Cultură şi Educaţie, Evenimente — octombrie 12, 2015 at 21:11

Se pregătesc amendamentele la Legea Tinerilor!

by

  Forumul Tinerilor din România a organizat pentru al doilea an consecutiv Consiliul Naţional al Tinerilor din România, din dorinţa de a semnala faptul că tinerii au dreptul de a avea o structură de reprezentare la nivel naţional, prevăzută în Legea Tineretului (Legea 350/2006), dar care nu a fost niciodată înfiinţată. 

 

tineri

Proiectul de anvergură, unic pentru tinerii din ţară, realizat cu susţinerea Ministerului Tineretului şi Sportului, s-a bucurat de implicarea a numeroşi parteneri precumInstitutul Aspen RomâniaGlobal Shapers Bucharest HubOrganizaţia de Tineret a Blocului Naţional Sindical, Consiliul Naţional al Elevilor.

Evenimentul a reprezentat spaţiul dedicat dezbaterilor, în care tinerii din întreaga ţară au realizat o analiză obiectivă a problemelor şi a factorilor de risc cu care se confruntă şi au lansat prima variantă de propuneri de amendamente la Legea Tinerilor, împărţiţi în cinci paneluri:

 1. Muncă şi antreprenoriat;
 2. Participare şi voluntariat;
 3. Sănătate, sport şi recreere;
 4. Cultura şi educaţie;
 5. Garanţia pentru TINEri şi incluziunea socială a grupurilor defavorizate.

Dintre principalele idei şi recomandări ale participanţilor amintim:

 • introducerea unui capitol nou în Legea Tinerilor, dedicat educaţiei non-formale şi metodelor de recunoaştere a acesteia;
 • statul trebuie să susţină constituirea de incubatoare de afaceri, pe lângă instituţiile de învăţământ preuniversitar şi univesitar, care să fie accesibile tuturor studenţilor, absolvenţilor, în general tinerilor dornici să îşi înfiinţeze o afacere;
 • Guvenul, prin instituţiile sale, trebuie să constituie centre de informare şi consiliere pentru tineri, prin care să fie dezvoltate programe de educaţie civică, antreprenorială, juridică, sexuală şi de educaţie pentru sănătate, accesibile în mod gratuit tinerilor din mediul preuniversitar şi cel universitar;
 • dezvoltarea unui sistem naţional integrat de tracking al absolvenţilor, care să furnizeze şi să faciliteze accesul la informaţie şi rezultate personalizate, în vederea consolidării rolului instituţiilor de învăţământ în raport cu cerinţele sociale, civice şi ale pieţei muncii.
 • crearea unui sistem special de creditare garantat de către stat destinat tinerilor antreprenori ce au obţinut o finanţare nerambursabilă, dar care nu îşi pot porni afacerea din cauza lipsei resurselor materiale;
 • promovarea oportunităţilor destinate tinerilor, în special în mediul rural, dar şi în cel urban, precum şi înfiinţarea unui portal de tineret românesc care să cuprindă oportunităţile de dezvoltare pe care le poate accesa un tânăr;
 • realizarea şi distribuirea unui card de tineret prin intermediul căruia fiecare tânăr să aibă acces gratuit la toate bibliotecile de pe teritoriul ţării şi la alte centre de informare, la cursuri de pregătire profesională, precum şi reduceri la evenimentele culturale;
 • înfiinţarea Registrului Naţional al ONG-urilor studenţeşti şi de tineret şi a Registrului Naţional al Voluntarilor şi monitorizarea activităţii acestora, precum şi sancţionarea organizaţiilor care nu îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale;
 • Statul trebuie să susţină organizaţiile non-guvernamentale de tineret prin oferirea de suport şi consultanţă în vederea dezvoltării capacităţii organizaţionale, astfel încât să poată încuraja şi susţine tinerii pentru a participa la viaţa democratică, socială şi culturală a comunităţii.
 • alocarea unui procent fix din bugetele Consiliilor Judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti respectiv Consiliile Locale, pentru proiectele şi programele de tineret. Finanţarea organizaţiilor non-guvernamentale din Fondul destinat activităţilor pentru tineret, atât la nivelul autorităţilor publice locale, cât şi a celor centrale, trebuie să se facă prin apel public de proiecte, în mod transparent, conform unei metodologii realizată prin consultarea ONG-urilor;
 • patrimoniul de tineret trebuie să fie accesibil tuturor tinerilor şi organizaţiilor de tineret din România;
 • promovarea dialogului intercultural şi combaterea discriminărilor pe bază de rasă, etnie, gen, orientare sexuală etc.
 • introducerea unui capitol nou în Legea Tinerilor, dedicat încurajării sportului de masă în rândul tinerilor;
 • crearea unei baze de date actualizate în permanenţă cu bazele şi cluburile sportive din toate judeţele ţării şi prioritizarea accesului tinerilor la bazele sportive publice;
 • finanţarea şi susţinerea cluburilor sportive şcolare şi a tinerelor talente;
 • acordarea de subvenţii şi burse tinerilor talentaţi din medii defavorizate, pentru atragerea lor în activităţile sportive, inclusiv cele de performanţă;
 • înfiinţarea unor centre specializate de psihologie sportivă pentru tinerii sportivi participanţi la competiţii, dar şi pentru cei care îşi încheie cariera, în vederea reconversiei profesionale a acestora.

La festivitatea de deschidere au fost invitaţi toate doamnele şi domnii senatori şi deputaţi, Cabinetul de Miniştri, reprezentanţi ai mediului academic, oameni de afaceri, lista completă a invitaţilor care au fost prezenţi în cadrul evenimentului regăsindu-se la http://forumul-tinerilor.ro/cntr2015/speakeri/. În cadrul festivităţii de închidere a celei de-a doua ediţii a Consiliului Naţional al Tinerilor din România, participanţii s-au putut bucura de prezenţa domnului academician Solomon MARCUS.

   „Participanţii la Consiliul Naţional al Tinerilor din România, din toate cele 8 euro-regiuni ale ţării, atât din mediul urban cât şi rural, au fost mai mult decât entuziaşti să participe la discuţiile pe marginea actualului cadru legislativ românesc. În perioada următoare, luând în considerare toate ideile şi propunerile lor, Forumul Tinerilor din România va redacta forma finală a amendamentelor la Legea Tinerilorîmpreună cu partenerii şi susţinătorii iniţiativei. Suntem încrezători că tinerii vor reveni astfel subiect prioritar pe agenda publică şi politică şi că vom avea în cele din urmă o variantă actualizată a legii, care să răspundă nevoilor generaţiei noastre şi care să fie armonizată cu Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020, cu obiectivele Strategiei Europa 2020 şi Planul D pentru Democraţie, Dialog şi Dezbatere al Comisiei Europene.” – Radu PETRARIU, Preşedintele Forumului Tinerilor din România.

sursa edu-news.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page