Cultură şi Educaţie, Ultimile Știri — ianuarie 24, 2015 at 19:27

Prioritățile Educației în anul 2015

by

După câțiva ani de convulsii sociale, economice, politice, manifestate cu diverse intensități la nivel global, pentru multă lume trecerea în 2015 a echivalat cu trecerea într-o nouă eră. Mai bună, desigur. Românii au făcut și ei pasul cu speranță. Cu un președinte nou, în care s-a investit enorm de multă credibilitate, și cu un nou ministru al Educației, cu un CV impecabil, și sistemul de învățământ din țara noastră pare să respire cu mai puțină dificultate. Prioritățile educației în 2015 sunt însă multe, iar promisiunile care vin dinspre General Berthelot sunt pe măsură. Nu știm câte dintre ele își vor și găsi finalitatea la finele lui 2015. Știm însă că sistemul este destul de rebegit după lungul șir de experimente, reforme și măsuri anticriză cărora le-a căzut sistematic victimă în ultimii ani, iar ministerul trebuie să se orienteze cu luciditate înspre acele probleme care cer o rezolvare urgentă.

min

Noul ministru al Educației este, din decembrie 2014, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și, până la sfârșitul anului trecut, președinte al Consiliului Național al Rectorilor. Din perspectiva sa, principalele obiective pe care și le-a fixat spre atingere în mandatul de ministru al Educației vizează punctual: accesul la educație pentru învățământul primar și secundar, reducerea abandonului școlar, mult-așteptata revizuire a curriculei și procesul de modernizare a evaluării și examen scris de admitere generalizat în universități.

O nouă lege a Educației și o finanțare corespunzătoare în 2015

Absolut necesară este, în opinia noului ministru al Educației, o nouă lege pentru învățământul românesc, știut fiind că Legea lui Daniel Funeriu a fost supusă multor ajustări tocmai pentru a i se asigura cât de cât funcționarea și o minimă coerență. Totuși, Sorin Câmpeanu e de părere că în acest act normativ sunt destule prevederi pozitive, care trebuie păstrate și pe mai departe. „Sunt multe lucruri care trebuie păstrate din actuala lege și nu doresc o bulversare a sistemului, a mai spus ministrul, dar sunt și multe lucruri care trebuie puse într-o logică firească, într-o coerență cu realitățile din domeniul Educației și Cercetării. Tot ce pot să vă spun este că voi face tot ce stă în putința Ministerului Educației și Cercetării pentru a iniția acest proces.

Cea mai gravă problemă rămâne însă, și de aici încolo, problema finanțării Educației Naționale, fără creșterea bugetului alocat sistemului de învățământ neputându-se fixa practic nicio prioritate: „Educație de calitate fără o finanțare corespunzătoare este greu de imaginat”.

Manuale școlare la timp pe băncile elevilor de clasele a III-a și a IV-a și o programă școlară cu informații mai puține

Criza manualelor școlare la clasele I și a II-a a ținut capetele de afiș ale presei tot anul care a trecut. Criza care s-a declanșat în urma proastei managerieri a licitației din primăvara anului trecut, adâncită de la o lună la alta, odată cu scandalul dintre Ministerul Educației și editurile de carte școlară, ducând în cele din urmă la o situație gravă, fără precedent în istoria învățământului românesc modern: absența manualelor școlare de pe băncile elevilor de clasele I și a II-a. Față de această situație, Sorin Câmpeanu a promis că va face tot ceea ce depinde de el pentru a urgenta aprobarea curriculei și procesul de organizare a licitației, astfel încât manualele pentru clasele a III-a și a IV-a, urmă­toarele două trepte din reforma curriculară, să se găsească la începutul anului școlar pe băncile elevilor. Noul ministru al Educației vrea, de asemenea, o programă școlară cu informații mai puține și mai simple.

Învățământul preuniversitar, o prioritate în sine pentru 2015

La fel de importante sunt pentru actuala echipă de la Ministerul Educației, la nivel de învățământ pre­universitar, accesul la educație, reducerea ratei aban­do­nului școlar și revizuirea curriculei. Vorbim despre trei priorități 0 în acest moment în care gradul de anal­fabetism în anumite zone din țară este foarte ridicat. Mai mult, pentru asigurarea unei evoluții de­cente pentru toți absolvenții de învățământ, indiferent de nivelul de studii absolvit, Ministerul Educației și-a propus pentru 2015 să susțină învățământul profe­sional și tehnic, învățământul în limbile minorităților naționale, introducerea noilor tehnologii în învăță­mântul preuniversitar.

Autonomie sporită pentru universități în 2015 și o racordare realistă a programelor de studii la necesitățile actuale ale pieței muncii

Cea mai importantă pentru învățământul superior din țara noastră este consolidarea autonomiei universitare și mai ales a celei financiare, internaționalizarea universităților, promovarea unor calificări relevante. Din această perspectivă, actualul ministru al Educației crede că „vor putea supraviețui acele universități care vor înțelege că, în această perioadă, este foarte important să pregătești calificări cerute de piața muncii”. Cu alte cuvinte, o corelare rațională între programele de studii universitare și necesitățile reale ale pieței muncii este vitală și pentru absolventul de facultate, dar și pentru economie și societate, în ansamblu.

La învestirea în funcție, demnitarul a subliniat, de altfel, nece­sitatea continuării programelor și proiectelor aflate în derulare, dar și lansarea altora noi, care să sporească nivelul de calitate și eficiență în domeniu. În plus, zilele trecute, la Ministerul Educației s-a apro­bat prin ordin de ministru noua metodologie de înscriere și înre­gistrare a calificărilor din învățământul universitar în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), modifi­cările răspunzând tocmai solicitărilor angajatorilor și cerin­țelor europene în domeniu ale momentului. Aceste reglemen­tări au exact rolul de a reduce decalajul dintre gradul de pregătire al absolvenților de facultate și cerințele actuale ale pieței muncii la nivel european și mondial.

La toate acestea se adaugă cerința ministerială a continuării pr­o­iec­telor mari din domeniul cercetării, găsirea metodelor de păstrare a tinerilor cercetători români în țară și creșterea vizibilității acestora în afara granițelor țării.

Prioritățile în 2015 ale sistemul de învățământ din țara noastră sunt ambițioase. Dar cum și bugetul alocat Educației în acest an este cu 8% mai mare decât cel alocat anul anterior, există speranța că măcar o parte din tot ce și-a propus noua echipă managerială de la Ministerul Educației va deveni realitate.

sursa

Tribuna invatamantului

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page