Comunicate de presă, Ultimile Știri — ianuarie 19, 2014 at 22:15

RAPORTUL DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi

by

LOGO-ISU

  • APROBAT

                                                                              PREŞEDINTELE
                                                                       C.J.S.U. CĂLĂRAŞI
 
                                                                                      PREFECT
                                                                              IACOB GEORGE

DE ACORD
                VĂ ROG APROBAŢI
       INSPECTOR ŞEF
        AL  I.S.U.J. „BARBU ŞTIRBEI” 
CĂLĂRAŞI
Colonel
 POPA DANIEL GHEORGHE

RAPORTUL DE EVALUARE
a activităţii desfăşurate de
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă
                  al judeţului Călăraşi în anul 2013

Măsuri, acţiuni şi activităţi preventive

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi este structura abilitată în managementul situaţiilor de urgenţă constituit, potrivit legii, pe niveluri şi domenii de competenţă şi face parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Activitatea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi este reglementată prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, O.U.G. nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi alte acte normative specifice în materie.

În vederea preîntâmpinării pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, prevenirii şi înlăturării efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, având ca scop menţinerea situaţiei de normalitate pe teritoriul administrativ-teritorial afectat, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi s-a întrunit pe parcursul anului 2013 în cadrul a 14 şedinţe extraordinare şi două şedinţe ordinare, conform planului anual de acţiune. Şedinţele s-au desfăşurat în condiţii corespunzătoare, asigurându-se aducerea la îndeplinire în totalitate a obiectivelor şi sarcinilor de conducere, organizare şi coordonare în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Şedinţele cu caracter extraordinar s-au desfăşurat cu scopul stabilirii măsurilor necesare limitării efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, care s-au manifestat în această perioadă pe teritoriul judeţului Călăraşi.

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Tipurile de riscuri care s-au manifestat pe teritoriul judeţului Călăraşi în anul 2013 şi care au generat situaţii de urgenţă, sunt următoarele:

1. riscuri naturale: – inundaţii, ploi şi ninsori;

2. riscuri tehnologice: – muniţie rămasă neexplodată;

3. riscuri de incendiu: – incendii 

I. Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv

Pe parcursul anului 2013 s-au primit de la Administraţia Naţională de Meteorologie 210 atenţionări meteorologice „Cod galben” pentru ceaţă, intensificări ale vântului, polei, ninsori abundente, viscol, ploi cu caracter de aversă şi grindină  şi 8 avertizări hidrologice “Cod galben” de creştere a debitelor şi nivelurilor fluviului Dunărea cu depăşire a cotelor de apărare. De asemenea, au fost primite şi 7 avertizări meteorologice “Cod portocaliu” pentru intensificări ale vântului, precipitaţii abundente şi caniculă.

Toate aceste atenţionări au fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru adoptarea măsurilor necesare limitării efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

De asemenea, la nivelul comitetului judeţean au fost actualizate planurile de protecţie şi intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc şi  au fost întocmite două proceduri, astfel:

–       Procedura privind informarea oportună a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă referitor la hotărârile adoptate în cadrul şedinţelor de lucru sau pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă;

–       Procedura privind aplicarea Dispoziţiei comune nr. I/1931 din 13.12.2013, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice perioadei de iarnă.

Premergător sezonului rece 2013-2014, prin hotărâre a comitetului judeţean, a fost contituită o comisie de verificare a utilajelor de deszăpezire şi stocurilor de material antiderapant, existente la nivelul secţiilor de drumuri naţionale şi judeţene care actionează pe raza judeţului Călăraşi. Comisia a fost formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Călăraşi, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Membrii comisiei s-au deplasat în teren în perioada 16.12.2013-20.12.2013, verificând toate bazele de deszăpezire exitente pe raza judeţului. În urma inspecţiilor efectuate, comisia a întocmit procese verbale şi o bază de date reale cuprinzând stocurile de material antiderapant şi mijloace de deszăpezire, în scopul unei gestionări cât mai eficiente a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea pe timpul sezonului rece.

 II. Acţiuni desfăşurate pe timpul producerii evenimentelor

La începutul anului, căderile abundente de zăpadă şi temperaturile scăzute au fost cele care au generat situaţii de urgenţă, iar în perioada imediat următoare, căderile abundente de precipitaţii şi creşterea debitelor fluviului Dunărea într-un timp foarte scurt au condus la riscul inundării locuinţelor cetăţeneşti şi/sau al anexelor acestora, precum şi a terenurilor agricole.

Astfel, în anul 2013, structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă cauzate de fenomenele hidrometeorologice periculoase au acţionat astfel:

Activitatea desfăşurată de către autorităţile publice locale:

–          număr intervenţii ale SVSU pentru limitarea manifestărilor efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase – 52;

–          număr intervenţii pentru ajutorarea persoanelor rămase blocate de căderile masive de zăpadă – 40;

–          număr gospodării afectate de căderile abundente de zăpadă – 141;

–          total personal implicat – 101;

–          mijloace utilizate – 22.

Activitatea desfăşurată de către instituţiile reprezentate în CJSU:

În data de 05.04.2013, ca urmare a deversării controlate a barajului Mihăileşti cu un debit de 120 mc/s, au fost afectate construcţiile neautorizate din albia râului Argeş: Budeşti-Crivăţ, Şoldanu-Radovanu şi Mitreni-Clăteşti. În acest caz, pentru a evita producerea unor accidente, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât închiderea circulaţiei prin vadurile de trecere şi paza acestora de către efective ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, precum şi aleautorităţile administraţiei publice locale.

