Ani de liceu, Cultură şi Educaţie — aprilie 6, 2018 at 20:36

PROIECT EDUCAȚIONAL: Colegiul Național ”BARBU ȘTIRBEI” ȘI CENTENARUL ROMÂNIEI

by

Sărbătorirea a o sută de ani de la Marea Unire  din 1918  este moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea si integritatea națională. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.

Marea unire  este sărbătoarea  tuturor românilor. Desăvârşirea unităţii naţionale este fapta istorică a întregii naţiuni române. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri. Suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare.

INFORMATII DESPRE APLICANT

NUMELE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT APLICANTE: Colegiul Național ,,Barbu Știrbei“

ADRESA: mun. Călărași, jud Călărași, tel. 0242312968 fax: 0242312968 e-mail cn.barbustirbei@gmail.com, web: http://www.cnbs.ro

MANAGER PROIECT: director, prof. Eufrosina Amza

COORDONATOR : Dorobantu Ion, Ionescu Corina-Mihaela

ECHIPA DE PROIECT: Decu Marilena, Herghelegiu Maricica, Mihai Simona–Oana, Antonaru Iuliana, Mustatea Anca-Monica, Duta Valentina …. .

INFORMATII DESPRE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: ,,Colegiul Național ,,Barbu  Știrbei  și Centenarul României”

CATEGORIA în care se încadrează proiectul: cultural – artistic

REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul a fost conceput în vederea desfășurării unor  acțiuni de stimulare a interesului elevilor pentru cunoașterea evenimentelor istorice din preajma și din timpul Marii Uniri din 1918. De asemenea, insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, pentru limba română, pentru păstrarea obiceiurilor și tradițiilor strămoșești, precum şi pentru cinstirea memoriei personalităţilor pe care le-a dat acest popor de la  începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui proiect. Grupul țintă si partenerii implicați arată importanta acordată acestui eveniment.

PREZENTAREA PROIECTULUI

ARGUMENT

Sărbătorirea a o sută de ani de la Marea Unire  din 1918  este moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea si integritatea națională. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.

Marea unire  este sărbătoarea  tuturor românilor. Desăvârşirea unităţii naţionale este fapta istorică a întregii naţiuni române. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri. Suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare.

SCOPUL

Promovarea evenimentelor legate de Centenarul României; formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor autentice, românești, prin ansamblul activităților educativ-formative, complementare procesului de învățământ

OBIECTIVE :

– cunoașterea importanţei istorice a zilelor de 27 martie, 15 noiembrie si 1 Decembrie;

– dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor istorice cu privire la desfăşurarea evenimentelor din anul Marii Uniri – 1918. ;

– stimularea interesului elevilor față de studiu şi lectură;

– localizarea în timp şi spaţiu a evenimentele istorice;

– îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor prin  identificare   și prezentarea obiectelor / documentelor de familie, care au aparținut străbinicilor participanți la Primul Război Mondial  și Marea Unire material  de la 1918.

– realizarea panoului  publicitar cu elevii ,,SUNTEM URMAȘI  De EROI!” pe baza dovezilor că străbunicii au participat la Primul Război Mondial

– organizarea unei expoziții  cu obiecte  și materiale ale străbunicilor participanți la Primul Război Mondial  și Marea Unire material  de la 1918.

– inventarierea monumentelor cu eroii din timpul  Primul Război Mondial  și realizarea unei galerii foto  în holul liceului.

– manifestarea imaginației creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere, hărți,  in confecționarea de insigne aniversare si stegulete, etc ;

– participarea la realizarea unor spectacole artistice

– dezvoltarea abilităților de utilizarea a mijloacelor TIC și multi-media prin realizarea   unor documentare și material de popularizare, difuzate periodic  la stația de amplificare a colegiului.

GRUP ȚINTĂ:

-beneficiari direcţi: elevii din învăţământul  liceal si cadrele didactice

-beneficiari indirecţi: părinti, membri ai comunitatii locale.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: noiembrie 2017- decembrie 2018

RESURSELE PROIECTULUI

Resurse umane: elevii colegiului; cadrele didactice ale colegiului; invitaţi; preoții colaboratori; reprezentanti ai administratiei publice si ai unor instituții educative, părinţi.

Resurse materiale: cărţi; mape; imagini; hârtie; texte literare și istorice; fotografii; laptop/PC; vid; imprimantă; copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol/spectacole artistice, aparat foto; stație de amplificare, imagini/fotografii, steguleţe, diplome

Resurse informaţionale: Internet; biblioteca şcolară și județeană; cabinetele școlare

Discipline implicate in proiect: Istorie, Limbă si comunicare, Geografie, Informatică, Educaţie muzicală, Educaţie plastică/, Religie

PARTENERI : Inspectoratul Școlar al Județului Călărași, Primăria municipiului Călărași, Cultul Eroilor Călărași, Biblioteca județeană ,,Alexandru Odobescu” Călărași, Muzeul de Istorie ,,Dunărea de Jos” Călărași  și Parohiile ortodoxe din localitățile de domiciliu ale elevilor, Comitetul de părinți,  Consiliul elevilor

SURSE DE FINANTARE : autofinantare,  Primăria municipiului Călărași, agenți economici

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:

Activitatea 1

Sărbătorirea  Zilei naționale a României, prin activități specifice- 28 noiembrie 2017.

-Prezentarea importantei zilei de 1 Decembrie de către profesorii de Istorie din școală.

