Comunicate de presă — februarie 13, 2018 at 13:23

Sinteză a evaluării activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Călărași în anul 2017

by

Măsuri, acţiuni şi activităţi preventive

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi este structura abilitată în managementul situaţiilor de urgenţă constituită, potrivit legii, pe niveluri şi domenii de competenţă şi parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Activitatea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi este reglementată prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, O.U.G. nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, Hotărârea nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, O.M.A.I. nr.132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii-cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, O.M.A.I. nr.192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii tehnologice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

În vederea preîntâmpinării pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, prevenirii şi înlăturării efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, având ca scop menţinerea situaţiei de normalitate în unitatea administrativ-teritorială afectată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi s-a întrunit în anul 2017 în cadrul a 2 şedinţe ordinare şi 14 şedinţe extraordinare, convocate de către preşedintele C.J.S.U. Călăraşi, domnul prefect George Iacob şi 4 videoconferinţe organizate de către Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Management Operaţional. Şedinţele s-au desfăşurat în condiţii corespunzătoare, asigurându-se îndeplinirea în totalitate a obiectivelor şi sarcinilor de conducere, organizare şi coordonare în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Şedinţele dezbătute au avut pe ordinea de zi următoarele problematici:

 • evaluarea activităţii desfășurate de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi în anul 2016;
 • stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 05 – 09.01.2017;
 • analiza măsurilor necesar a fi aplicate pentru atenuarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase (ninsori abundente şi viscol);
 • stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 10 – 11.01.2017;
 • analiza situației alimentării cu apă a municipiului Călăraşi şi propuneri de sprijin în vederea minimizării pierderilor la sistemul de alimentare cu apă din cauza gheţii pe Dunăre;
 • asigurarea de către Consiliul Judeţean Călăraşi, a fondurilor băneşti pentru alimentarea cu energie electrică a instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din comuna Săruleşti;
 • analiza situaţiei Staţiei de alimentare cu apă a municipiului Călăraşi, prinsă de podul de gheaţă de pe fluviul Dunărea;
 • măsuri pentru menţinerea stării de viabilitate a arterelor rutiere, precum şi prevenirea eventualelor blocaje datorate depunerilor de zăpadă pe carosabil pe perioada atenţionării meteorologice de „Cod Galben” din perioada 08 – 09.02.2017;
 • adresele primăriilor comunelor Dragalina, Gurbăneşti şi Cuza Vodă, privind pagubele produse de fenomenele meteorologice periculoase din luna ianuarie 2017;
 • adresa Consiliului Judeţean Călăraşi şi adresele primăriilor din judeţ, privind consumul de carburant pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, din luna ianuarie 2017;
 • adresa A.N.I.F. – U.A. Călăraşi privind scufundarea navei plutitoare a staţiei de pompare SPA km 338, aflată pe malul stâng al fluviului Dunărea;
 • operaţionalizarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Călăraşi în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteo periculoase din perioada 03 – 04.07.2017;
 • avizarea „Planului judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017”;
 • evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe semestrul I al anului 2017;
 • măsurile necesar a fi aplicate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, vizând fenomenele de caniculă şi disconfort termic;
 • analiza solicitării CONPET SA Ploieşti pentru lucrarea „Înlocuire a conductei de transport ţiţei cu diametrul 14 inch Bărăganu – Călăreţi”;
 • analiza măsurilor necesar a fi aplicate pentru atenuarea efectelor fenomeneleor meteorologice prognozate (ploi importante cantitativ şi vânt puternic);
 • aprobarea „Programului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru sezonul rece 2017 – 2018” şi a „Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2018”.

Pentru aplicarea legislaţiei specifice, precum şi pentru buna funcţionare a activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, preşedintele comitetului judeţean a emis 18 ordine, iar în cadrul şedinţelor comitetului au fost aprobate 13 hotărâri.

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Ţinând cont de specificul regional şi climatic, tipurile de riscuri care s-au manifestat pe teritoriul judeţului Călăraşi în anul 2017 şi care au generat situaţii de urgenţă, sunt următoarele

 1. riscuri naturale: – inundaţii, fenomene hidro-meteo periculoase (ploi şi ninsori abundente, variaţii de temperatură – îngheţ-dezgheţ, caniculă);
 2. riscuri tehnologice: – muniţie rămasă neexplodată;
 3. riscuri de incendiu: – incendii.

