Cultură şi Educaţie, Evenimente — ianuarie 28, 2015 at 14:01

Proiect de Tara – E D U C A T I A

by

sala

Luni, 26 ianuarie 2015, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Calarasi , specialistul  Marian Staş – cea mai activă și puternică voce a societății civile pe tema educației –  a susţinut o prelegere având ca temă „Educaţia şi securitatea naţională. Vulnerabilităţi, ameninţări, soluţii”.

Câteva din ideile desprinse cu această ocazie:

1.“Când România secolului XXI are atârnată de gât o şcoală de secol XIX-XX, cum poate societatea evolua performant atât pentru ea însăşi, cât şi în competiţia dură de la nivel global?”

2.Putem iniţia şi accelera schimbarea paradigmei educaţiei  prin următorul portofoliu de proiecte strategice pe care se pot activa până la 1 decembrie 2018:

-Definirea setului de valori pe care şcoala ca sistem le va cultiva (fiind propuse valorile: curaj, integritate şi patriotism);

– O arhitectură curriculară flexibilă, cu 6-8 discipline pe semestru, cu un buget echilibrat de 3-4 ore săptămânal pentru fiecare disciplină.

– Definirea unei noi arhitecturi instituţionale prin crearea unei pieţe deschise şi sănătoase a furnizorilor de inspecţie şcolară şi instituţională, independente de Ministerul Educaţiei Naţionale, fapt ce va conduce, în primul rând la descentralizărea reală a învăţământului preuniversitar.

– Redefinirea arhitecturii resursei umane din învâţământul preuniversitar, printr-o strategie centrată pe un model de carieră didactică menit să ofere o paletă viabilă şi motivantă de opţiuni orizontale, altele decât activitatea didactică la catedră.

3.Noul model de educaţie va coexista cu cel vechi, pe o perioadă estimată de 4-8 ani, până când întreg sistemul public va fi făcut tranziţia tehnică la noua arhitectură funcţională, aferentă cadrului strategic propus.

4.Pentru a urni lucrurile în sensul dorit, pe lângă legislativ (reprezentat printr-un task force motivat), este absolut necesar sprijinul fair-play din partea dascălilor din România (în special, un joc corect, fără frâne, din partea sindicatelor din învăţământ) dar şi susţinerea societăţii civile (majoritatea acesteia fiind formată din părinţii şi bunicii elevilor beneficari ai schimbării).

Ca o concluzie, Marian Staş a formulat următoarele: “Ce calitate umană şi profesională vor avea cei care peste zece-cincisprezece ani vor lucra în apărare, sănătate, afaceri externe, administraţie publică, educaţie, fiind ei produsul unui sistem educaţional care azi dă societăţii peste 50% respinşi la examenul naţional de bacalaureat, iar o bună parte din rest are serioase probleme de analfabetism funcţional […] ? Pentru mine, această stare de fapt, care dinamitează […] structural-degenerativ fibra statului român, este de neacceptat.
De aceea, mesajul meu pentru nevoia transformării istorice de sistem a educaţiei în România este cât se poate de puternic şi neechivoc.”

 

ms

 

Marian Staş activează în domeniul tutoratului, trainingului şi consultanţei, fiind interesat de transformarea sistemului educaţional, managementul schimbării, leadership organizaţional, teambuilding, reconversie profesională.

Mariana Ionescu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page