Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — octombrie 18, 2017 at 20:04

Principii generale pe care le susține CNIPMMR privind modificarea Legii 62/2011 a Dialogului Social

by

cnipmmr-436x291A. PRIVIND ORGANIZAREA SINDICALĂ

 1. Nu susţinem reducerea de la 15 la 3 a numărului minim de salariați care constituie un sindicat sau constituirea sindicatelor din unități diferite la nivelul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.
 2. Nu susţinem reglementarea în contractele colective de muncă a punerii la dispoziție de sedii și dotări de către angajator pentru toate sindicatele din unitate, inclusiv pentru cele nereprezentative.
 3. Nu suţinem reținerea de către angajator și virarea către sindicat a cotizației de sindicat pe statele lunare de plată.
 1. Nu susţinem asigurarea participării reprezentantilor sindicatelor în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia.

B. PRIVIND ORGANIZAREA PATRONATELOR

 1. Susţinem să se păstreaze modalitatea actuală de organizare a patronatelor: pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel naţional.

Nu susţinem organizarea exclusiv sectoriala a patronatelor, federațiilor și confederațiilor patronale, doar din societati din acelasi sector – cod CAEN, cu consecinta desființării patronatelor locale sau constituite pe alte criterii:

 1. Nu susţinem limitarea asocierii societăților doar la un patronat:.
 1. Nu susţinem acceptarea declarației pe propria răspundere cu privire la numărul de membri sau angajaţii ai confederaţiei/federației patronale:

C. PRIVIND CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI NEGOCIERILE COLECTIVE

 1. Nu susţinem modificarea efectelor contractelor colective, reintroducerea aplicabilității ergaomnes, pentru toți angajatorii din sectorul de activitate,/ sau la nivel naţional.
 1. Nu susţinem scăderea condiției necesare înregistrării contractului de la 51% la 30% din salariații sectorului, cu luarea în calcul și a salariaților sindicatelor:
 1. Nu susţinem obligativitatea negocierii anuale a salariilor, duratei timpului de lucru, programului de lucru, formării profesionale şicondiţiilor de muncă – se încalcă principul libertărţii de negociere a părţilor (acestea decid in mod liber ce negociază).
 1. Nu susţinem scăderea numărului de salariaţi de la 21 la 10, pentru unităţile în care este obligatoriu negocierea contractelor colective de muncă.

D. SECTOARE DE ACTIVITATE

Nu suntem de acord cu propunerea ca sectoarele de activitate să nu mai fie stabilite de Consiliul National Tripartit.

Se propune ca Consiliul National Tripartit doar să dezbată sectoarele de activitate in care se pot incheia contrcate colective de muncă, iar decizia apartine Guvernului.

E. PRIVIND COMPONENŢA COMISIILOR DE DIALOG SOCIAL

Nu susţinem introducerea Camerelor de comert ca membrii în cadrul comisiilor de dialog social.

Tabel Modificare Legea 62/2011 /propunere MCPDS

Download (DOCX, 202KB)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.