Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — ianuarie 25, 2014 at 22:02

Reuniune Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă

by

Marţi 21 ianuarie 2014, la sediul Facultăţii De Management, Inginerie Economică în Agricultură din cadrul USAMV Bucureşti, a avut loc şedinţa Consiliului Director al Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV). ONIV este recunoscută de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Ordinul nr. 111/2011, ca fiind singura organizaţie interprofesională reprezentativă la nivel naţional a producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor din sectorul vitivinicol.

logo_oniv

La această reuniune au participat membrii ONIV din cadrul Asociaţiilor profesionale membre din cele opt regiuni viticole ale României, reprezentanţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,: dl Daniel Constantin – Ministru, dl Daniel Botănoiu – Secretar de Stat, dl George Turtoi – Director general APDRP, dl Nicolae Popa – Director general adjunct APDRP, dl Constantin Bîrcă – Director general adjunct APIA, dna Gabriela Marchiş – director APIA, reprezentanţi ai organismelor din filieră: Direcţia generală de Politici Agricole şi strategii, Direcţia Inspecţii de Stat, Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole şi alţi invitaţi: Direcţia generală de Industrie alimentară, conducerea PROAGRO, Radio Antena satelor şi presă.

După aprobarea Ordinii de zi ministrul Daniel Constantin a felicitat ONIV pentru mobilitatea manifestată în accesarea fondurilor europene alocate perioadei 2007-2013 pentru sectorul vie-vin (210,500 mil Eu). În ceea ce priveşte noul PAC, ministrul afimă ,,că fără structuri profesionale nu putem avea o politică agricolă performantă” iar ca şi priorităţi pentru sectorul vitivinicol accentul se va pune pe promovarea vinului, vinul ecologic şi consolidarea instituţională a organizaţiilor de producători. De asemenea, sectorul vitivinicol trebuie să întocmească proiecte pentru măsurile 121 şi 123 ca, începând cu trimestrul II 2014, să se acceseze fonduri pe noul PAC.

Discuţiile reuniunii au vizat de asemenea legislaţia de sector , respectiv:

• Proiectul de Lege a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole – forma depusa la Senat, cu modificările Consiliului Legislativ,

• Proiectul de Ordin MADR pentru aprobarea normelor tehnice de producere, etichetare și punere în circulatie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decat berea și vinul, destinate consumului uman ca atare.

• Legea nr. 2 din 8 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

Membrii ONIV au agreat propunerea de înfiinţare a fondurilor mutuale cu secţiune separată pentru sectorul vitivinicol. S-au stabilit direcţiile de acţiune pentru anul 2014, măsuri ce vizează dezvoltarea sectorului vitivinicol, în primul rând creşterea potenţialului calitativ al vinului şi îmbunătăţirea ofertei de piaţă.

În ceea ce priveşte acţiunile de promovare a vinurilor pe piaţa intracomunitară şi pe pieţele terţe s-a propus constituirea unui Departament de promovare vinuri în cadrul structurii ONIV.

Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă – ONIV îşi propune, pentru anul în curs, intensificarea unor măsuri privind promovarea imaginii vinului, protejarea mediului de afaceri a producătorilor, consolidarea capacităţii instituţionale a asociaţiilor profesionale, cooperarea internaţională şi măsuri organizatorice ale organizaţiei.

Petre Călin MOCANU
Director Executiv ONIV

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page