Dezvoltare rurală — mai 7, 2019 at 14:07

SR 13547-1-MODEL DE DEZVOLTARE A AFACERII PRIN INOVARE

by

Uniunea Europeana prin documentele sale programatice si de perspectiva, gandeste un proces de dezvoltare economica si sociala pentru toti cetatenii sai prin promovarea ”unei dezvoltari inteligente, bazata pe inovare si cercetare”. Inovarea este una din temele transversale, prioritare, impuse ca mod de promovare a dezvoltarii economice competitive, europene.  Aceste norme se regasesc in toate programele de finantare sustinute de aceasta structura.

Modelul de dezvoltare a afacerii prin inovare (ca model al Standardului -SR  13547) este prezentat sub forma unui ansamblu de actiuni pe care o organizatie  le poate desfasura cu scopul de a crea , de a proteja si livra valoare, sau de a eficentiza procesele de fabricatie si desfacere ,prin valorificarea tehnologiilor innovative si prin promovarea inovatiei.

Asocierea dintre inovare si afacere pune fata in fata, doua aspecte diferite: primul presupune cercetarea, care are ca scop promovarea “noului” si cel de- al doilea presupune activitatea desfasurata in scopul obtinerii de profit.

Legatura dintre inovare si afacere se poate realiza prin transfer tehnologic, in urma caruia produsele noi, performante, ajung in piata. Cercetarea –inovarea si transferul tehnologic se pot realiza si dezvolta numai intr-un cadru juridic de reglementari, principii si norme care au la baza dreptul de proprietate intelectuala.

Inovarea poate fi un factor de success in toate sectoarele unei organizatii si in toate etapele ciclului de viata al produsului/procesului (cercetare , fabricare, distribuire si marketing, mentenanta, retragerea produsului si eliminarea sau reciclarea acestuia), cat si in domeniul organizational. Derularea unui proces  de inovare optim si sistematic impune ca la nivelul organizatiei sa se defineasca si sa se implementeze un management al inovarii.

Managementul inovarii este o componenta a managementului general al organizatiei care prin politica si strategia sa determina gestionarea unui proces de inovare.

Pentru a intelege mai usor aceasta ‘filozofie”, definim inovarea ca fiind -“o activitate care are ca rezultat obtinerea unui produs/serviciu /proces, a unei noi metode de marketing sau a unei noi metode de organizare in practicile de afaceri, sau imbunatatirea semnificativa a celor existente”.

Inovarea de produs, presupune realizarea unui produs nou sau a unui produs semnificativ imbunatatit in ceea ce priveste caracteristicile sau destinatiile sale de utilizare;

Inovarea de proces, presupune implementarea de procese noi sau semnificativ imbunatatite (tehnologii, sisteme de transport, sau de livrare etc.);

Inovarea de marketing, presupune implementarea unor concepte sau a unor metode de vanzare noi, sau sau a unor metode de vanzare noi, sau semnificativ imbunatatite pentru cresterea cererii de bunuri si servicii, sau pentru intrarea pe noi piete.;

Inovarea organizationala, presupune implementerea unor noi metode manageriale sau a unor schimbari semnificative in structura organizatiei;

In functie de nivelul de inovare dorit, organizatia poate sa aplice urmatoarele tipuri de inovare:

Inovarea incrementala, presupune imbunatatiri minore repetate ale produselor, serviciilor, proceselor si modelelor de afaceri existente. In general  inovarea incrementala nu este foarte costisitoare sau foarte riscanta , iar rolul ei consta in mentinerea pozitiei pe piata.;

-Inovarea radicala, presupune crearea de noi produse, servicii, structuri organizationale sau modele de afaceri in totalitate noi. In mod uzual, proiectele de inovare radicala  presupun un nivel foarte ridicat de risc, si costuri cu un grad inalt de incertitudini si complexitate, cu impact mare asupra afacerii.

Dincolo de aceste formulari care au in esenta un inalt grad de tehnicitate, in teorie, cei care aplica si depun proiecte, solicitand finantari prin intermediul GAL-ului Valea Mostistei,trebuie sa inteleaga si sa-si insuseasca temeinic aceste aspecte. Daca proiectele depuse de acestia  intrunesc  una dintre conditiile (caracter inovativ) mai sus aratate , sans acestora de a primi finantare creste exponential. In grilele noastre de evaluare, pentru proiectele depuse se regasesc criterii de selectie care demonstreaza interesul nostru pentru finantarea unor proiecte care dovedesc si un caracter inovativ. Punctele obtinute in mod suplimentar, de aplicatiile care au dobandit acest atribut au facut de multe ori diferenta intre proiectele finantate si cele nefinantate.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page