 I. Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv

În acest an s-au primit de la Administraţia Naţională de Meteorologie 203 atenţionări şi avertizări meteorologice, astfel:

 • 4 avertizări meteorologice „Cod roşu” :
  • 2 de ninsoare şi viscol
  • 2 de caniculă;
 • 24 avertizări meteorologice „Cod portocaliu”:
  • 3 de ninsoare şi viscol
  • 1 de ger
  • 4 de caniculă
  • 9 de preciptaţii abundente
  • 7 de intensificări ale vântului;
 • 175 atenţionări meteorologice „Cod galben”:
  • 9 de ninsoare şi viscol,
  • 2 de ger
  • 1 de polei
  • 18 pentru intensificări ale vântului
  • 61 pentru precipitaţii abundente şi vânt puternic
  • 75 de ceaţă
  • 8 pentru caniculă
  • 1 creşterea debitelor râului Argeş.

Toate aceste atenţionări au fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru adoptarea măsurilor necesare limitării efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Prin Ordinul Prefectului nr. 86/15.03.2017 a fost constituită o comisie pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari. Astfel, în perioada 15.03 – 28.04.2017, comisia a verificat starea de salubrizare a 13 cursuri de apă de pe teritoriul a 29 de localităţi. Au fost identificate 7 depozite necontrolate de deşeuri menajere şi gunoi de grajd, care nu se aflau în zona de protecţie a cursurilor de apă aferente şi nu puteau provoca pagube la o eventuală perioadă de ape mari. Totuși, comisia a dispus măsuri de igienizare a zonelor afectate de deşeuri în termen de 7 zile calendaristice, pentru administraţiile locale Plătăreşti, Ileana, Mitreni, Borcea, Budeşti, Lehliu şi Modelu.

În urma controlului, comisia a constatat că starea şanţurilor şi rigolelor era corespunzătoare, fiind asigurată secţiunea de scurgere a apelor mari.

II. Acţiuni desfăşurate pe timpul producerii evenimentelor

În primele două luni ale anului 2017, judeţul Călăraşi a fost sub incidenţa a nouă atenţionări “Cod galben, trei avertizări “Cod portocaliu” şi două avertizări “Cod roşu” privind manifestarea fenomenelor meteorologice de ninsori abundente şi viscol. În această perioadă, prin Ordin al Prefectului judeţului Călăraşi, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, a fost activat Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, format din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Transporturi Feroviare, Secţiei Drumuri Naţionale Călăraşi şi Drumuri Judeţene Călăraşi. C.J.C.C.I. a fost activat în perioadele 05 – 07 ianuarie, respectiv 10 – 11 ianuarie, având ca scop o coordonare unitară a forţelor şi mijloacelor de intervenţie care au acţionat integrat în teritoriu pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

Structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă cauzate de viscol şi căderile abundente de zăpadă au intervenit la un număr de 372 intervenţii, astfel:

Activități desfăşuratede către serviciile deconcentrate din subordinea MAI şi MAN:

 • număr total intervenţii (ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase) 210;
 • număr intervenţii pentru salvarea persoanelor blocate în locuinţele personale 20 / numărul persoanelor salvate 21;
 • număr intervenţii pentru salvarea persoanelor blocate în autoturismele personale 189 / numărul persoanelor salvate 765;
 • număr intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă (intervenţii ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase) 1;
 • număr intervenţii pentru deszăpezirea gospodăriilor şi anexelor gospodăreşti – 8;
 • total personal implicat 765 / mijloace utilizate 383.

Activitatea desfăşurată de către serviciile deconcentrate din subordinea Ministerului Sănătăţii:

 • număr intervenţii pentru persoanele cu dializă 4;
 • număr intervenţii pentru gravide 134;
 • total personal implicat 144 / mijloace utilizate 27 autosanitare.

Secţiile de drumuri naţionale şi de drumuri judeţene au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Deszăpezirea tuturor drumurilor naţionale şi judeţene de pe teritoriul judeţului Călăraşi;
 • 22 intervenţii în sprijinul echipajelor specializate pentru salvarea persoanelor blocate în autoturismele personale;
 • 2 intervenţii în sprijinul echipajelor specializate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
 • total personal implicat 152 / mijloace utilizate 76.

