Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — septembrie 25, 2013 at 16:30

Programul “Cecuri de inovare” pentru IMM-uri

by

cercetare immProgram INOVARE, prin subprogramul “Cecuri de inovare”, isi propune sa asigure un instrument flexibil pentru sustinerea IMM-urilor din sectorul productiv, in vederea modernizarii tehnologice si cresterii gradului de inovare.

Status: ACTIV
Depunere pana la: 30.11.2013
Buget total: 7.750.000 lei
Suma maxima/proiect: 45.000 lei

Obiective operationale

 • Incurajarea IMM-urilor de a investi in activitati de cercetare-dezvoltare;
 • Dezvoltarea de parteneriate intre IMM-uri si institutii de cercetare si inovare;
 • Testarea conceptelor cuprinse in brevetele de inventii;
 • Valorificarea competentelor tehnico-stiintifice existente in sistemul de CDI in sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor in procesul de dezvoltare si modernizare, prin achizitionarea de servicii, tehnologii si metode noi sau avansate;
 • Cresterea productivitatii, competitivitatii si a calitatii produselor obtinute la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
 • Sprijinirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesarii fondurilor publice si/sau private din alte surse/programe (Planul National de Cercetare Dezvoltare, Inovare, Fonduri structurale Axa 2, Fonduri private de investitii, Angel Investors, etc.

Solicitanti eligibili

Se pot inscrie in acest program intreprinderile mici si mijlocii, avand sau nu activitate de cercetare-dezvoltare mentionata in statut, dar activitatea principala nu este activitate de cercetare-dezvoltare, precum si persoanele fizice autorizate

Cecurile de inovare pot fi eliberate in orice domeniu economic sau stiintific si trebuie sa conduca la o accelerare a transferului tehnologic intre organizatii de cercetare (Furnizori de servicii) si IMM-uri sau PFA-uri (Beneficiari) cu respectarea schemei de ajutor minimis aprobata prin decizia ANCS nr. 9038/2012.

Cecurile de inovare trebuie sa rezolve problemele CDI punctuale ale beneficiarilor care nu pot fi rezolvate intern si care duc spre solutii inovative cu potential real de piata.

Activitati eligibile

 • Cercetare industriala;
 • Dezvoltare experimentala;
 • Studii de fezabilitate tehnica;
 • Protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform specificatilor proiectului;
 • Inovare de proces si organizationala in servicii;
 • Procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare.

Conditii de finantare

Valoarea maxima a unui cec de inovare este de maxim 50.000 lei, din care maxim 45.000 lei se asigura de la bugetul de stat si reprezinta maxim 90% din valoarea totala.

Bugetul total al prezentei competitii este de 7.750.000 lei.

Cecurile de inovare se deconteaza pe o perioada de maxim 6 luni de la data la care au fost eliberate.

Raportul de impact trebuie trimis catre UEFISCDI la 12 luni de la finalizarea proiectului. In cazul depasirii termenului de 12 luni UEFISCDI poate solicita returnarea sumelor finantate din fonduri publice.

Termen-limita

Cererea de finantare (se completeaza on-line in platforma  www.uefiscdi-direct.ro , se semneaza la finalizarea depunerii on-line, se scaneaza in format pdf si se incarca in platforma).

Depunerea proiectelor este continua pana la 30 noiembrie 2013. Cererile de finantare depuse in cursul unei luni calendaristice sunt evaluate in cursul lunii urmatoare.

Fiecare cerere este evaluata de catre minim 3 experti independenti. Vor fi finantate cererile care indeplinesc un punctaj de minim 80 puncte, in limita bugetului disponibil.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului (PDF)

Anexa 7:   Declaratie beneficiar (DOC)
Anexa 8:   Declaratie privind respectarea schemei de minimis (DOC)
Anexa 9:   Declaratie privind incadrarea intreprinderii (DOC)
Anexa 12: Planificarea proiectului (DOC)

Anexa 10: Declaratie furnizor de servicii (DOC)

Schema de AJUTOR DE MINIMIS pentru “Cecuri de Inovare” (PDF)

Pentru informatii suplimentare, consultati lista persoanelor de contact.

Finantator: Guvernul Romaniei

Sursa: UEFISCDI

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page