Dezvoltare durabilă, Economie — ianuarie 19, 2017 at 10:31

Statul dă bani sau te scutește de anumite dări dacă angajezi anumite categorii de persoane

by

Firmele care angajează anumite categorii de persoane pot primi bani de la stat sau se pot bucura de scutiri de impozit, conform legislației în vigoare. În acest fel, autoritățile încurajează, practic, crearea de noi locuri de muncă.

  1. Angajarea șomerilor și a absolvenților, recompensată financiar

Firmele pot cere ajutoare financiare de la stat, în măsura în care angajează șomeri și absolvenți ai instituțiilor de învățământ, potrivit Legii nr. 76/2002. Astfel, cu aceste subvenții autoritățile urmăresc crearea de noi locuri de muncă și scăderea șomajului.

Pentru lucrările temporare

Cheltuielile cu forța de muncă pentru realizarea unor programe de angajare temporară a șomerilor pentru activități de interes pentru comunitățile locale pot fi subvenționate de stat, sub forma unui ajutor de minimis, conform actului normativ.

Mai exact, se acordă o subvenție lunară pentru fiecare șomer angajat cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de cel mult 12 luni. Suma aferentă fiecărei persoane este de 350 de lei pentru perioada 1 aprilie – 31 octombrie a anului și de 500 de lei (plus contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori) pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie a anului.

Pentru șomerii care au peste 45 de ani și persoanele cu handicap

O sumă lunară de 900 de lei pentru fiecare șomer angajat pe perioadă nedeterminată (timp de cel puțin 18 luni) se acordă pentru persoanele care sunt în vârstă de peste 45 de ani, prevede legea.

Totodată, regula este valabilă și la angajarea șomerilor părinți unici susținători de familie, șomerilor de lungă durată sau tinerilor cu vârsta între 16 și 24 de ani care n-au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. De asemenea, tot 900 de lei de persoană se acordă și pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă.

Pentru persoanele aflate aproape de pensionare

Dacă încheie contract de muncă cu șomeri care mai au cinci ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare anticipată parțială sau pentru limită de vârstă, firmele pot primi lunar 900 de lei până la îndeplinirea respectivelor condiții.

Pentru absolvenți

Încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ pe durată nedeterminată este egală cu acordarea, pentru fiecare persoană vizată, a unei sume lunare de 900 de lei, timp de 12 luni. Dacă este vorba de absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, suma respectivă se acordă timp de 18 luni.

Angajatorii sunt obligați să păstreze acești salariați timp de cel puțin 18 luni, se arată în Legea nr. 76/2002. Astfel, pentru maximum doi ani după trecerea celor 18 luni, firmele pot primi anual și un ajutor financiar egal cu contribuțiile sociale datorate de acestea pentru absolvenți (contribuțiile la pensii, contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la sănătate și contribuția la șomaj).

Pentru tineri cu risc de marginalizare socială

Statul încurajează, de asemenea, și încadrarea în muncă a tinerilor cu risc de marginalizare socială (de exemplu, cei cu dizabilități sau cei care provin din sistemul de protecție a copiilor).

Într-o asemenea situație, firma primește lunar, pentru fiecare tânăr, o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării persoanelor respective, dar nu mai mult de 1.000 de lei. Banii se acordă până când expiră contractul de solidaritate încheiat de tineri cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, ce poate avea o durată maximă de trei ani.

  1. Scutiri de impozit pentru programatori și cercetători

O altă modalitate prin intermediul căreia autoritățile încurajează crearea de noi locuri de muncă este scutirea de plata impozitului pe veniturile salariale ale anumitor angajați, așa cum prevede Codul fiscal.

Mai precis, din moment ce companiile sunt cele obligate să calculeze, să rețină și să achite statului impozitul pe venit de 16% datorat de fiecare salariat, scutirile de la plata acestuia sunt menite să stimuleze angajarea anumitor persoane.

Conform Codului fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit este valabilă pentru salariații ce desfășoară activității de creare de programe pentru calculator. Este vorba, așadar, de administratori de baze de date, programatori, ingineri de sistem software sau manageri de proiect informatic, printre alții. De asemenea, scutirea de impozit se aplică și salariaților ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

O altă categorie de persoane scutite de impozitul pe venit — facilitate ce se va aplica însă din februarie 2017 — este reprezentată de salariații angajați la firmele ce desfășoară activitățile sezoniere vizate de impozitul specific. Concret, este vorba, în principal, de hoteluri și alte facilități de cazare, campinguri și tabere sau restaurante și baruri.

În fine, Codul fiscal prevede o scutire de impozit și pentru salariații cu handicap grav sau accentuat.

Sursa:avocatnet

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page