De pe la noi, Editoriale — aprilie 12, 2019 at 09:20

Profesorul de pedagogie- Moisescu Viorica

by

 O bună educaţie cere ca educatorul să inspire elevului stima şi respect, şi nu se poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualităţii elevilor şi prin asuprirea stimei de sine – Samuel Smiles

În urmă cu douăzeci şi unu de ani, păşeam pe poarta liceului, într-o zi însorită de septembrie, în calitate de profesor titular pe catedra de pedagogie. Absolvisem studiile universitare în cadrul celei mai prestigioase instituţii de învăţămant superior din ţară , Universitatea din Bucureşti. Ca studentă a facultăţii de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie pentru rezultatele bune la învăţătură în toţi cei patru ani de studiu am beneficiat de o bursă lunară. După susţinerea examenului de licenţă în pedagogie, la un interval de două săptămani am participat la examenul de titularizare pentru a obţine postul actual în învăţămant. În anul 2002 am urmat cursuri postuniversitare în cadrul facultăţii de Filosofie şi în anul 2007 am obţinut gradul didactic I.

Disciplina Pedagogie asigură pregătirea pedagogică a educatorilor şi învăţătorilor,ea constituindu-se în  discipline particulare care se studiază astfel:

-Introducere în pedagogie ( cls.a IX-a )

-Teoria şi practica instruirii şi a evaluării (cls.a X-a )

-Managementul clasei de elevi (cls.a XI-a )

-Didactici inovative (cls.a XII-a )

Prin studierea acestor discipline se obţin competenţe, valori, atitudini şi abilităţi aplicative prin intermediul practicii de specialitate. Disciplina este accesibilă in clasa a IX-a, axandu-se pe educaţie şi pe componentele sale. Anul următor este dedicat procesului de învăţămant

ca mijloc de educare  şi instruire a generaţiilor prin şcoli. În clasa a XI-a vor descoperi una din cele mai uşoare discipline, urmand ca în anul terminal să se reia unele noţiuni din clasa a X-a  şi să se adauge altele referitoare la inovarea şi modernizarea procesului de învăţămant.

Elevii acestei specializări vor efectua practică pedagogică în şcoli şi grădiniţe o zi pe saptamană. Atunci vor constata că displina nu este numai teoretică ,ea cuprinde o dimensiune practic-aplicativă. Tot ceea ce se însuşeste în primii doi ani de studiu se aplică în cadrul practicii, dar şi pactica ajută la înţelegerea disciplinei.

În primii ani de activitate elevii efectuau topuri ale profesorilor. Mă considerau un profesor democrat ,implicat, care transmite informaţia prin discuţii, dialogări, studii de caz etc…Caut permanent să dezvolt o relaţie pozitivă cu elevii. Nu pun etichete şi nu am standarde de netrecut în evaluarea elevilor.Rezultatele obţinute se pot modica în funcţie de implicarea sau neimplicarea lor în sarcinile de învăţare.Am interacţionat cu foştii elevi chiar după ce au finalizat studiile liceale. Mulţi elevi după absolvire s-au înscris la facultăţi în domeniu şi mi-au solicitat sprijinul în întocmirea caietului de practică.

Am avut asfel o colaborare nescrisă cu Universitatea Spiru Haret ,cu facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei pe componenta practică pedagogică, fiind mentorul acestor studenţi.

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu elevii la olimpiadele de pedagogie menţionez că am obţinut numeroase premii judeţene, iar la etapele  naţionale am obţinut trei menţiuni şi trei premii speciale în cei douăzeci şi unu de ani de activitate la catedră. În anul 2009 am fost declarată ,,Profesorul anului,, şi tot în acel an am primit distincţia- Gh.Lazăr –

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page