Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 22, 2013 at 13:55

Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”

by

CONSTRUCŢIA STAŢIILOR  DE  TRANSFER  ŞI  A PLATFORMELOR DE COLECTARE  A  DEŞEURILOR

comunicat colectare deseuriAducem la cunoştinţă locuitorilor judeţului Călăraşi că în perioada  21.01.2013 – 21.09.2013 se derulează Contractul de lucrări “Construcţia staţiilor de transfer şi a platformelor de colectare a deşeurilor”, obiectiv de investiţii aferent Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”.

În această perioadă, în Municipiile Călăraşi şi Olteniţa, dar şi în celelalte localităţi ale judeţului Călăraşi, se desfăşoară activităţi de identificare a amplasamentelor şi de construire a platformelor de colectare deşeuri reziduale şi reciclabile.

De asemenea, în perioada imediat următoare, Consiliul Judeţean Călăraşi – Beneficiar al finanţării, împreună cu Asistenţa Tehnică pentru realizarea comunicării, informării şi publicităţii vor realiza campanii de mediatizare şi informare pe toate componentele proiectului, inclusiv pe componenta de colectare selectivă.

Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 1.

Scopul proiectului

Îmbunătăţirea standardelor de mediu şi de viaţă ale populaţiei, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la Uniunea Europeană.

Principalele obiective de investiţii ale proiectului sunt:

  1. realizarea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale şi reciclabile, prin construirea platformelor de colectare şi amplasarea containerelor necesare, pe raza întregului judeţ;
  2. construirea a două staţii de transfer în Municipiile Călăraşi şi Olteniţa şi extinderea staţiei de transfer de la Lehliu Gară;
  3. construirea unui depozit ecologic judeţean amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Ciocăneşti, inclusiv instalaţii auxiliare, cum ar fi staţia de compostare, staţia de sortare, staţia de tratare a levigatului;
  4. închiderea celor 4 depozite de deşeuri existente în Municipiile Călăraşi si Olteniţa şi Oraşele Lehliu Gară şi Fundulea;
  5. realizarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural prin distribuirea de unităţi de compost individuale şi campanii de încurajare a acestor bune practici.

Perioada de implementare a proiectului 28.04.2011 – 30.06.2015.

Valoarea totală de proiectului 140.729.770 lei.

Persoane de contact: Mihail Poteacă, Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului;  Mugurel Racu, Responsabil contract

Tel.: 0242 311 301/179;  Fax: 0242 313 114 – Direcţia Management Proiecte;

e-mail: mihail.poteaca@calarasi.ro, mugurel.racu@calarasi.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page