Cultură şi Educaţie, Obiceiuri — noiembrie 8, 2015 at 00:18

Sărbătoarea Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. La mulți ani!

by

În fiecare an la 8 noiembrie creştinii ortodocşi dar şi cei greco-catolici  sărbătoresc Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, sărbătoare pe care biserica o dedică îngerilor. Numele complet al sărbătorii este Soborul mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Cu alte cuvinte, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti. 

mihail si gavriilPrin cuvântul “arhanghel” înţelegem “mai mare peste îngeri” sau “cel dintâi dintre îngeri”. Iar “înger” înseamnă “vestitor”, pentru că îngerii vestesc pe pământ şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sunt “duhuri slujitoare” cum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creaţi de Dumnezeu mai înainte de om şi de lumea văzută, dar nu prin cuvânt, ci numai cât a gândit, Dumnezeu i-a şi creat. Mihail şi Gavriil au corespondenţe în lumea oamenilor prin calităţile specifice fiecăruia.

Mihail, aşa cum îl arată şi icoană, este un luptător, împărţitor de dreptate. E înzestrat cu o sabie şi păzeşte uşile raiului. E un spirit aprig care împarte şi apară dreptatea. În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat în comparaţie cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască. De multe ori îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie, atunci când acesta tună şi trăsneşte, sau orânduieşte singur grindină, cu tunul. El ţine şi ciuma în frâu, asemănător Sfântului Haralambie.

De cealaltă parte, Gavriil, este personajul mai delicat, care aduce veştile bune, cu oarecare discreţie. Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului şi tot el a adus drepţilor Ioachim şi Ana vestea zămislirii Maicii Domnului. Icoanele îl arată cu un crin în mână, simbol al curăţeniei şi gingăşiei.

Biserica le-a dedicat celor doi îngeri, Mihail şi Gavriil, aceeaşi zi de sărbătoare, 8 noiembrie, poate şi pentru a transmite mesajul că omul are nevoie să fie un spirit luptător, drept şi cinstit, dar în acelaşi timp delicat, sensibil, iubitor.

Tradiții și Obiceiuri:

În trecut, în societatea tradiţională bucovineană, Arhanghelii erau sărbătoriţi pentru că “ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”. Arhanghelii, în viziunea populară, asistă şi la judecata de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin post, conştiinţele.

În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebraţi şi ca patroni ai oilor, stăpânii acestor animale făceau o turtă mare din făină de porumb, numită “turtă arietilor” (arietii fiind berbecii despărţiţi de oi), ce era considerată a fi purtătoare de fecunditate. Această turtă se arunca în dimineaţă zilei de 8 noiembrie în târla oilor, odată cu slobozirea între oi a berbecilor. Dacă turta cădea cu faţă în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în primăvară toate oile vor avea miei, iar dacă turta cădea cu faţă în jos era mare supărare în satele şi târgurile bucovinene. Se făceau şi se fac şi astăzi, de 8 noiembrie, pomeniri şi praznice pentru cei morţi iar, în biserici, fiecare creştin aprinde câte o lumânare că să aibă asigurată lumina de veci, călăuzitoare pe lumea cealaltă.

Despre vreme: “Vara Arhanghelilor” ține o zi. Pe lângă aceasta, între Arhangheli și Crăciun trebuie neapărat să mai fie trei-patru zile senine și călduroase, numite “vara iernii”.

Moșii de Arhangheli: În sâmbăta dinaintea sărbătoririi se fac praznice pentru sufletul morților. Ofrandele date pomană pentru morți, din Ajun sau din Ziua Arhanghelilor, se numesc “Moșii de Arhangheli”. Fiecare om trebuie să aprindă o lumânare, care îi va fi “lumina de veci” în lumea de dincolo. Se aprind lumânări atât pentru oamenii în viață, cât și pentru cei dispăruți fără lumânare.

În această zi, cu toţii ne gândim la persoanele dragi din jurul nostru care poartă aceste nume, să le transmitem un gând bun dar să luăm aminte și la cuvintele părintelui Ilie Cleopa, care ne spune: ”Sfinţii îngeri se iubesc desăvârşit unii pe alţii. Ei iubesc şi pe sfinţii din cer şi pe noi cei de pe pământ. La fel şi noi, să ne iubim că nişte fraţi, lăsând ura, mânia, bătăile, judecăţile, minciunile.

Să ne bucurăm pentru sporul aproapelui şi să plângem pentru căderea lui. Să dăm sfat celui ce are nevoie de el. Să nu minţim pe nimeni. Să îndemnăm şi pe alţii la pocăinţă, la biserică, la post şi rugăciune.

Sfinţii îngeri nu se bârfesc, nu se răzvrătesc, nu se mânie, trăiesc în bună rânduială. La fel şi noi, să nu ne mâncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mânie, de ceartă, de pofte şi patimi trupeşti. Să trăim ca fraţii, în dragoste unii cu alţii, că suntem fiii Tatălui ceresc.

De vom trăi în armonie, în iubire, în viaţă curată şi în rugăciune, vom imita pe îngeri şi vom deveni creştini adevăraţi, iar Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ne vor acoperi cu acoperământul aripilor lor cele îngereşti de tot răul şi primejdia.

Să rugăm, deci, pe sfinţii îngeri şi Arhangheli să ne fie ajutători în viaţă şi izbăvitori de duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui ceresc calzi rugători pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.”

Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni.  Fie ca îngerii ce ne protejază să ne aducă mult noroc, fericire şi împliniri. La mulți ani!

mihail si gavril

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page