Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — ianuarie 30, 2016 at 15:34

Spor de stabilitate în Învățământ în 2016

by

Salarizarea personalului didactic si didactic auziliar este reglementata de Legea nr.63/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In ceea ce priveste functiile didactice, apreciem ca devin incidente dispozitiile anexei 5 din Legea nr.63/2011. Cadrele didactice pot beneficia si in 2016 de spor de stabilitate dupa 10 ani neintrerupti de desfasurare a activitatii, care se calculeaza prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza.

profesori_99359100Vechimea in invatamant nu este intrerupta de perioadele in care personalul medical s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
– concediu fara plata acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare
– concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani
– perioada in care personalul didactic a efectuat stagiul militar, dupa care s-a reintors la catedra
– perioadele in care personalul didactic a avut catedra rezervata in invatamant

Atentie! Aceste perioade NU constituie vechime efectiva in invatamant pentru acordarea sporului de stabilitate.

Constituie vechime efectiva in invatamant si perioada in care personalul didactic de conducere, indrumare si control, precum si personalul didactic auxiliar desfasoara activitate in cadrul unei unitati/institutii de invatamant sau unui inspectorat scolar.

In plus, vechimea recunoscuta in invatamant este definitia ca fiind acea perioada in care persoana angajata in invatamant, provenita din alte sectoare de activitate, face dovada ca a profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii, in cazul in care aceasta persoana ocupa un post didactic in aceeasi specialitate. Aceasta vechime este luata in calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiaza de vechime recunoscuta in invatamant, stabilirea salariului de incadrare al functiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c), sus-redat.

Sporul de stabilitate se acorda personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada cand a fost acumulata vechimea efectiva realizata in mod neintrerupt a celor 10 ani in invatamant.

Atentie! Norma didactica nu reprezinta un criteriu de acordare a sporului de stabilitate, potrivit Legii 63/2011.

sursa:portalinvatamant.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page