Comunicate de presă — decembrie 14, 2018 at 21:28

Proiectul “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” al INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – a ajuns la Călărași

by

În această săptămână, în perioada 10 – 13 decembrie, în sala de conferințe a hotelui HESTIA din Călărași au avut loc workshopul tematic regional și sesiunile de instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă. 

Aceste patru zile de dezbateri, analize și training ale INACO și participanților, s-au desfășurat în acest proiect după workshopul din 16 octombrie la Timișoara și cel din Cluj din 20 noiembrie, evenimente care fac parte din cele opt programate pentru toate regiunile României

Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate a organizat luni, 10 decembrie, workshopul  în cadrul proiectului “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, proiect cu finanțare europeană, Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care se desfășoară pe o perioadă de 14 luni și are ca beneficiari direcți – reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și ai administrațiilor publice locale. Detalii complete se găsesc la: https://inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/

Participanți din partea administrațiilor locale din Călărași și Roșiori, din partea sindicatelor și a patronatelor, a organizațiilor neguvernamentale locale, au dezbătut lacunele legislative și normative și nevoia de modernizare a administrațiilor publice locale și problemele din activitatea sindicatelor și ONG-urilor locale pornind în principal de la două analize efectuate de INACO asupra strategiilor naționale, care scot în evidență o situație gravă.

rima evaluare independentă a Strategiei de Competitivitate Economică 2014-2020, arată că dintre cele 27 de obiective asumate oficial, doar unul singur s-a realizat, șapte sunt parțial realizate, iar restul nu au fost atinse sau au cunoscut regrese semnificative.

A doua evaluare independentă, a Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020, arată că dintre cele 16 ținte oficial asumate, niciun obiectiv nu este realizat, șase sunt parțial realizate, iar restul sunt nerealizate, în al cincilea an din cei șapte avuți la dispoziție pentru punerea în aplicare a acestor strategii cheie pentru modernizarea României. Detalii complete despre cele două evaluări independente se găsesc la: https://inaco.ro/dezbateri-publice/

Andreea Paul, președinta INACO și manager de proiect, a făcut o prezentare generală a proiectului și a menționat obiectivele specifice, activitățile previzionate, specificul grupului-țintă, indicatorii și activitățile din cadrul proiectului. Andreea Paul a făcut apoi analiza cost-eficacitate și raportul de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice. A urmat identificarea și dezbaterea problemelor expuse în cele 2 documente – SNC și SCAP 2014-2020 – și s-au generat primele propuneri de politici publice alternative împreună cu participanții la workshop.

Câteva dintre semnalele de alarmă transmise de reprezentanții INACO în cadrul dezbaterii:

–      obținerea autorizației de construcție ne poziționează ca țară pe locul 150 în lume din 190 de țări analizate de Banca Mondială în Raportul Ușurinței de a Derula Afaceri, 2018 – cu o înrăutățire gravă față de locul 129 în 2013

–      la conectarea la rețeaua electrică – suntem pe locul 147 în anul 2018 în același raport

–      România a pierdut 10 locuri la eficiența cadrului legal în formularea reglementărilor, fiind pe locul 131 în lume din 137 de țări analizate în Raportul Global al Competitivității publicat de Forumul Economic Mondial, în 2018

–      România a pierdut 2 locuri la povara reglementărilor publice, fiind pe locul 124 în 2018 în raportul mai sus menționat

–      România a retrogradat 6 poziții la risipa cheltuielilor publice, fiind pe locul 115 în 2018

–      România a pierdut 3 poziții la transparența politicilor guvernamentale, fiind pe locul 113 în 2018.

–      România a pierdut 4 poziții la calitatea infrastructurii, fiind pe locul 103 în 2018.

Participanții la workshop și-au exprimat opiniile despre temele abordate și au prezentat exemple de inițiative și acțiuni pozitive din activitatea lor și a administrațiilor sau organizațiilor din care fac parte, dar au identificat și numeroase probleme locale a căror rezolvare poate contribui la îmbunătățirea aplicării strategiilor naționale – SNC ȘI SCAP – prin propunerile proprii de politici publice alternative.

