Anunţuri — martie 12, 2015 at 09:53

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

by

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 15.04-2015, ora 11,00 – proba scrisa și 20.04.2015, ora 12,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 
PRIMAR,
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page