Comunicate de presă, Ultimile Știri — decembrie 19, 2015 at 20:21

Scrisoare deschisă: Impactul neplăţii cererilor de rambursare asupra beneficiarilor de proiecte cu finanţare POSDRU 2007-2013 şi asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene

by

fonduri-posdru_09473300Domnului Dacian Cioloş  Prim-ministru al României

Doamnei Aura Carmen Răducu Ministru – Ministerul Fondurilor Europene

Domnului Vladimir Rovinţescu Director AM POSDRU    Scrisoare deschisă Impactul neplăţii cererilor de rambursare asupra beneficiarilor de proiecte cu finanţare POSDRU 2007-2013 şi asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene

Stimate Domnule Prim-ministru, Stimată Doamnă Ministru,  Stimate Domnule Director,

Având în vedere răspunsul oficial primit în data de 16 decembrie 2015 de la Help-desk-ul AM POSDRU, conform căruia nu se vor mai plăti cereri de rambursare până la 31 decembrie 2015, dorim să vă aducem în atenţie următoarele probleme cu care se vor confrunta beneficiarii de proiecte, în perioada imediat următoare.

În conformitate cu prevederile europene şi naţionale în vigoare, orice cheltuială realizată în cadrul proiectelor POSDRU poate fi solicitată la rambursare dacă plata efectivă aferentă acelei cheltuieli este realizată până la data de 31 decembrie 2015. Sute de beneficiari au depus cereri de rambursare începând cu luna august, cu certitudinea că până la finalul anului vor primi sumele respective pentru a acoperi cheltuielile restante din cadrul proiectelor, cheltuieli care au devenit restante ca urmare a nerespectării de către AM POSDRU a termenelor contractuale de procesare şi plată. Dacă nu se încasează aceste cereri de rambursare până pe 30 decembrie, beneficiarii sunt în imposibilitatea de a avansa sumele respective pentru a finaliza din punct de vedere financiar proiectele. Tot ceea ce se va plăti dupa 1 ianuarie 2016 reprezintă cheltuieli care nu mai pot fi solicitate spre decontare nici de beneficiari către AM POSDRU, nici de România de la Comisia Europeană.

Neplata cererilor de rambursare până la 30 decembrie 2015 conduce la consecinţe foarte grave, atât pentru beneficiari cât şi pentru bugetul  României.

Eforturile considerabile pe care beneficiarii le-au realizat până în momentul de faţă în implementarea POSDRU 2007 – 2013 au generat o presiune financiară majoră pentru aceştia. Constant, beneficiarii au susţinut deficitul de lichidităţi cu care programul s-a confruntat, au activat într-un sistem lipsit de predictibilitate. Nu trebuie uitat faptul că statutul beneficiarului este unul de subcontractor al politicii sociale promovate de stat, ori prin acest demers Guvernul se află în situaţia de a pierde încrederea în relaţia cu partenerii săi.

Nu este etic să se transfere responsabilitatea deficitului de lichidităţi către beneficiari, în condiţiile în care AM POSDRU nu a respectat termenele de rambursare menţionate în cadrul unui contract de finanţare.

În situaţia în care nu se asigură surse pentru plata cererilor de rambursare restante, beneficiarii vor demara procese colective în instanţă începând cu luna ianuarie 2016, pentru recuperarea daunelor cauzate. Temeiul legal pentru aceste acţiuni este reprezentat de articolul care vizează drepturile şi obligaţiile AM POSDRU/OI POSDRU delegat, respectiv: “AM POSDRU are obligaţia de a efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare, în conditiile în care este însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract”.

Constatăm astfel că, într-o perioadă în care creşterea absorbţiei fondurilor europene ar trebui sa fie un obiectiv important al Ministerului Fondurilor Europene, deciziile luate conduc în fapt la scăderea absorbţiei fondurilor europene.

Având în vedere cele menţionate anterior, vă solicităm achitarea de urgenţă a cererilor de rambursare validate şi transmise la AM POSDRU, de către OIR-uri, până la data de 28 decembrie 2015, precum şi organizarea unei întâlniri până la sfârşitul acestei săptămâni în cadrul căreia să se prezinte concret modalităţile de acţiune ale Ministerului Fondurilor Europene şi AM POSDRU pentru evitarea unor pierderi financiare de ordinul a sute de milioane de euro pentru bugetul de stat.

Organizaţii semnatare:

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Coaliţia ONG-uri pentru Fonduri Structurale

Uniunea Generală a Industriaşilor din România

Blocul Naţional Sindical (Declaraţie ulterioară că nu susţine demersul)

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Casa de Meserii a Constructorilor

Institutul Naţional pentru IMM-uri

PIMM Galaţi

Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijllocii Iaşi

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

CLIMM Oradea

Societatea Agricolă Astra

Fundaţia Corona

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Neamţ

CLIMM Târgu-Mureş

Asociaţia Tânărul Fermier

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page