-Prezentarea ,,României Mari “ ,hartă de mari dimensiuni realizată  de elevi prin tehnica colajului, plasată în holul colegiului;

-Spectacol didactic  al elevilor  de la ,,Colegiul Național ,,Barbu  Știrbei” – participanți toti elevii si cadrele didactice 

Activitatea 2

-Evocare: „MICA UNIRE”- 24 Ianuarie 2018  la cabinetul de istorie și la orele de dirigenție

-Sceneta cu conținut istoric  ,, Cuza  – domn al Principatelor”.  Joc de rol , Domnitorul Al. I Cuza  pe holurile liceului

 Activitatea 3

-Documentar prezentat la stația de amplificare a colegiului ,, Unirea  Basarabiei cu România , primul pas spre România Mare”

– Evocarea  prin cântecul istoric  a zilei de 27 martie 1918 la stația de amplificare a colegiului

– Dezvelirea hărții,, Unirea  Basarabiei cu România”, realizată de elevi  pe spațiul pietonal din holul  liceului

Activitatea 4

Marcarea zilei de 9 mai prin activități specifice.

– joc de rol, cântec și dans  din statele membre ale U.E

-cenaclu ,, specificul național la români”

Activitatea  5

De  ziua  învățătorului

-Simpozion de istorie locală ,,Cinstim  memoria înaintașilor” – în sala de sport cu participarea tuturor elevilor și profesorilor (prezentarea  obiectelor și documentelor de familie , a poveștilor auzite de la bunici și parinți, a creațiilor personale dedicate Marii Uniri)

-Înmânarea  diplomei ,,Urmași de eroi”

-Dezvelirea panoului omagial ,,SUNTEM URMAȘI  De EROI!”

-Documentare , evocări și cântece istoric  la stația de amplificare

-Dezvelirea expoziției  cu:

 • Obiecte și materiale din patrimoniul familiilor: cărți poștale, scrisori, medalii, fotografii, certificate de împroprietărire, monede care au circulat  în provincii și în România Mare
 • fotografii cu monumentele eroilor călărățeni în localitățile de domiciliu ale elevilor
 • creațiile elevilor( schițe, desene, picturi, creații poetice, literare, steme, steaguri, postere, dedicate războiului și unirii etc)

Activitatea 6

-Lansarea unui număr omagial al revistei școlii  – 15 noiembrie 2018

Activitatea 7

Spectacolul tematic ,,Noi suntem români’’ dedicat Marii Uniri. Spectacolul va reflecta  specificului național  folosind ca expresii artistice  joc de rol,  sceneta,   cenaclu,  șezătoarea ,  grupul  vocal,  etc.  – 20 noiembrie 2018.

Activitatea este susținută de toate clasele. Fiecare clasă susține o secvență.

Activitatea 8

-Documentar  dedicate Unirii  Bucovinei  cu România, prezentat la stația de amplificare a colegiului

-Evocarea  prin cântecul istoric  a zilei de 28 noiembrie  1918 la stația de amplificare a colegiului

-Completarea hărții realizată de elevi  pe spațiul pietonal din holul  liceului  cu Bucovina.

– Spectacol omagial ,,Unirea Bucovinei cu România”

Activitatea 9

Spectacol didactic  dedicat zilei naționale și împlinirii a 100 de ani de la făurirea României Mari. Spectacolul se va ține la Sala ,,Barbu Știrbei “a Consiliului Județean. Vor fi invitați toți partenerii și mass-media locală.

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:

Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor;

Realizarea unei  expoziţii cu obiecte din patrimoniul familiilor, cu creațiile elevilor  și  cu  monumentele istorice din localitățile de domiciliu ale elevilor.

Realizarea   a două hărți  cu România Mare amplasate în holurile liceului

Realizarea unui număr de cinci spectacole didactice

Realizarea  simpozionului ,,Cinstim  memoria înaintașilor”

Realizarea  unor documentare și evocări  la stația de amplificare

Realizarea unui număr omagial  al  revista scolii

Identificarea elevilor ,,Urmași de eroi”

Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare;

Implicarea activa a elevilor în procesul de initiere si derulare a proiectului ;

Manifestarea sentimentului de dragoste de țara și a simțămintelor patriotice de catre participantii directi si indirecti.

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR:

 • Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti;
 • Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale;
 • Conştientizarea faptului că identitatea naţională este un dar sacru, că aparţinem gliei strămoşeşti;
 • Demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român;
 • Conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în propria educaţie;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice;
 • Valorificarea aptitudinilor artistice;
 • Creşterea încrederii şi stimei de sine.

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII:

 • Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali;
 • Realizarea materialului suport pentru expoziţii şi panouri omagiale;
 • Lansare revistei omagiale
 • Creşterea prestigiului şcolii

IMPACTUL AȘTEPTAT:

Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei;

Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;

Implicarea elevilor în activități non-formale și conștientizarea faptul ca istoria  ne reprezintă şi trebuie cunoscută şi înțeleasă.

Prin informațiile noi obținute şi prin intermediul mijloacelor de promovare elevii vor afla despre faptul că Centenarul Marii Uniri constituie o componentă de educație democratică şi de dezvoltare a sentimentelor de mândrie patriotică.

MODALITATI DE MONITORIZARE /EVALUARE SI DISEMINARE:

Echipa de lucru va realiza, un album foto, o colecție de filme  şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate.

Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.

Diseminarea se va realiza prin intermediul site-ului scolii http://cnbs.ro cat si în presa judeteana si pe retelele de socializare.

De asemenea se va realiza un numar omagial al revistei scolii.

Participantii vor fi evidentiati prin oferirea unor diplome omagiale.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page