Politica, Politici europene — martie 10, 2016 at 14:23

România a ratificat Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

by

Actele de violența au provocat moartea mai multor femei decât cancerul. Ratificarea Convenţiei de la Istanbul constituie pentru țara noastră o certitudine a continuării eforturilor, la nivel guvernamental, pentru  prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

violentaNe aflăm în prezența unui tratat care cuprinde aproape exhaustiv toate măsurile necesare pentru: elaborarea unor politici integrate, prevenirea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, protecția victimelor și martorilor la acest tip de violență și, în mod necesar, sancționarea agresorilor.

Forța acestei convenții transcede legislația în materie penală, în materie civilă, și inclusiv administrativă, reprezentând un punct unic de convergență pentru toate aceste regimuri juridice diferite.

Dincolo de prevederile legale, spiritul legii transmite un mesaj important: fiecare nou proces de ratificare de către state suverane generează o consolidare a drepturilor inviolabile ale femeilor și reprezintă încă un pas înainte către o schimbare pozitivă și reală.

Expresia cea mai pronunțată a dezechilibrului de putere dintre femei și bărbați este reprezentată de violența împotriva femeilor, care este atât o încălcare a drepturilor omului și un obstacol major în calea egalității de gen.

Ziua de 29 februarie 2016 reprezintă pentru România un moment istoric, momentul în care Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, a primit voturile majorității membrilor Senatului României.

În toate discuțiile purtate cu reprezentanți ai societății civile, distinși parlamentari, reputați specialiști în domeniu, s-a afirmat o unanimă opinie de susținerea a ratificării Convenției, acest fapt evidențiind convingerea fermă a tuturor că acest instrument juridic internațional va contribui în mod real la înregistrarea unor progrese atât în plan legislativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii violenței.

În ceea ce privește rolul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați cu privire la ratificarea și implementarea Convenției, putem spune că au fost deja realizați câțiva pași importanți chiar înainte de momentul ratificării:

Măsuri care au fost implementate prin Proiectului “START – o viață de calitate în siguranță”!”POSDRU/170/6.3/S/146738 SMIS 56367:

– funcționarea unui call-center pentru victimele violenței domestice – numar unic gratuit – 0800 500 333, operațional 24h/24h, 7 zile din 7 (Articolul 24 din Convenție prevede înființarea unei Linii telefonice de urgenţă);

– Sistem Integrat de Raportare si Management pentru egalitate de șanse și violența în familie (SIRMES)- (Articolul 11 din Convenție  – Colectarea datelor şi cercetarea);

– formarea unui număr de 1100 experți în egalitate de șanse și a 4000 de tehnicieni în egalitate de șanse (Articolul 15 din Convenție – Formarea profesioniştilor);

– crearea de locuințe protejate de urgență pentru victimele violenței in familie – 4 unități locative (art. Articolul 20 – Servicii de asistenţă general).

Pe lângă aceste inițiative, ANES a elaborat un pachet de acte normative importante pentru domeniile sale de competență, care asigură o parte din cadrul necesar pentru armonizarea cu prevederile Convenției:

  1. proiect de Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați  și violenței în familie pentru perioada 2016-2018;
  2. proiect de Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie;
  3. proiect de Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
  4. proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
  5. proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Toate aceste măsuri concrete se justifică tocmai prin faptul că actele de violența au provocat moartea mai multor femei decât cancerul.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page