Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — aprilie 22, 2013 at 11:33

RESPONSABIITATEA ECONOMICA A COMPANIILOR

by

immEste tot mai evident că afacerile care se comportă în mod responsabil social au beneficii pe termen lung. Integrând principii de responsabilitate socială, companiile dezvoltă o strategie de afaceri coerentă şi durabilă, de care beneficiează nu doar ele ci şi părţile co-interesate şi societatea, ca întreg.

I.M.M.-urile trebuie să lucreze nu doar pentru profit, nu doar dintr-o perspectivă financiară, ci dintr-o perspectiva holistică, luând în calcul toate cele cinci capitaluri de dezvoltare: economic, uman, social şi construit; într-un mod care le îmbunătăţeşte succesul financiar pe termen scurt, mediu şi lung.

Este tot mai evident că există multe oportunităţi ca, afacerile să se dezvolte în mod competitiv şi să creeze valoare, nu doar pentru antreprenori cât şi pentru societate.

După cum a dovedit criza financiară actuală, sustenabilitatea afacerii şi bunăstarea societăţii sunt strâns legate, influentându-se reciproc.

O întreprindere, indiferent de mărimea acesteia, este responsabilă social atunci când acordă importanţă egală problemelor economice, sociale şi de mediu conexe activităţii sale principale. Acest lucru înseamnă că, o întreprindere pentru a-şi asigura sustenabilitatea trebuie să-şi mulţumească clienţii, să genereze profit ca să îşi asigure sănătatea financiară şi să respecte aşteptările oamenilor pe care îi afectează, sau care o afectează într-un fel sau altul (a părţilor co-interesate): angajaţii, furnizorii şi/sau comunitatea în care activează. În acest fel firma poate gestiona eficient impactul activităţilor sale, creând beneficii şi pentru părţile co-interesate.

Cu atât mai mult, operarea într-o manieră responsabilă din punct de vedere social – întelegând un antreprenoriat responsabil – poate adăuga beneficii directe afacerii şi poate asigura competitivitate strategică pe termen lung, prin rezolvarea practică şi inovativă a potenţialelor probleme, prin crearea unei echipe de susţinere care maximizează oportunităţile.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page