Cultură şi Educaţie, Educaţie — aprilie 6, 2016 at 10:47

Se introduc discipline noi la gimnaziu! Ministerul Educaţiei a aprobat noul plan-cadru pentru învăţământul gimnazial.

by

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, împreună cu Secretarul de stat, Monica Anisie şi directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic, au prezentat marţi, 5 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă, planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, aplicabil începând cu anul şcolar 2017- 2018.

adrian curajTimp de mai bine de trei luni, in urma celei mai ample consultări publice pe care a cunoscut-o educaţia în ultimii ani, am asistat la cea mai complexă dezbatere despre educaţie, nu doar despre planul-cadru. Decizia Ministerului Educaţiei este expresia consultării publice şi a vocilor care s-au făcut auzite în spaţiul public. Cred ca planul cadru pe care l-am prezentat astăzi este cea mai bună variantă posibilă, ţinând cont de voinţa societăţii şi de posibilităţile actuale. Tot ceea ce proiectăm referitor la învăţământul gimnazial este orientat către profilul absolventului. «Miracolul» aşteptat ţine de noi, de paşii sistematici pe care îi vom face predictibil, cu inovare şi responsabilitate, fără a mai pune în joc viitorul copiilor noştri”, a declarat ministrul Adrian Curaj.

Planul-cadru pentru clasele V-VIII este însoţit de un profil solid al absolventului, elaborat în parteneriat cu specialişti in educaţie şi axat pe obiective clare, la final de ciclu, pe cele 8 competenţe-cheie: comunicare, matematică, ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, antreprenoriale şi competenţe de exprimare culturală.

Un principiu important care stă la baza planului-cadru este acela de a oferi timp profesorului pentru inovare şi creativitate la clasă, însoţit de resurse educaţionale deschise. Astfel, 75% din timpul de la clasă va fi dedicat procesului de predare si evaluare, restul de 25% fiind la dispoziţia profesorului pentru recuperare, activităţi remediale sau de consolidare, în funcţie de nevoile constatate în munca la clasă.

Alte noutăţi asociate planului-cadru pentru învăţământul gimnazial vizează reechilibrarea ponderii diferitelor ariilor curriculare, introducerea unei noi discipline (Informatică şi TIC) şi creşterea ponderii Curriculumului la decizia şcolii (CDS): între 1-3 ore în clasele V-VII şi între 1-4 ore în clasa a VIII-a. De asemenea, se asigură studierea sistematică a „noilor educaţii” în toţi anii de gimnaziu, în cadrul disciplinei Educaţie socială: Gândire critică şi drepturile copilului, Toleranţă şi educaţie interculturală, Educaţie juridică şi cetăţenie democratică, Educaţie economico-financiară şi antreprenoriat.

Noutăți pentru CLASA A V-A:

 • Este redusă cu o oră alocarea pentru limba română (în prezent destinată remedierii întârzierilor în achizițiile din ciclul primar)
 • nouă disciplină: Informatică și TIC
 • Educație tehnologică și aplicații practice: accent pus pe latura aplicativă
 • Educația socială: este introdus studiul gândirii critice în contextul drepturilor și responsabilităților
 • Alocarea pentru disciplina Istorie crește la două ore/săptămână
 • CDS cuprinde minim o disciplină ce va fi predată integrat

Noutăți pentru CLASA A VI-A:

 • nouă disciplină, care continuă studiul de la clasa a V-a: Informatică și TIC
 • Este introdusă educația interculturală- în cadrul disciplinei Educație socială
 • Educație tehnologică și aplicații practice: accent pus pe latura aplicativă
 • CDS cuprinde minim o disciplină ce va fi predată integrat

Noutăți pentru CLASA A VII-A:

 • nouă disciplină, care continuă studiul de la clasa a VI-a: Informatică și TIC
 • Este introdusă educaţia pentru cetăţenie democratică, inclusiv elemente de educație juridică- în cadrul disciplinei Educație socială
 • Se introduce disciplina Elemente de limbă latină și de cultură romanică
 • Educație tehnologică și aplicații practice: accent pus pe latura aplicativă
 • Ponderea CDS crește, numărul maxim alocat fiind de 3 ore pe săptămână (se păstrează alocarea de minim o oră pentru CDS integrat)

Noutăți pentru CLASA A VIII-A:

 • Nouă disciplină, care continuă studiul de la clasa a VII-a: Informatică și TIC
 • Este introdusă educația financiar-economică și antreprenoriatul- în cadrul disciplinei Educație socială
 • Este asigurată o alocare de o oră pe săptămână pentru ambele discipline din aria Arte (Muzică și Arte plastice)
 • Consiliere și dezvoltare personală are o centrare puternică pe orientarea școlară
 • Educație tehnologică și aplicații practice: accent pus pe latura aplicativă
 • Crește ponderea maximă de ore din CDS la 4 ore/ săptămână (se păstrează alocarea de minim o oră pentru CDS integrat)

Noul plan-cadru urmăreşte şi promovarea unui opţional integrat şi a unor opţionale la nivel de arie curriculară, care vor familiariza elevii cu abordările inter- şi transcurriculare”, a precizat Ciprian Fartuşnic, director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. „Accentul în toată această dezbatere despre ce învaţă un copil de gimnaziu trebuie să fie pe programele şcolare şi pe formarea cadrelor didactice, pregătirea lor pentru o nouă paradigmă în predare”, a conchis ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.

Download (PDF, 216KB)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page