Cultură şi Educaţie — septembrie 20, 2016 at 14:56

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS. ORIENT ŞI OCCIDENT

by

afis-2013-1SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS. ORIENT ŞI OCCIDENT
In Honorem Silvia Marinescu -Bîlcu

În perioada 28-30 septembrie 2016, Muzeul Dunării de Jos organizează cea de-a XVI – a sesiune internațională de comunicări științifice

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS. ORIENT ŞI OCCIDENT
In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu

În acest an manifestarea va fi dedicată uneia dintre cele mai importante personalităţi ale arheologiei româneşti: Silvia Marinescu-Bîlcu (80 ani) şi aniversării a 65 ani de muzeografie călărăşeană.
Vor fi prezente personalităţi din domeniul arheologiei preistorice şi istoriei clasice din România si Bulgaria.
Cu această ocazie va fi vernisată o expoziţie dedicată personalității lui Niţă Anghelescu (arheolog, istoric, pictor), ctitorul Muzeului Regional Călăraşi (1951).
Lucrările sesiunii se vor desfăşura pe două secţiuni:
1.    Dunărea de Jos intre Balcani şi Carpaţi. Identităţi şi contacte culturale;
2.    Oraşele dunărene ca centre comerciale şi militare: instalaţii portuare, fortificații, poduri, drumuri în lumea greco –  romană.
Comunicările se vor concentra pe cercetarea din zona Dunării de Jos în domeniul preistoriei, antichităţii, Bizanţului şi evului mediu, numismaticii și etnografiei şi vor fi susţinute de profesori universitari, cercetători, muzeografi, istorici, numismați din Bulgaria (Muzeul Național de Istorie şi Arheologie Varna, Muzeul Regional de Istorie Silistra, Universitatea Veliko Târnovo, Muzeul Regional Veliko Târnovo, Muzeul Regional de Istorie Ruse), România (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Institutul de Studii Sud – Est Europene, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Institutul de Cercetări Ecomuzeale Tulcea, Muzeul Brăilei, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Municipiului Bucureşti, Banca Naţională Bucureşti, Muzeul Regiunii Porţile de Fier Drobeta-Turnu Severin, Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia, Muzeul Brukenthal Sibiu, Universitatea Valahia Târgoviște, Muzeul Unirii Alba Iulia, Universitatea Timișoara ş.a.).
În prima zi a sesiunii de comunicări științifice va avea loc și o lansare de carte. Astfel, în data de 28 septembrie 2016, ora 11.00, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Călărași, va fi prezentat ultimul volum (XXIX) al anuarului Muzeului Dunării de Jos, Cultură și Civilizatie la Dunărea de Jos. Volumul, a cărui editare s-a reușit cu sprijinul Consiliului Județean Călărași, cuprinde studii și articole referitoare la cercetările din zona Dunării de Jos corespunzând Bulgariei și României și este împărțit în două secțiuni, una de numismatică și alta de istorie.

Manager,
Dr. Marian NEAGU

Responsabil Relații Publice,
Muzeograf Andreea PARNIC

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page