Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — mai 28, 2014 at 16:00

Școala Română de Afaceri: Proiecte europene pentru dezvoltarea zonei pescăreşti -Dunărea Călărășeană

by

Fundaţia Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Călăraşi implementează, în perioada aprilie -septembrie 2014, două proiecte pentru care a primit finanţare în cadrul Programului Operaţional de Pescuit, Axa prioritară 4 „Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”, Măsura 3.1.1 „Formare, informare, diseminare pentru dobândirea de noi competenţe de către angajaţii din sectorul de pescuit și sectoare ce susţin domeniul pescuitului” – Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti – DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ.

dunareaÎn perioada 7 aprilie – 7 septembrie 2014, Școa – la Română de Afaceri implementează proiectul cu titlul ANTREPRENORIAT – CALE SPRE BUNĂSTARE, ce vizează îmbunătăţirea competitivităţii sectorului pescăresc şi al celui turistic, prin acţiuni de formare,informare şi difuzare de cunoştinţe innovative adresate persoanelor care activează în sectorul pescăresc, dar şi a persoanelor implicate în domenii conexe acestuia.

În acest sens se vor desfăşura activităţi care să conducă la atingerea următoarelor obiective specifice:

  • dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevantecare să permită dezvoltarea spiritului antreprenorial;
  • promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea programelor ce sprijină şi încurajează demararea afacerilor în activităţi conexe sectorului de pescuit;
  • îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi din domeniul pescuitului şi conexe acestui domeniu.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 57.175,96 lei, din care 40.420,80 lei finanţare nerambursabilă.

În cadrul acestui proiect se va organiza o vizită tematică la proiecte de succes în domeniul pescuitului şi conexe acestuia şi, totodată, se doreşte ca minim 15 persoane să-şi însuşească cunoştinţe despre antreprenoriat.

Cel de-al doilea proiect, denumit „OAMENI ȘI OR GANIZAȚII – CONDIȚII DE SUCCES PENTRU DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”, este implementat în perioada 28 aprilie – 28 septembrie 2014 şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea competitivităţii sectorului pescăresc şi al celui turistic, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe innovative adresate persoanelor care activează în sectorul pescăresc, dar şi a persoanelor implicate în domenii conexe acestuia. Prin acest proiect se urmăreşte instruirea a minim 25 de persoane în managementul organizaţiei, specific domeniului pescăresc. Valoarea totală a proiectului este de 56.683,34 lei, din care 40.420,80 lei finanţare nerambursabilă.

Informaţii suplimentare despre cele două contracte de finanţare puteţi obţine de la Școala Română de Afaceri Călăraşi, persoană de contact: Balaciu Marioara, manager de proiect, tel.: 0242/318.910.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page