De prin lume adunate — ianuarie 6, 2014 at 19:23

Să ne folosim de măsura faptelor, nu a timpului

by

 Our-New-Life-2

Te conjur, dragul meu prieten, să facem aşa încît viaţa noastră, ca toate cele ce sînt de preţ, să nu valoreze prin cantitate, ci prin calitate; să ne folosim de măsura faptelor, nu a timpului. Vrei să ştii ce deosebire este între un om viguros şi care priveşte soarta cu dispreţ, care şi-a împlinit toate datoriile unei vieţi omeneşti, şi un om care a lăsat anii să se scurgă? Cel dintîi trăieşte şi după moarte, cel de-al doilea s-a stins înainte de a muri. Să-l elogiem, aşadar, şi să-l socotim în rîndul oamenilor fericiţi pe cel ce şi-a folosit bine puţinul timp pe care i l-a dat soarta. El a văzut lumina cea adevărată; nu a fost unul dintre cei mulţi. A trăit. A fost puternic. S-a bucurat uneori de zile senine; alteori, cum se întîmplă adesea, lumina soarelui s-a arătat printre nori. De ce întrebi cît a trăit? El încă trăieşte: a trecut în rîndul urmaşilor şi s-a aşezat în istorie.

Nu voi refuza din acest motiv să mi se adauge ani; dar, chiar dacă viaţa îmi va fi limitată, eu voi spune că nu mi-a lipsit nimic pentru a avea fericirea; nu mi-am rînduit existenţa cu gîndul la acea zi pe care o speranţă lacomă mi-ar fi promis-o ca fiind cea din urmă: am privit fiecare zi din viaţa mea de parcă era cea de pe urmă. De ce mă întrebi cînd m-am născut ori dacă sînt încă pe listele celor tineri? Am ceea ce este al meu. Rămîi cu bine.

Seneca


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page