Cele mai importante probleme ridicate de către vorbitori au fost legate de:

– Punerea în aplicare a legislației dialogului social

– Societatea civilă, care nu este suficient de activă la nivel local, cu puține ONG-uri locale

– Un mediu de afaceri local insuficient dezvoltat și susținut

– Lipsa unui Grup de Intervenție Rapidă și a unui Centru pentru copiii dependenți de droguri și substanțe halucinogene în contextul incidenței foarte mari a dependenței la elevi

– Starea proastă a drumurilor din zonă

– Slaba interconectivitate între instituții și administrații

– Lipsa documentelor de proprietate care întârzie proiectele publice

Dintre cei prezenți la workshop au fost selectați șase membri din rândul partenerilor sociali – sindicate și patronate și din societatea civilă, înscriși în ONG-urile locale, care au participat la trei zile de sesiuni de instruire – marți, miercuri și joi, 11, 12 și 13 decembrie.

Câteva propuneri și inițiative locale interesante s-au născut ca alternative la politicile publice locale, legate în special de:

– Stabilirea unor întâlniri periodice pentru stimularea dialogului dintre administații și societatea civilă, pentru o mai bună prioritizare a investițiilor locale adaptate la nevoile reale și la provocările viitoare: “Grupuri de Lucru pentru Viitorul Călărașiului”

– Unirea eforturilor locale pentru generarea unui proiect dedicat Călărașiului de “Smart City”, pornind de la interoperativizarea bazelor de date locale, cetățeni activi și de la un Călărași curat

– Alocarea unei cote-părți din bugetul local dedicată finanțării activității ONG-urilor prin competiții deschise și transparente de proiecte adaptate nevoilor locale

– Înființarea asociațiilor de proprietari în cartiere care să sprijine dezvoltarea de propuneri și proiecte de jos în sus

– Proiect alternativ care să releve talentele copiilor instituționalizați, alături de un altul dedicat ghidării copiilor instituționalizați spre meseriile necesare pieței muncii locale actuale și viitoare

– Prezența în școli a specialiștilor în gestionarea problemelor legate de dependența de droguri și instruirea cadrelor didactice în această direcție

– Stimularea înființării start-up-urilor la nivel local

– Strategia de dezvoltare locală legată de strategia națională și europeană de dezvoltare a regiunii Dunării

Cele trei zile de sesiuni de instruire s-au concentrat pe modul de elaborare a bugetelor locale, când și unde pot interveni reprezentanții societății civile pentru un buget local mai competitiv, orientat către rezolvarea problemelor cetățenilor.

S-au dezbătut temele orizontale ale proiectului – sprijinirea tranziției către o economie cu emisii de dioxid de carbon reduse, nediscriminarea, egalitatea de șanse între femei și bărbați și activarea societății civice locale.

În final, s-au elaborat primele propuneri de politici publice locale alternative chiar de către participanții locali, susținuți de trainerii Mariana Nicolae, Raluca Chișu și Daniela Teodorescu, de expertul în comunicare al proiectului, Bogdan Dumitrescu, expertul de grup țintă Anca Tamaș, asistenta de proiect Izabela Lazăr și de managerul de proiect Andreea Paul.

Aceste propuneri locale vor fi susținute de campanii de advocacy, lobby și de newsletter care însoțesc desfășurarea proiectului, campanii care vor fi elaborate în colaborare cu beneficiarii sesiunilor de instruire, sub coordonarea expertului de comunicare Bogdan Dumitrescu.

Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit și apolitic, cu sediul în București, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, în calitate de beneficiar, implementează ca lider de proiect între 03.07.2018 și 03.09.2019 proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, în valoare totală de 905.748,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 887.633,37 lei și cofinanțare prin contribuție proprie 18.114,98 lei. Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde comune alternative în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu SCAP, pe o perioadă de 14 luni.

Site-ul proiectului: https://inaco.ro/

Competența face diferența! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page