Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — iulie 12, 2016 at 14:48

Ştiaţi că… Sesizări fraudă şi nereguli fonduri europene

by

Raportarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene este reglementată prin OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi specific pentru fiecare tip de instrument de finanţare, completată cu Norma metodologică din 31/08/2011, aprobată prin HG  875/2011).

fonduri europeneŞtiaţi că….

 DVS AVEŢI DREPTUL SĂ FACEŢI SESIZĂRI DESPRE NEREGULI CU BANI EUROPENI

….Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia primirii, înregistrării, analizării şi, după caz, transmiterii, în termen de 5 zile lucrătoare, către structurile de control a tuturor sesizărilor pe care le primesc direct sau prin intermediul altor instituţii ale statului şi care privesc programele pe care le gestionează? (Art.18 – (1) )

…. Sesizarea care nu îndeplineşte condiţiile legale de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operaţiunii şi/sau a beneficiarului la care se referă se clasează? (Art.18 – (2) )

…. Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se efectuează de căre autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora? (Art.20 – (1) )

IAR STRUCTURILE DE CONTROL AU OBLIGAŢIA SĂ ANALIZEZE ŞI SĂ VERIFICE SITUAŢIA, IAR APOI SĂ VĂ INFORMEZE DESPRE REZULTAZUL VERIFICĂRII

….. Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizării activităţii de organizare a verificării? (Art.21 – (21) )

….. În cazul sesizărilor, în termen de 7 zile calendaristice de la finalizare verificării, structura de control are obligaţia informării persoanei care a depus sesizarea asupra rezultatului acesteia (Art.22.)

ŞI TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ NU DOAR RECUPEREA CREANŢELOR BUGETARE, CI ŞI PREVENIREA REAPARIŢIEI ÎN VIITOR A ACESTORA 

….. În cazul constatării unor nereguli care prezintă indicii privind posibile fraude, structurile de control au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF şi să continue activitatea de verificare şi întocmire a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, precum şi de recuperare a creanţelor bugetare conform prevederilor prezenteii ordonanţe de urgenţă, independent de desfăşurarea cercetării penale (Art.23)

…. Conducerea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia să monitorizeze trimestrial toate cazurile de nereguli şi să dispună măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea sistemelor de management şi control financiar, în scopulprevenirii reaparaţiei în viitor a acestora (Art.37)

…. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sunt responsabile pentru urmărirea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli (Art.39)

….Există indicaţii clare cu privire la corecţia sau reducerea financiară aplicabilă cheltuielilor aferente proiectelor finanţate cu fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile? (Anexa la OUG 66/2011 cu completările şi modificările ulterioare)

toate articolele şi paragrafele indicate sunt preluate din OUG nr.66 din 29/06/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

ALTE INFORMAŢII

Mai multe informaţii despre baza legală găsiţi pe site-ul Departamentului pentru Lupta Anti-Fraudă: http://www.antifrauda.gov.ro/ro/raportare_nereguli.

Puteţi semnala cazuri de fraudă printr-un email trimis la contact.dlaf@antifrauda.gov.ro   sau printr-un mesaj trimis folosind formularul online: http://www.antifrauda.gov.ro/ro/sesizari/

La Direcția Națională Anticorupție puteți sesiza fapte de corupție urmând indicațiile descrise pe site-ul instituției: http://www.pna.ro/faces/cum_sesizati.xhtml.

La nivel european, puteţi semnala potenţiale fraude sau fapte de corupţie care implică frauda urmând indicaţiile de aici: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_ro.htm. Contactaţi Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă doar în cazurile în care este vorba despre:

  • comiterea unei fraude sau a unor nereguli grave care ar putea afecta fondurile publice ale UE, fie că este vorba de veniturile, de cheltuielile sau de activele deţinute de instituţiile UE;
  • abateri profesionale ale membrilor sau ale personalului instituţiilor şi organismelor UE.

Organizaţiile neguvernamentale din România au dezvoltat de asemenea un sistem de semnalare a neregulilor.

Toate categoriile de beneficiari ai fondurilor structurale pot sesiza neregulile pe care le întâmpină în accesarea fondurilor structurale şi în implementarea proiectelor finanţate la sesizari@afaceripublice.roCoalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale colectează şi documentează sesizările primite şi le aduce, periodic, în atenţia Autorităţilor de Management responsabile. La fiecare 100 de sesizări colectate există şi un raport ce aduce în atenţia publică principalele nereguli sau disfunctionalităţi întâlnite, precum şi măsurile luate de institutiile responsabile. Coaliţia îşi propune ca în acest fel să sprijine instituţiile publice în identificarea şi rezolvarea problemelor care afectează managementul eficient al fondurilor structurale.

Departamentul de Bună Guvernare al ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei derulează proiecte ce vizează participarea publică, integritatea în administraţia publică, transparenţa fondurilor europene, respectarea normelor de mediu, etc. Toate aceste acţiuni au ca scop promovarea şi respectarea principiilor bunei guvernări în România. ActiveWatch preia sesizările şi publică poziţiile oficiale ori soluţiile primite din partea autorităţilor sau instituţiilor abilitate în rezolvarea problemelor respective. Mai multe informaţii despre cum puteţi face sesizări: http://www.afaceripublice.ro/sesizari.html.

Alianța pentru o Românie Curată este o mișcare civică deschisă oricui, persoane sau organizații, ONG-uri, sindicate, firme, instituții, care promovează principiile bunei guvernări și e dispusă să investească muncă voluntară sau sprijin pentru voluntari care promovează această idee. Site-ul Alianței pentru o Românie Curată este o pagină de dezvăluiri deschisă publicului. Opiniile publicate nu sunt editate sau aprobate de organizaţiile membre în coaliţie şi reprezintă doar pe semnatarii lor. Puteţi trimite sesizările printr-un email la adresa simona.popescu@sar.org.ro.

Eurotrash este o secţiune a Blogactiv dedicată căutării, documentării, publicării de informaţii despre proiecte cu finanţare europeană care au mers prost, cu scopul de a contribui la consolidarea dezvoltării unor reguli ale guvernării responsabile în Europa, nu doar a cheltuirii la comun a banilor. Puteţi adăuga impresii şi experienţe proprii, precum şi rezultatele investigaţiilor pe care eventual le realizaţi

sursa: romaniacurata.ro

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page