Evenimente, Ultimile Știri — decembrie 11, 2013 at 16:30

Reuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

by

logo adrMiercuri, 11 decembrie, la Ploieşti a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia. Cu această ocazie, domnul Vasile Mustățea, preşedintele CJ Giurgiu, a preluat funcţia de preşedinte al CpDR Sud Muntenia, iar domnul Răducu-George Filipescu, preşedintele CJ Călăraşi, a devenit vicepreşedinte al Consiliului.

6

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al CpDR Sud Muntenia, Consiliul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ, aceste funcţii fiind îndeplinite, prin rotaţie, pentru un mandat de un an, de către preşedinţii CJ.

5

Potrivit ordinii de zi a şedinţei au fost aprobate următoarele hotărâri ce vizează: Raportul de activitate pentru anul 2013, organigrama, statul de funcţii şi bugetul pentru anul viitor, realocarea sumelor în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, de la DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” la DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”, în vederea evitării pierderii fondurilor alocate regiunii Sud Muntenia, aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice, precum şi a acordului de parteneriat din cadrul proiectului NoNEETs.

În cea de-a doua parte a şedinţei au fost prezentate stadiul implementării Programului Operaţional Regional şi a Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” în Sud Muntenia, planificarea perioadei 2014 – 2020 şi, totodată, oportunităţile de finanţare disponibile în viitoarea perioadă de programare. Ultima informare aflată pe agenda întâlnirii a fost despre stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013 în judeţele eligibile din regiunea noastră.

1

*Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din  regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page