Dezvoltare durabilă, Economie — iulie 25, 2014 at 18:44

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se vor depune pana la 18 august

by

In luna iunie a.c., Ministerul Finantelor Publice a publicat in categoria Transparenta decizionala, Proiectul de ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

bilantAstfel, asa cum se arata in documentul publicat de minister, operatorii economici, care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2014. Raportarile se depun in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Vezi aici Proiectul de Ordin 

Download (DOC, 1.29MB)

Care e termenul-limita stabilit?

Pentru depunerea raportarilor contabila s-a stabilit ca termen-limita data de 18 august 2014, cu mentiunea ca nedepunerea raportarilor se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE! Pentru indicatorii din raportarile contabile la 30 iunie, nu se aplica unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie si evaluarea tuturor elementelor bilantiere, iar nivelul de detaliere a informatiilor este mai redus.

Retinem ca potrivit art.28 alin.(2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute de lege au obligatia sa intocmeasca raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Pentru situatiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevazute de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page