Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — mai 31, 2013 at 14:55

Reuniunea Grupurilor de Acţiune Locală(GAL) din județul Călărăși

by

IMG_6621Joi,30 mai 2013 s-a desfăşurat  la sediul  Direcției Agricole reuniunea reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală din județul Călărăși. Inițiativă a Directorului Jenel Șerban aceste reuniuni se desfășoară lunar și pune într-o situație de competitivitate  celei trei GAL din județ GAL Valea Mostiștei, GAL Bărăganul de sud –est și GAL  Călărăși Vest. Pentru GAL-urile călărășene,aflate în diferite faze de evoluție întâlnirile au scopul de a evalua stadiul și dificultățile în implementarea proiectelor și activităților , îndeplinirea strategiilor  și angajamentelor ,respectarea exigențelor. Conducerea OJPDPRP Călărăși  a  simțiţ nevoia de asistență și îndrumare  și, deși apreciază activitatea GAL-urilor din județul Călărăși a exprimat regretul că totuși județul Călărăși, nu are rezultate spectaculoase față de celelalte județe.

Au participat Jenel Șerban, Director OJPDRP Călărăși ,Adela Nica, Şef Serviciu- Serviciul  IMG_6634Verificare Cereri de Finanţare, Simona Ovreiu-consilier, Nelu Bălașa-expert în dezvoltare rurală, Președintele CLIMM Călărăși(partener OJPDPRP), Costea Voicu-președintele GAL Valea Moştiștei, Georgeta Dinescu –responsabil financiar GAL VAlea Moştiștei, Marcel Zăgărin-Director executiv  GAL-Bărăganul de sud est, DanValentin Vasile-Director coordonator GAL Călărăși-Vest, Mara Munteanu, expert evaluator GAL Călărăși-Vest, Alexandru Vasile animator GAL Călărăși-Vest.

Întâlnirea  a avut obiective precise sintetizate mai jos de Adekla Nica Şef Serviciu- Serviciul  Verificare Cereri de Finanţare

Scopul   întâlnirii  a avut două obiective principale :

  • Aducerea  la cunostiinta   a modificărilor   procedurale   care au avut loc  conform  Instrucţiunii   nr.228  , aprobată prin Ordinul  nr. 336/15.05.2013 , al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  ,privind  Manual de procedură pentru implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 431 – Sub – măsura 431.2 „Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, versiunea 05 ;
  • Analizarea stadiului depunerii proiectelor şi stadiului evaluării  în conformitate cu prevederile  Planurilor de Dezvoltare Locală .

Pentru  bună funcţionare a Gal-urilor  constituite , pentru respectarea activităţilor şi termenelor prevăzute în  Planurile Locale  de Dezvoltare,  au fost detaliate   următoarele aspecte  privind modificări procedurale:

  • Modificări   ale  formularelor   şi a conţinutului acestora  privind Raportul  iniţial , Raportul final şi Raportul privind implementarea sub – măsurii 431.2 și implementarea strategiei de dezvoltare locală ;
  • Introducerea   unui formular nou   şi anume ,,Centralizatorul activităților pentru depunerea Dosarului Cererii de Plată (componentă „b”);
  • Clarificări și completări la capitolele de cheltuieli eligibile aferente celor două componente ale Sub-măsurii 431.2 în cadrul Formularului de Buget
  • Completări privind analiză Rapoartelor de progres de către APDRP;
  • Detalierea evenimentelor și extinderea categoriilor de participanți la aceste evenimente (angajații GAL, partenerii GAL, reprezentantul legal și Președintele parteneriatului).

IMG_6632În discuţiile  purtate  s-a evedentiat  disponibilitatea OJPDRP  Călăraşi  în a îndruma   beneficiarii  ( dacă este necesar )  în întocmirea  acestor documente   pentru respectarea  formatului  cadru  şi conţinutului   acestora.

Analizarea stadiului depunerii proiectelor si stadiului evaluarii  în conformitate cu prevederile  Planurilor de Dezvoltare Locală  s-a axat pe  urmatoarele aspecte:

  • Impulsionarea atragerii fondurilor europene – este un obiectiv major al OJPDRP Călăraşi.  Deoarece ,  până la această dată în judeţul Călăraşi  a fost depus şi contractat un singur proiect ( achiziţie de utilaje agricole pentru prestări servicii în agricultură -M312  ) s-a discutat amănunţit  pe marginea acestui subiect , analizând cauzele care au determinat  aceste întârzieri;
  • Obligativitatea   respectării  prevederilor   ghidului solicitantului pentru fiecare măsură în parte  atât în completarea  cererii de finanţare cât şi în ataşarea documentelor prevăzute în listă documentelor şi  a valabilităţii acestora ,  pentru fiecare măsură în parte ;
  • Înregistrarea în registrul exploataţiilor agricole  pentru emiterea  codul unic de identificare  este necesară pentru toate măsurile FEADR înainte de  depunerea cererii de finanţare la GAL-uri , deoarece în momentul de faţă   nu se poate atribui  acesta  prin programul SIVECO , deoarece  OJPDRP Călăraşi nu introduce  (conform procedurii )   cererea de finatare în SIVECO;

IMG_6629Urgentarea  evaluării proiectelor depuse  la Gal-uri  şi depunerea   acestora la OJPDRP –SVCF  –  o prioritate şi oportunitate  pentru  entităţile   implicate în evaluarea  proiectelor pe diverse măsuri,  deoarece,  în momentul de faţă  APDRP nu are deschise  sesiuni de depunere  pe alte măsuri  pentru proiecte de  investiţii.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page