Politica naţională — august 3, 2016 at 10:40

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ale Guvernului României

by

gov

 

das

Data: 03.08.2016

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în

şedinţa Guvernului României din 03.08.2016

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2015

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru declararea zilei de 13 august 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a 5 sectoare cheie ale domeniului guvernanţei publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/HGNFAnexa.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind managementul tipurilor de risc

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Participarea României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică, realizat de OCDE privind 5 sectoare cheie ale domeniului guvernanţei publice/reformei administrative: funcţia publică, coordonarea la centrul Guvernului, guvernare deschisă, agenda digitală şi managementul bugetar
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2016 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2016

Biroul de presă

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page