De pe la noi, Editoriale — mai 26, 2015 at 17:19

Și votul electronic și votul prin corespondență, forme ale votului la distanță

by

poza12

Nu versus ci care formă de corespondență este mai acesibilă pentru votul la distanță? votul electronic, fiind în opinia mea o formă a votului prin corespondență.

Constituţia României garantează la Articolul 36. alineatul 1 dreptul la vot pentru toate persoanele adulte,iar statul român are datoria de a sprijini „întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării”

Cetăţenii românii care locuiesc temporar sau permanent în străinătate au dreptul legal şi moral de a-şi exercita în condiţii rezonabile dreptul la vot la alegerile prezidenţiale, parlamentare şi europarlamentare.

Evoluţia procesului de migraţie din ultimele două decenii a făcut ca în momentul de faţă pentru acei 15% dincetăţenii români aflaţi în afara ţării temporar sau permanent, exercitarea dreptului la vot să fie dificilă și afectează în mod direct calitatea democraţiei din România.

Două sunt piedicile principale în rezolvarea problemei votului la distanță:

1.- lipsa expertizei tehnice la nivelul partidelor, un minim de studiu comparativ – şi în general discuţiile în jurul votului electronic, naive şi neinformate.

2.- lipsa un consensului politic solid și a unor ținte clar definite

Premise:

*Nevoia urgentă de a pune în discuție publică, cu argumente, oportunitatea introducerii votului de la distanță, votul prin corespondență cu accentul pe votul electronic prin internet în România:

*Dezvoltările tehnologice din ultimul timp îl fac o soluţie analizată de un număr din ce în ce mai mari de ţări.

*În 2000, Comisia Europeană a lansat un proiect, numit CyberVote, prin care încuraja şi recomanda votul electronic, argumentul principal fiind faptul că alegerile online pot fi uşor verificate şi garantează secretul fiecărui vot.

*Votul electronic se poate folosi în paralel cu mai multe metode de exprimare a opțiunii electorale: buletin de hârtie, prin poștă, în avans în secția de votare (2 feluri), pe vase.

Sporirea  eficacitatății metodei tradiţionale de votare şi găsirea unor soluţii alternative  în raport cu diversitate situațiilor  particulare în care se găsesc diferite categorii de votanți, trebuie să asigure fiecărui cetățean român, care are dreptul să voteze, posibilitatea de  exercitare a dreptului la vot indiferent dacă se află în România sau în străinătate și facilitarea accesului lor la acest drept.

Ce trebuie făcut ?

Un efort susţinut de realizare a unei diagnoze corecte a situaţiei actuale şi de analizare în mod riguros a potenţialelor soluţii.

În primul rând, înainte de a stabili care sunt mecanismele prin care funcționează metodele de vot la distanță, trebuie să stabilim ce vrem de fapt să obținem.

Considerăm că votul la distanță trebuie să rezolve problema alegătorilor din străinătate, care nu au mijloace la îndemână pentru a vota de la depărtare.

1. Viziune,obiective,consens politic

Fără un consens politic solid și ținte clar definite, votul electronic nu are șanse.

2. Perioadă de testare ,consultare publică

Votul la distanță nu ar trebui implementat fără a exista un plan bine pus la punct: studiu de fezabilitate, pilotare, auditare a precondițiilor necesare, asigurarea existenței infrastructurii necesare. Consultarea cu publicul nu poate lipsi sub nicio formă din acest proces. Fără consultarea cu beneficiarii și experții, legitimitatea legislației și a sistemului nu este asigurată.

3.Elaborarea legislației și constituționalitatea votului electronic

Înainte de a exista o formulă legislativă, trebuie să existe o propunere de proiect. Legislația trebuie să cuprindă proceduri foarte clare pentru fiecare etapă a procesului, incluzând procedurile de vot, designul sistemului, numărarea, distrugerea voturilor, situațiile de criză, voturi invalide etc.O discuție prealabilă pe constituționalitatea unei astfel de legi este absolut necesară

4. Asigurarea principiilor de bază:

*secretul votului

*verificabilitatea individuală și universală a votului

*observarea alegerilor

5. Asigurarea infrastructurii

6. Transparența,securitate, încredere publică și evaluarea sistemului

*Transparența este cheia creșterii încrederii publice în autoritățile care organizează votul electronic. Pentru a asigura transparența procesului,Autoritatea Electorală Permanentă și comisia specială pentru vot electronic trebuie să permită accesul publicului la întreg procesul.

*Administrarea sistemului trebuie să fie făcută de instituții publice.

*Resursa umană, trebuie pregătită permanent șitrebuie introduse standarde de integritate ridicate, pentru a evita orice fel de incident.

*Evaluarea sistemului trebuie să se poată face de către terți. Auditul, evaluarea și certificarea trebuiedelegate organismelor independente ale statului și trebuie publicate fără excepție.

*Securitatea rămâne subiectul tabu al acestei discuții.

*Modelul de criptare

*Permanent revizuit și actualizat conform noilor tehnologii. Testele sunt esențiale pentru a descoperi erori și vulnerabilități ale sistemului. Stabilirea unor reguli și proceduri foarteclare și cât mai detaliate reprezintă o oportunitate de a elimina riscuri de securitate.

Concluzie:

Sporirea  eficacitatății metodei tradiţionale de votare şi găsirea unor soluţii alternative  în raport cu diversitate situațiilor  particulare în care se găsesc diferite categorii de votanți, trebuie să asigure fiecărui cetățean român, care are dreptul să voteze, posibilitatea de  exercitare a dreptului la vot indiferent dacă se află în România sau în străinătate și facilitarea accesului lor la acest drept.

Votul de la distanță cu cele două forme principale: votul prin corespondență și  cu accentul pe votul electronic prin internet în România,este necesar să fie implementat și este cerut de nevoile reale ale cetățenilor români și de tendințele progresului democratic.

Votul electronic este viitorul votului la distanță este o soluție   modernă și accesibilă și se poate folosi în paralel cu mai multe metode de exprimare a opțiunii electorale: buletin de hârtie, prin poștă, în avans în secția de votare (2 feluri), pe vase.

Implementarea unui sistem de vot prin internet este fezabilă ţinând cont de actualele

capacităţi administrative şi financiare de care beneficiază România.

Nu există nici un motiv pentru ca România să nu se afle în avangarda ţărilor care înţeleg să

răspundă provocării menţinerii calităţii democraţiei în contextul unei societăţi globalizate.

Nelu Bălașa

Consiliul Local al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Călărași

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page