmpinate de IMM-uri în accesarea fondurilor structurale

Având în vedere gradul redus de absorbţie a fondurilor structurale în țara noastră – rata curentă de absorbție pentru perioada de programare 2007-2013: 69,20% la 31 mai2016 – prin intermediul acestei anchete, ca și în edițiile trecute, s-au identificat şi ierarhizat principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în demersul lor de a obţine o finanţare nerambursabilă. Cele mai importante două obstacole semnalate de întreprinzătorii respondenţi rămân cele din 2014, respectiv: birocraţia excesivă și instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (77,46%) şi informaţiile insuficiente privind […]

Read more ›
AFIR: Analizarea indicatorilor de condiții artificiale în accesarea fondurilor europene

AFIR: Analizarea indicatorilor de condiții artificiale în accesarea fondurilor europene

AFIR a inițiat o serie de dezbateri cu partenerii sociali privind reanalizarea indicatorilor menționați în Ghidul de Prevenire a Neregulilor. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a inițiat în cursul săptămânii trecute o serie de consultări ample pe tema condițiilor artificiale, precum și a procedurilor interne de lucru ale AFIR. Primele consultări au avut loc în data de 10 și 11 februarie, la sediul Agenției, unde au fost invitați parteneri publici implicați în accesarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile destinate agriculturii […]

Read more ›
Idei din Tara lui Andrei

Idei din Tara lui Andrei

Idei din Tara lui Andrei” este o competitie nationala, cu finantari in valoare totala de 200.000 de euro.  Fabricat in Tara lui Andrei este un proiect OMV Petrom Romania realizat in parteneriat cu Fundatia PACT. Acest proiect incurajeaza initiativele sustenabile ale romanilor care vor sa isi sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Prin acest program se vor finanta initiative din 3 domenii: dezvoltare comunitara, educatie pentru angajabilitate si mediu (eco-eficienta & eco-inovatie), pornite de la persoane fizice, organizatii neguvernamentale, institutii de invatamant, […]

Read more ›
PNDR 2014-2020 – Sub-măsura 4.2: Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

PNDR 2014-2020 – Sub-măsura 4.2: Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Reprezentantii MADR au publicat ghidul solicitantului pentru sub-masura 4.2 ”Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole”, aferenta noului PNDR 2014-2020. Status: ACTIV Depunere pana la: 30.10.2015 Buget: 93.489.144 euro Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru: infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare; introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese; aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES; promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea […]

Read more ›
AFIR: Actualizări procedurale privind procedura de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020

AFIR: Actualizări procedurale privind procedura de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a completat procedura de lucru privind  achiziţiile private derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru a permite utilizarea modulului on-line de către solicitanţii PNDR, respectiv de către persoanele care intenţionează să depună o cerere de finanţare. Astfel, un element de noutate în procesul de achiziții aplicabil PNDR îl constituie faptul că, pe lângă beneficiari şi furnizori, începând cu data de 06 iulie 2015 solicitanții de fonduri europene care vor depune cereri […]

Read more ›
Planificarea eficientă a resurselor în managementul proiectelor

Planificarea eficientă a resurselor în managementul proiectelor

Managementul proiectelor devine pe zi ce trece o provocare pentru organizatii si pentru manageri. Conditiile instabile ale mediului extern sunt manifestate prin aparitia continua a unor noi probleme nefamiliare care nu pot fi nici descompuse, si nici distribuite spre rezolvarea specialistilor. Pentru a evita aparitia unor sisteme patologice si pentru a face fata schimbarilor rapide si uneori radical concentrate in jurul vietii profesionale, managerii trebuie sa isi actualizeze procesele de instruire si de socializare pentru a-si completa abilitatile si competentele profesionale necesare continuarii/ relansarii […]

Read more ›
Masuri pentru eficientizarea si derularea rapida a procedurilor de achizitie publica

Masuri pentru eficientizarea si derularea rapida a procedurilor de achizitie publica

Pentru a proteja autoritatile contractante de contestatiile abuzive, Guvernul Romaniei a introdus obligativitatea constituirii de garantii de buna conduita in cazul contestarii procedurilor de achizitii publice. Astfel, operatorii economici care contesta procedurile de achizitie publica vor constitui garantii de buna conduita pe intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei, cererii sau plangerii si solutionarea definitiva a acesteia, inclusiv in cazul in care aceasta vizeaza continutul documentatiei de atribuire. Pana in prezent se retineau sume doar daca era atacat rezultatul procedurii de achizitie publica. In […]

Read more ›
Seminar interactiv destinat beneficiarilor de fonduri POS CCE din Sud Muntenia

Seminar interactiv destinat beneficiarilor de fonduri POS CCE din Sud Muntenia

Joi, 3 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, au organizat un seminar interactiv destinat  beneficiarilor de fonduri. La evenimentulce a avut loc la sediul Agenţiei din Călăraşi, au participat peste 80 de beneficiari privaţi care au obţinut sprijin financiar nerambursabil în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMI […]

Read more ›
MFE:Noi măsuri privind eficientizarea plăţilor către beneficiari

MFE:Noi măsuri privind eficientizarea plăţilor către beneficiari

Guvernul României a adoptat noi măsuri care vizează eficientizarea plăţilor către beneficiari, eliminarea blocajelor şi a piedicilor artificiale în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene. Măsurile sunt prevăzute în Ordonanţa de urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, respectiv în Hotărârea Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale […]

Read more ›
Ministerul Fondurilor Europene si Asociatia Romana a Bancilor analizeaza oportunitatile privind imbunatatirea cadrului legal de accesare si utilizare a fondurilor europene

Ministerul Fondurilor Europene si Asociatia Romana a Bancilor analizeaza oportunitatile privind imbunatatirea cadrului legal de accesare si utilizare a fondurilor europene

Ministerul Fondurilor Europene si Asociatia Romana a Bancilor au analizat in cadrul unei intalniri, oportunitatile privind imbunatatirea cadrului legal de accesare si utilizare a fondurilor europene, printr-o implicare mai mare a bancilor, obiectivul fiind optimizarea implementarii fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020. Reprezentantii ministerului si ai comunitatii bancare au dezbatut o serie de propuneri menite sa accelereze procesul de absorbtie prin implicarea bancilor in gestionarea fondurilor europene. “Comunitatea bancara din Romania este interesata sa contribuie la elaborarea si imbunatatirea […]

Read more ›
You cannot copy content of this page