Anunţuri — ianuarie 19, 2015 at 14:03

S-a deschis sesiunea de raportare 2015 în vederea realizării inventarelor de emisii pentru anul 2014

by

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi anunţă operatorii economici și instituţiile care deţin date referitoare la sursele de poluanţi atmosferici, că s-a deschis sesiunea de raportare 2015 în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 15 ianuarie – 15 martie 2015.

În acest context, toți deţinătorii de informații necesare elaborării inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici trebuie:

–  să completeze chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2014 în aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul A.N.P.M. (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public). Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul „Ghid de utilizare a sistemului SIM.Inventar Emisii” disponibil la aceeași adresa.

SAU

– în absenta unei conexiuni la internet, să transmită chestionarele ce trebuie completate în funcţie de specificul activităţii, la sediul APM Călăraşi, în format de hârtie (conform anexei nr. 3 la O.M.M.P nr. 3299/2012 referitor la aprobarea metodologiei de elaborare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă).

Precizăm că, în conformitate cu art. 79, al. 3, lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM Călăraşi din Mun. Călăraşi, str. Chiciu nr. 2, la numărul de telefon: 0746248675

Persoane de contact:

 

D-na Cristina TUDOR, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, email:office@apmcl.anpm.ro

 

Director Executiv

Elena ADRIAN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page