Anunţuri, Ultimile Știri — februarie 27, 2017 at 07:30

Primăria Cuza-Vodă organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

by

Conform art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, Primaria comunei Cuza-Voda, judetul Calarasi face public următorul anunţ:

locuri de muncaPrimăria Cuza-Vodă organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu contract individual de muncă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, conform art. 1, alin. (1) din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Compartimentul GOSPODARIREA APEI SI LUCRARI EDILITARE

MUNCITOR CALIFICAT III, post de executie;

– studii generale;

– atestat profesional pentru utilaje grele.

Concursul se organizează la sediul Primariei Cuza-Voda, din satul Ceacu, comuna Cuza-Voda, judetul Calarasi, Str.22, nr.36, în data de 27.03. 2017, ora 10, proba scrisă .

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv în perioada 27.02.2017 – 14.03.2017, ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Cuza-Voda – Compartimentul Resurse Urnane, telefon 0242 339397 şi de pe pagina de internet www.calarasi.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page