Anunţuri, Ultimile Știri — octombrie 20, 2017 at 08:18

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacantă

by

jobPrimăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție vacantă de consilier principal la Compartimentul Strategii și Programe de Dezvoltare – Direcția Programe și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal  la Compartimentul Strategii și Programe de Dezvoltare – Direcția Programe si Dezvoltare Locala din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani; 

Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 21.11.2017, ora 11,00 – proba scrisă și 23.11.2017, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane  Salarizare, telefon 0242311005  interior 111.

PRIMAR,

DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page