Cultură şi Educaţie, Educaţie — februarie 13, 2014 at 10:30

Start pentru clasa pregătitoare. Înscrierea la stat sau privat, în două etape

by

Depunerea cererilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare se poate face în intervalul 24 februarie-14 martie, potrivit unui Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN).

clasa pregatitoare

Dacă după cele două etape de înscrieri vor mai exista copii rămaşi în afara sistemului educaţional, autorităţile vor lua măsuri pentru încadrarea acestora în şcoală. Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Prin excepție părinții ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2014, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Învățământul particular

ISJ și ISMB vor solicita unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare, oferetă ce va fi inclusă în aplicaţia informatică. Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular se face prin completarea și validarea cererii tip de înscriere și respectarea procedurilor prevăzute de metodologie. Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular se face în prima etapă de înscriere. În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

În cazul în care părintele dorește înscrierea la o unitate de învățământ particular care nu a dorit includerea ofertei sale de școlarizare în aplicația informatică, înscrierea se face de către părinte direct la unitatea de învățământ, conform procedurilor stabilite de aceasta.

Alegerea şcolii şi departajarea elevilor

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament;
  • familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

Informarea publicului 

Comisiile ( județene şi a municipiului București) asigură instituirea și funcționarea unui Tel Verde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.

Numărul Tel verde este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul județului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru București indicativul este 021.

Comisiile județene și a municipiului București au obligația să asigure afișarea tuturor informațiilor referitoare la înscrierea în învățământul primar, inclusiv circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, la fiecare unitate de învățământ din județ, precum și pe site-ul ISJ/ISMB.

Toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2014-2015, vor organiza o „Zi a porților deschise”, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

Rubrică specială

Inspectoratele școlare județene și al municipiului București vor posta pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica „Înscrierea în învățământul primar 2014”, următoarele date:

a) informații cu privire la circumscripțiile școlare, pentru fiecare unitate de învățământ: denumirea și adresa unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ, numărul de clase pregătitoare alocate, adresa site-ului unității de învățământ (pentru unitățile care au site), în format standard;

b) informații cu privire la Tel Verde instituit la nivelul inspectoratului școlar: numărul de telefon Tel verde, data de la care acesta va fi funcțional, programul de funcționare etc.;

c) metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 și calendarul înscrierii.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar. Părinții se pot adresa celei mai apropiate unități de învățământ, care îi va îndruma în privința pașilor pe care trebuie să îi parcurgă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Procedura

Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în  aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

Vezi aci : ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a  copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page