Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — iulie 4, 2014 at 12:30

Puteţi comunica prin email documentele fiscale

by

emailCa urmare a noilor modificari din Codul de procedura fiscala, catre Fisc se pot trimite documentele fiscale si prin intermediul unui e-mail, fiind astfel un pas inainte fata de sistemul care permitea pana acum trimiterea unor astfel de documente numai prin posta sau prin fax.

Modificarille aduse de OUG 40/2014 stabilesc, de asemenea, ca documente similare se pot trimite de catre Fisc si catre contribuabili. Pana la aceste noi reglementari aduse de Ordonanta 40/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455 din 23 iunie 2014, se stabilea ca actul administrativ fiscal este emis numai in forma scrisa, de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Noile prevederi stabilesc insa ca documentele pot fi transmise contribuabililor in forma electronica sau pe suport hartie, cu obligatia ca documentul emis in forma electronica sa cuprinda urmatoarele elemente:
–    denumirea organului fiscal emitent;

–    data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;
–    datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz;
–    obiectul actului administrativ fiscal;
–    motivele de fapt;
–    temeiul de drept;
–    numele persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
–    posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;
–    mentiuni privind audierea contribuabilului.

Actele fiscale in format electronic vor contine si semnatura electronica.

In ce priveste transmiterea cererilor de catre contribuabili si identificarea acestora in mediul electronic, articolul 71^1 din OUG 40/2014 precizeaza:

Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta

(1) Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, inscrisuri sau orice alte documente si prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) ori (5).

(2) Data depunerii cererii, inscrisului sau documentului este data inregistrarii acesteia/acestuia, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de registratura electronica a Ministerului Finantelor Publice sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz.

(3) In sensul prezentului cod, prin registratura electronica se intelege sistemul electronic de inregistrare si tranzactionare a documentelor si a informatiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

(4) In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabiliorganelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabiliorganelor fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice. Pentru organul fiscal al unei autoritati a administratiei publice locale, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce pot fi utilizate de catre contribuabil.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page