În perioada 14 – 22.02.2017, din cauza podului de gheaţă format pe fluviul Dunărea, Braţul Borcea şi Braţul Bala, un număr de 12 ambarcaţiuni navale  au rămas blocate în gheaţă în timp ce alte 4 ambarcaţiuni s-au scufundat. În urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime omeneşti. Tot în această perioadă Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi  a efectuat cinci misiuni de transport alimente şi combustibil pentru personalul aflat la bordul ambarcaţiunilor blocate în gheaţă, două dintre acestea desfăşurându-se cu ajutorul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi cu participarea preşedintelui C.J.S.U. Călăraşi

Centrul de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei a fost activat şi în perioada 03 – 04.07.2017 în scopul gestionării integrate a situaţiilor de urgenţă care ar fi putut fi generate de fenomenele meteorologice prognozate de către Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada mai sus menţionată.

În ceea ce priveşte riscurile tehnologice şi riscuri de incendii, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi a fost solicitat să intervină în anul 2017 la 634 situaţii de urgenţă, astfel:

 • incendii: 300 intervenţii;
 • incendii de vegetaţie: 255 intervenţii;
 • asanări muniţie: 10 intervenţii;
 • 69 inundaţii (rezultate în urma căderilor abundente de precipitaţii).

III. Acţiuni şi măsuri post-eveniment

În conformitate cu ordinul Prefectului Judeţului Călăraşi nr. 69/03.03.2017, o comisie formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraşi, S.G.A. Călăraşi şi Inspectoratului de Stat în Construcţii Călăraşi s-a deplasat în teren, pentru a constata pagubele produse de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase din luna ianuarie 2017, pe drumurile judeţene din judeţul Călăraşi. În urma verificărilor efectuate, comisia nu s-a putut pronunţa dacă degradările apărute în structura drumurilor judeţene au ca şi cauză manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase.

În urma solicitărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ-teritoriale riverane fluviului Dunărea şi braţului Borcea, A.N.I.F. –U.A. Călăraşi a făcut demersurile necesare întrunirii comisiei pentru stabilirea oportunităţii punerii în funcţiune a staţiilor de desecare, conform Legii 158/19.07.2016. Staţiile de desecare au fost puse în funcţiune în anul 2017, de fiecare dată când comisia a stabilit că este necesar, pentru eliminarea excesului de umiditate şi prevenirea inundării suprafeţelor agricole.

Direcţii de acţiune şi propuneri pentru eficientizarea activităţii CJSU

Ca si obiective prioritare pentru anul 2018, efortul activităţilor desfăşurate de către comitetul judeţean va fi concentrat asupra consolidării elementelor destinate asigurării climatului de securitate la nivelul comunităţii, mobilizării resurselor şi tehnicii necesare eficientizării misiunilor specifice, alături de o mai mare implicare a autorităţilor administraţiei publice locale, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • concentrarea eforturilor pentru eficientizarea cooperării interinstituţionale între componentele comitetului;
 • punerea în aplicare, într-un mod cât mai eficient a hotărârilor adoptate în cadrul comitetului şi implicarea membrilor astfel încât măsurile adoptate să aibă finalitate concretă;
 • asigurarea unei capacităţi de răspuns credibile prin:
 • asigurarea unei permanente capacităţi de protecţie, eficientă şi adecvată riscurilor existente şi probabile la adresa securităţii individuale şi colective a populaţiei;
 • evaluări şi prognoze realiste asupra riscurilor existente pe raza unităţilor administrativ teritoriale.

În ceea ce priveşte activitatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se impune luarea următoarelor măsuri:

 • continuarea organizării cursurilor de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul perfecţionării deprinderilor practice în organizarea şi desfăşurarea intervenţiei, în cunoaşterea şi aplicarea actelor normative nou apărute în domeniul situaţiilor de urgenţă şi pentru întocmirea documentelor operative;
 • adoptarea de măsuri pentru sensibilizarea comitetelor locale, în vederea îndeplinirii tuturor atribuţiilor specifice;
 • stabilirea şi alocarea de către consiliile locale, prin proiectul de buget, a fondurilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor pe linia situaţiilor de urgenţă, achiziţionarea de materiale necesare intervenţiei, în vederea realizării stocurilor conform normativelor în vigoare.

Concluzii finale

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi-a concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs pe teritoriul judeţului Călăraşi. Măsurile întreprinse, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate.

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, în majoritatea situaţiilor, autorităţile publice au acţionat preventiv, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

De asemenea, operaţionalizarea Centrului de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a condus la îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale la nivelul structurilor judeţene, acest organism destinat asistării decizionale a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență reprezentând un instrument de lucru capabil să asigure o gestionare integrată și mai eficientă a situaţiilor de urgenţă manifestate în plan judeţean.

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi

Plutonier adjutant. Tătăranu Ştefan-Ovidiu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page