Datorită restricţionării circulaţiei prin punctul de trecere a frontierei din judeţul Giurgiu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră au asigurat măsurile de fluidizare a traficului pe DN3 spre punctul de trecere peste fluviul Dunărea, Chiciu – Ostrov.

Ca urmare a creşterii debitelor şi nivelurilor fluviului Dunărea din perioada 20.03.2013 – 16.05.2013, reprezentanţi ai S.G.A. Călăraşi, I.S.U.J. Călăraşi, Consiliului Judeţean Călăraşi şi Instituţiei Prefectului au monitorizat permanent starea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare de pe malul fluviului Dunărea şi braţului Borcea. O comisie a verificat starea tehnică şi funcţională a digurilor dunărene, stadiul efectuării lucrărilor de consolidare a acestora şi gradul de asigurare a stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie existente la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. În urma verificărilor efectuate de către comisie, s-a constat că starea digurilor este, în general, bună, necesitând însă lucrări de întreţinere şi consolidare. De asemenea, stocul de materiale şi mijloace de intervenţie de la nivelul comitetelor locale este minim şi nu este conform cu normativul cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor (Ordinul comun al MAI şi MMP nr. 1422/192/2012).

Creşterea nivelului pânzei freatice, băltirile şi excesul de umiditate au afectat aproximativ 2679 ha teren agricol, 836 ha păşuni şi 808 ha păduri. Astfel, prin Ordinul prefectului nr. 97 din 10.04.2013 a fost constituită o comisie formată din reprezentanţi ai Instituţiei prefectului, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi A.N.I.F. – Filiala Călăraşi, care să verifice zonele afectate de creşterea nivelului pânzei freatice din incintele îndiguite şi să stabilească costurile necesare funcţionării staţiilor de desecare pentru evacuarea excesului de apă şi prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi accidentelor la construcţii hidrotehnice. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 11.04.2013 – 18.04.2013, stabilind suprafeţele afectate şi costurile estimative ale funcţionării staţiilor de desecare pentru prevenirea inundării incintelor îndiguite şi periclitarea infrastructurii de amenajări funciare şi construcţii hidrotehnice cu rol de apărare.

Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor riscurilor tehnologice şi de incendiu, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi a fost solicitat să intervină în anul 2013 la 368 de situaţii de urgenţă, astfel:

–           asanări de muniţie: 19 intervenţii;

–           accidente de transport: 25 intervenţii pentru asistenţă persoane şi descarcerare;

–           în anul 2013, subunităţile inspectoratului au fost solicitate să intervină pentru limitarea şi lichidarea unui număr de 324 de incendii şi  incendii de vegetaţie uscată. Pe timpul acestor intervenţii au fost salvate 17 persoane (13 adulţi, 4 copii). Valoarea estimativă a bunurilor salvate se ridică la suma de 26.700.900 lei, iar valoarea bunurilor distruse se ridică la suma de 2.793.600 lei.

Totodată, în acest an, căderile abundente de precipitaţii sub formă de ploaie au condus la inundarea de locuinţe individuale, sedii ale instituţiilor publice sau ale unor operatori economici, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă fiind solicitat să intervină la un număr de 87 de situaţii de urgenţă de acest tip, cu un total de 307 cadre implicate şi 174 mijloace de intervenţie folosite.

III. Acţiuni şi măsuri post-eveniment

După manifestarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă riverane râului Argeş au luat măsuri de reabilitare a trecerilor prin albia râului Argeş. În consecinţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat hotărârea de a ridica restricţia de circulaţie pe aceste podeţe.

Localităţile care au fost afectate de excesul de precipitaţii nu au raportat comitetului judeţean pagube produse la nivelul gospodăriilor cetăţeneşti sau la suprafeţele agricole afectate de băltiri sau surplus de umiditate.

Disfuncţionalităţi şi greutăţi întâmpinate

În anul 2013 principalele greutăţi au constat în implicarea scăzută a unor autorităţi ale administraţiei publice locale sau instituţii publice în ceea ce priveşte transmiterea datelor şi informaţiilor premergător sau pe timpul situaţiilor de urgenţă, insuficienţa materialelor şi mijloacelor necesare intervenţiilor la situaţiile de urgenţă generate de fenomenele hidrologice periculoase la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi în lipsa fondurilor necesare efectuării lucrărilor de întreţinere şi consolidare a  amenajărilor hidrotehnice cu rol de apărare.

Direcţii de acţiune şi propuneri pentru eficientizarea activităţii CJSU

            În vederea îmbunătăţirii şi eficientizării activităţii C.J.S.U. este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

► Asigurarea finanţării corespunzătoare a activităţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;

► Încadrarea cu personal calificat a funcţiilor de şef S.V.S.U.;

► Participarea la instruirile organizate la nivel naţional şi local a personalului cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă.

Concluzii

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi-a concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs pe teritoriul judeţului Călăraşi. Măsurile întreprinse, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate, iar acolo unde situaţia a permis, reluarea parţială sau totală a activităţii sociale în zonele afectate.

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile publice au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Secretariatul Tehnic Permanant al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi
Locotenent 
Magearu Adriana

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page