Comunicate de presă, Ultimile Știri — mai 19, 2015 at 17:00

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia – instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale”

by

In data de 19 Mai 2015 GAL VALEA MOSTISTEI a  fost prezent la consultarea publica cu privire la Strategia pentru Specializare inteligenta in regiunea Sud Muntenia. Evenimentul s-a desfasurat conform agendei de mai jos:

Agendă Eveniment

 09.30 – 10.00  Primirea și înregistrarea participanților

 

10.00 – 10.30 Sesiune de deschidere Prezentarea reprezentanților organizaţiilor participante la procesul de consultare publică

Prezentarea conceptului specializării inteligente: cadru european, modalități de aplicare

10.30 – 11.30 Prezentarea concluziilor analizei cantitative din surse statistice Analiza socio-economică: Unde ne aflăm astăzi?

Analiza SWOT: Identificarea punctelor de pornire

Sectoare cu potențial competitiv

Întrebări și răspunsuri

11.30 – 12.00 Plan de acțiune Implicarea organizațiilor locale în elaborarea strategiei. Prezentarea chestionarului care asigură culegerea datelor, ideilor și propunerilor fiecărui participant implicat.

Întrebări și răspunsuri

Definirea Strategiei de Specializare Inteligentă (SSI) în regiunea Sud Muntenia

 • Presupune selectarea unui număr limitat de priorităţi, ţinând cont de propriile atuuri, de avantajele competitive şi de sectoarele unde există cel mai ridicat potenţial pentru un impact de durată.

“Prea puține rezultate ale CD devin produse și servicii de piață” – concluzie a Comisiei Europene

 • Nu se concentrează doar pe industria manufacturieră, ci încurajează și inovația în servicii, cea bazată pe design și industrii creative, noi modele de afaceri și inovații bazate practică.
 • Stabilește domeniile prioritare în care se pot concentra investițiile în următoarea perioadă de programare 2014-2020, în special proiectele prioritare pe axele 1 și 2 ale programului operațional regional.
 • Cuprinde proiecte referitoare la sectoarele economice, nu la investițiile publice în infrastructură, mediu, servicii publice. O parte din serviciile publice pot avea ca suport inițiative care susțin economia socială și pot fi incluse în strategie.(Exemplu educație, sănătate).

adrCadrul strategic european relevant

 • Programul Orizont 2020 ;
 • Ghidul pentru elaborarea Strategiilor de Cercetare Inovare pentru Specializare Ineligentă
 • Politica de Coeziune și Fondurile Structurale, respectiv condiționalitățile ex-ante pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.
 • Strategia Națională de Cercetare–Dezvoltare-Inovare 2014-2020
 • Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
 • Programele operaționale pentru perioada 2014-2020
 • Planul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020.

Concluzii analiză cantitativă

Surse de date folosite:

 • Institutul Naţional de Statistică- în special prin intermediul site-ului  www.tempo-online.ro
 • Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
 • Autoritatea Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare
 • Banca Naţională a României
 • OSIM
 • Eurostat
 • A.N.C.O.M
 • B.N.R.

Structură SSI

1. Analiza cantitativă – cercetare de birou: structurată în 8 subcapitole analizând condiții demografice, infrastructură, potențial de inovare, economie

2. Analiza SWOT

3. Analiza calitativă:

 • 7 întâlniri la nivel regional cu reprezentanții grupului țintă-județene cu aplicarea unor chestionare de opinie
 • 4 întâlniri cu fiecare grup tematic, în funcție de sectoarele selectate cu potențial de specializare inteligentă
 • întâlnire la nivel regional cu reprezentanții grupului țintă

adr sud munteniaConcluzii

• Apropierea de București reprezintă atât o amenințare cât și o oportunitate

Oportunități

• Acces facil la servicii de bună calitate (sănătate, educație)

• Acces la piața de desfacere imensă a Bucureștiului

• Dezvoltarea infrastructurii metropoplitane

Amenințări

• Exodul de tineri și de creiere

• Valorificarea potențialului comercial și turistic oferit de Dunăre este astăzi un punct slab și o oportunitate.

• Valorificarea potențialului turistic din zona montană este insuficientă, cu excepția stațiunilor de pe Valea Prahovei.

• Valorificarea potenţialului agricol al regiunii este sub nivelul european și reprezintă principala oportunitate de dezvoltare a regiunii.

• Dependența regiunii de industria producției auto și a celor conexe este extrem de pronunțată.

• Contextul economic și social al zonei fac dezvoltarea inovării sociale și a antreprenoriatului social o prioritate a zonei Muntenia Sud în perioada 2014-2020.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page