Cultură şi Educaţie, Educaţie — mai 18, 2013 at 09:55

Program Pilot pentru sistemul Zone Prioritare de Educație (ZEP)

by

Condițiile social-economice, un obstacol pentru reușita școlară a copiilor

Picture 1830Situația materială precară a familiilor a fost prioritară, cel puțin în mediul educativ. Multe familii cu situația economică slabă cad, deregulă, în situația de a nu-și trimite copiii la școală. Zonele țină pentru acest proiect sunt cartierele periferice ale marilor orașe locuite de imigranți, populație marginalizată, inclusiv populație de etnie romă. Prin acest proiect se dorește readucerea în mediul educațional al copiilor din aceste categorii prin diversitatea activităților desfășurate la clasă.

Copiii de 14/15 ani sunt cei vizați fie că nu au frecventat școala fie că au părăsit prematur sistemul de învățământ și care nu urmează un program de formare profesională, dar și elevi cu dificultăți de învâțare.

Obiectivele urmărite, în general, de programele ZEP sunt următoarele:

– eradicarea (reducerea) analfabetismului;

– asigurarea educaţiei de bază pentru tinerii proveniţi din medii defavorizate socio-economic;

– reducerea criminalităţii;

– ameliorarea rezultatelor şcolare;

– facilitarea integrării sociale şi profesionale.

 Pentru atingerea acestor obiective, strategiile de dezvoltare a unui  sistem ZEP presupun o serie de condiţii şi etape pregătitoare, printre care:

– flexibilitatea sistemului educativ şi crearea condiţiilor pentru un învăţământ diferenţiat;

– asigurarea compatibilităţii şi a coerenţei cu politica generală în domeniul educaţiei;

– creşterea nivelului de responsabilitate şi de implicare a unităţilor şcolare cuprinse în aria de intervenţie;

– elaborarea şi aplicarea unui curriculum paralel, care vizează atât achiziţia de competenţe de bază cât şi de competenţe profesionale;

– organizarea unor programe de formare iniţială şi continuă a profesorilor în vederea abilitării cu competenţe vizând identificarea

problemelor, stabilirea şi operaţionalizarea unor obiective, evaluarea rezultatelor, iniţierea unor măsuri corective ulterioare etc.;

– stimularea implicării educative multi-instituţionale;

– reunirea în activităţi educative comune a copiilor, părinţilor şi altor membrii ai comunităţi;

– conştientizarea de către toţi actorii implicaţi (copii, părinţi, cadre  didactice) a importanţei principiului discriminării pozitive şi acceptarea acestuia.

Proiectul ZEP și în școlile călărășene

Dintre școlile din județul nostru, ca școală parteneră, se remarcă Școala Gimnazială Nr.1, Răzvani, care are ca procentaj 80-90% elevi de etnie rromă. Pri intermediul formatorului Rodica Constantin, doamna profesor Silvia Ștefănescu a reușit să țină elevii din această categorie socială mult mai aproape de băncile școlii. ”Mi-au prins foarte bine cursurile de formare deoarece prin intremediul acestora am pus în practică, prin metode interactive, tot ce am învățat la București. Am pictat cu elevii pe sticlă, plastic și am confecționat diferite modele utilizând lemnul, ba mai mult am organizat și o paradă a modei. Fiind profesor de Educație tehnologică am reușit împreună cu ei să realizăm o instalație electrică. Ceea ce a fost foarte interesant a fost realizarea Căsuței prieteniei în formă de ciupercuță și <<Geanta mea de școală>> care cel puțin la ora de tehnologică au venit cu ea. Dintre metodele pe care dânsa le-a aplicat se numără ”spargerea gheții” care le dă elevilor curajul necesar implicării în activitate.

Salutăm orice inițiativă de succes în sistemul de învățământ românesc.

Cu respectul cuvenit, v-am salutat școlărește!

Prof.: Aurelian Mihai

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page